Szkolenie zarządzanie zmianą i zespołem ułatwia przeprowadzenie ludzi przez zmianę i związane z nią: stres, presję i problemy w komunikacji

Szkolenie zarządzanie zmianą ma charakter warsztatowy i umożliwia praktyczne ćwiczenie umiejętności. Odnosi się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy.

Podczas szkolenia zarządzanie zmianą uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak dobrze projektować zmiany w organizacji?
 • Dlaczego pracownicy obawiają się zmiany?
 • Jak budować wśród pracowników otwartość na zmiany?
 • Jak właściwie komunikować zmianę?

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Dużym wyzwaniem współczesnego biznesu są ciągłe zmiany, ponieważ żyjemy w świecie VUCA. Ważna jest umiejętność monitorowania otoczenia, dbania o przepływ informacji, a przede wszystkim angażowania ludzi w zmianę. Istotna jest też kompetencja skutecznego działania pod dużą presją. Program szkolenia obejmuje zarządzanie zmianą w dwóch uzupełniających się wymiarach: organizacyjnym i ludzkim. Uczestnicy zaprojektują zmianę organizacyjną i będą mieli możliwość pracy nad zmianami, które aktualnie wprowadzają lub chcą przeprowadzić.

To szkolenie dla wszystkich osób, które wprowadzają zmiany, zarządzają ludźmi lub wspierają proces zmian. Będziemy pracować zespołowo, więc szkolenie wzmocni również kompetencje pracy w zespole, komunikacji, angażowania i wywierania wpływu.

Na szkoleniu z zarządzania zmianą dowiesz się, jakie są psychologiczne podstawy wprowadzania zmiany:

 • Doświadczysz różnych perspektyw wprowadzania zmiany i uświadomisz sobie możliwe spojrzenia
 • Nauczysz się rozpoznawać możliwe źródła oporu na zmianę
 • Dowiesz się, jak wprowadzać zmianę, aby wykluczyć lub zminimalizować opór

W trakcie warsztatu prześledzisz wdrażanie zmiany od początku do końca:

 • Zaprojektujesz swoją zmianę od wstępnej wizji po proces komunikacji
 • Przeanalizujesz czynniki wpływające na gotowość do zmiany
 • Przygotujesz poszczególne etapy zmiany i dowiesz się na co się przygotować, poznasz kluczowe czynniki sukcesu wprowadzania zmian
 • Nauczysz się mierzyć efektywność wprowadzanej zmiany

Otrzymasz pakiet narzędzi pomocnych w budowaniu otwartości i zaangażowania w zmianę – gotowy do wykorzystania w pracy z zespołem, zarządem, pracownikami:

 • Dowiesz się, jak projektować wpływ zmiany na pracowników, interesariuszy i otoczenie biznesowe, poznasz prawdziwą siłę rażenia zmiany
 • Nauczysz się, jak wzmacniać siły motywujące do zmiany i jak osłabiać siły hamujące
 • Podniesiesz swoje kompetencje myślenia i działania w sposób systemowy

Dowiesz się, co może przeszkodzić w procesie wdrażania zmiany i jak tym przeszkodom zapobiegać. Wyróżniamy bariery:

 • informacyjną: co robić, gdy pracownik nie wie i jak zapobiegać takim sytuacjom
 • poznawczą: jakie działania podjąć, gdy pracownik nie rozumie
 • motywacyjną: jak rozpoznać i wzmacniać motywatory
 • kompetencyjną: jak zminimalizować lukę kompetencyjną
 • systemową: co robić, aby zapewnić spójność we wprowadzaniu zmian

Nauczysz się dobrze projektować komunikację i komunikować zmianę:

 • Stworzysz Plan Komunikacji dla swojej zmiany
 • Przećwiczysz takie komunikowanie zmiany, aby była ona zrozumiała i angażująca
 • Dowiesz się, jakie elementy komunikatu budują gotowość do zmiany i nauczysz się je projektować w komunikacji
 • Poznasz sposoby angażującego prowadzenia spotkań w sprawie wprowadzania zmian
 • Dowiesz się, komu, kiedy, w jaki sposób i w jakiej formie komunikować zmianę

Skorzystaj ze szkolenia z zarządzania zmianą, ponieważ:

