Zarządzanie zmianą i zespołem w czasie przemian

szkolenie jak zaangażować i dobrze przeprowadzić ludzi przez zmianę w organizacji

SKU: brak Kategoria:

Szkolenie zarządzanie zmianą i zespołem ułatwia przeprowadzenie ludzi przez zmianę i związane z nią: stres, presję i problemy w komunikacji

Szkolenie zarządzanie zmianą ma charakter warsztatowy i umożliwia praktyczne ćwiczenie umiejętności. Odnosi się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy.

Podczas szkolenia zarządzanie zmianą uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak dobrze projektować zmiany w organizacji?
 • Dlaczego pracownicy obawiają się zmiany?
 • Jak budować wśród pracowników otwartość na zmiany?
 • Jak właściwie komunikować zmianę?

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Dużym wyzwaniem współczesnego biznesu są ciągłe zmiany, ponieważ żyjemy w świecie VUCA. Ważna jest umiejętność monitorowania otoczenia, dbania o przepływ informacji, a przede wszystkim angażowania ludzi w zmianę. Istotna jest też kompetencja skutecznego działania pod dużą presją. Program szkolenia obejmuje zarządzanie zmianą w dwóch uzupełniających się wymiarach: organizacyjnym i ludzkim. Uczestnicy zaprojektują zmianę organizacyjną i będą mieli możliwość pracy nad zmianami, które aktualnie wprowadzają lub chcą przeprowadzić.

To szkolenie dla wszystkich osób, które wprowadzają zmiany, zarządzają ludźmi lub wspierają proces zmian. Będziemy pracować zespołowo, więc szkolenie wzmocni również kompetencje pracy w zespole, komunikacji, angażowania i wywierania wpływu.

Na szkoleniu z zarządzania zmianą dowiesz się, jakie są psychologiczne podstawy wprowadzania zmiany:

 • Doświadczysz różnych perspektyw wprowadzania zmiany i uświadomisz sobie możliwe spojrzenia
 • Poznasz model SCARF David’a Rock’a i nauczysz się rozpoznawać w łatwy sposób możliwe źródła oporu na zmianę
 • Dowiesz się, jak wprowadzać zmianę, aby wykluczyć lub zminimalizować opór

W trakcie warsztatu prześledzisz wdrażanie zmiany od początku do końca:

 • Zaprojektujesz swoją zmianę od wstępnej wizji po proces komunikacji
 • Przeanalizujesz czynniki wpływające na gotowość do zmiany
 • Przygotujesz poszczególne etapy zmiany i dowiesz się na co się przygotować, poznasz kluczowe czynniki sukcesu wprowadzania zmian
 • Nauczysz się mierzyć efektywność wprowadzanej zmiany

Otrzymasz pakiet narzędzi pomocnych w budowaniu otwartości i zaangażowania w zmianę – gotowy do wykorzystania w pracy z zespołem, zarządem, pracownikami:

 • Poznasz dogłębnie sposób pracy ze Strategiczną Kanwą Zmian i nauczysz się tworzyć angażującą wizję zmiany
 • Dowiesz się, jak projektować wpływ zmiany na pracowników, interesariuszy i otoczenie biznesowe, poznasz prawdziwą siłę rażenia zmiany
 • Nauczysz się, jak wzmacniać siły motywujące do zmiany i jak osłabiać siły hamujące
 • Podniesiesz swoje kompetencje myślenia i działania w sposób systemowy

Dowiesz się, co może przeszkodzić w procesie wdrażania zmiany i jak tym przeszkodom zapobiegać:

 • Bariera informacyjna: co robić, gdy pracownik nie wie i jak zapobiegać takim sytuacjom
 • Bariera poznawcza: jakie działania podjąć, gdy pracownik nie rozumie
 • Bariera motywacyjna: jak rozpoznać i wzmacniać motywatory
 • Bariera kompetencyjna: jak zminimalizować lukę kompetencyjną
 • Bariera systemowa: co robić, aby zapewnić spójność we wprowadzaniu zmian