 • Poznasz podstawy psychologii zmiany i związane z nią szanse i zagrożenia – dowiesz się, jak planować zmianę
 • Nauczysz się, jak krok po kroku zaprojektować zmianę i kogo do niej zaangażować
 • Pogłębisz kompetencje w zakresie konstruktywnej komunikacji zmian
 • Poznasz szereg narzędzi pomocnych w angażowaniu ludzi w zmianę, do wykorzystania w pracy z zespołem
 • Otrzymasz wiedzę o zarządzaniu różnorodnością i poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości
 • Dowiesz się, jak budować zespoły uczące się i otwarte na zmianę, a także minimalizować opór wobec zmian
 • Dowiesz się, jak zarządzać emocjami i wpływać na emocje i motywacje innych ludzi

Zapytaj nas o szczegóły i rozwiązania

Program

1. Psychologia zmiany – zrozumieć, żeby zarządzać:

 • Świat VUCA. Jakie umiejętności menedżerskie i zmiany organizacyjne są niezbędne w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności?
 • Perspektywy zmiany: organizacyjna, liderska, osobista. Przeanalizujemy, czym jest zmiana z punktu widzenia pracownika, menedżera, organizacji.
 • Kiedy zmiana budzi opór? Doświadczymy sytuacji zmiany i przeanalizujemy czynniki wpływające na gotowość do zmiany. Opracujemy wskazówki jak przygotować zmianę, aby eliminować źródła oporu na zmianę.
 • Etapy zmiany – na co się przygotować i jak zminimalizować spadek wydajności w procesie zmiany. Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany
 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożenia zmian.

2. Narzędzia zwinnego zarządzania zmianą – jak projektować zmianę i angażować pracowników w proces zmian

 • Jak budować otwartość na zmiany? Lider jako katalizator zmian
 • Narzędzia mobilizacji do zmiany
 • Pozyskiwanie ambasadorów zmian – kogo i kiedy warto zaangażować?
 • Kształtowanie postaw pracowników – ćwiczenie rozpoznawania i zmiany nastawienia do zmiany
 • Motywatory w zmianie – typy pracowników i czynniki motywacyjne
 • W jaki sposób wzmacniać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole?

3. Jak podnieść efektywność wdrażania zmian? Taktyki radzenia sobie z przeszkodami w procesie wprowadzania zmiany

 • Piramida barier zarządzania zmianą: jak je w porę rozpoznać?
 • Typy przeszkód w zarządzaniu zmianą: bariera informacyjna, poznawcza, motywacyjna, kompetencyjna, systemowa
 • Taktyki zarządzania zmianą i strategie przełamywania barier. Opracujemy plany i katalog konkretnych wskazówek na pokonywanie każdej z barier.
 • Myśl i działaj systemowo
 • Rola eksperymentu w procesie wdrażania zmiany – jak przygotować eksperyment?
 • Co robić, gdy wdrożenie zmiany jest nieefektywne – Retrospektywa

4. Skuteczne komunikowanie zmiany – jak przygotować proces komunikacji, aby uzyskać gotowość do zmiany

 • Model komunikacji, czyli dlaczego to nie jest takie proste
 • Zaplanuj zanim zaczniesz działać – opracowanie wstępnego planu komunikacji dla konkretnych sytuacji wdrażania zmiany
 • 5 niezbędnych elementów pierwszego komunikatu budujących gotowość do zmian
 • Przygotowanie i wygłoszenie komunikatów o zmianie przez uczestników
 • Prowadzenie spotkań na temat zmiany– czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie, aby uzyskać partycypację pracowników
 • Generowanie vs mordowanie inicjatywy – skuteczne sposoby na burzę mózgów

5. Inteligencja emocjonalna– jak zarządzać emocjami związanymi ze zmianą

 • Wpływ inteligencji emocjonalnej na skuteczność w zarządzaniu zespołem i zmianą
 • Zarządzanie emocjami w zespole – jak rozpoznać i wpływać na emocje w zespole
 • Stres związany ze zmianą – czego się obawiamy?
 • Jak wspierać pracowników w zmianie, a także kształtować postawę sprzyjającą budowaniu Siły i Odporności w zespole – katalog interwencji

6. Plan działań

 • Plan – eksperyment – wdrożenie
 • Kształtowanie nawyków, czyli jak zapewnić trwałość zmiany