Nauczysz się dobrze projektować komunikację i komunikować zmianę:

 • Stworzysz Plan Komunikacji dla swojej zmiany
 • Przećwiczysz takie komunikowanie zmiany, aby była ona zrozumiała i angażująca
 • Dowiesz się, jakie elementy komunikatu budują gotowość do zmiany i nauczysz się je projektować w komunikacji
 • Poznasz sposoby angażującego prowadzenia spotkań w sprawie wprowadzania zmian
 • Dowiesz się, komu, kiedy, w jaki sposób i w jakiej formie komunikować zmianę

Skorzystaj ze szkolenia z zarządzania zmianą, ponieważ:

 • Poznasz podstawy psychologii zmiany i związane z nią szanse i zagrożenia – dowiesz się, jak planować zmianę
 • Nauczysz się, jak krok po kroku zaprojektować zmianę i kogo do niej zaangażować
 • Pogłębisz kompetencje w zakresie konstruktywnej komunikacji zmian
 • Poznasz szereg narzędzi pomocnych w angażowaniu ludzi w zmianę, do wykorzystania w pracy z zespołem
 • Otrzymasz wiedzę o zarządzaniu różnorodnością i poznasz zasady komunikacji z różnymi typami osobowości
 • Dowiesz się, jak budować zespoły uczące się i otwarte na zmianę oraz minimalizować opór wobec zmian
 • Dowiesz się, jak zarządzać emocjami i wpływać na emocje i motywacje innych ludzi

Zapytaj nas o szczegóły i rozwiązania

Program

1. Psychologia zmiany – zrozumieć, żeby zarządzać:

 • Świat VUCA. Jakie umiejętności menedżerskie i zmiany organizacyjne są niezbędne w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności?
 • Perspektywy zmiany: organizacyjna, liderska, osobista. Przeanalizujemy, czym jest zmiana z punktu widzenia pracownika, menedżera, organizacji.
 • Kiedy zmiana budzi opór? Doświadczymy sytuacji zmiany i przeanalizujemy czynniki wpływające na gotowość do zmiany. Opracujemy wskazówki jak przygotować zmianę, aby eliminować źródła oporu na zmianę.
 • Etapy zmiany – na co się przygotować i jak zminimalizować spadek wydajności w procesie zmiany. Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany
 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożenia zmian.

2. Narzędzia zwinnego zarządzania zmianą – jak projektować zmianę i angażować pracowników w proces zmian

 • Jak budować otwartość na zmiany? Lider jako katalizator zmian
 • Narzędzie mobilizacji do zmiany „Strategiczna Kanwa Zmiany” – budowanie partycypacji pracowników od pierwszego etapu zmiany, czyli jak uzyskać wsparcie i zaangażowanie
 • Pozyskiwanie ambasadorów zmian – kogo i kiedy warto zaangażować?
 • Kształtowanie postaw pracowników – ćwiczenie rozpoznawania i zmiany nastawienia do zmiany
 • Motywatory w zmianie – typy pracowników i czynniki motywacyjne
 • W jaki sposób wzmacniać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole?

3. Jak podnieść efektywność wdrażania zmian? Taktyki radzenia sobie z przeszkodami w procesie wprowadzania zmiany

 • Piramida barier zarządzania zmianą: jak je w porę rozpoznać?
 • Typy przeszkód w zarządzaniu zmianą: bariera informacyjna, poznawcza, motywacyjna, kompetencyjna, systemowa
 • Taktyki zarządzania zmianą i strategie przełamywania barier. Opracujemy plany i katalog konkretnych wskazówek na pokonywanie każdej z barier.
 • Myśl i działaj systemowo: Model 7s, Analiza Pola Sił
 • Rola eksperymentu w procesie wdrażania zmiany – jak przygotować eksperyment?
 • Co robić, gdy wdrożenie zmiany jest nieefektywne – Retrospektywa

4. Skuteczne komunikowanie zmiany – jak przygotować proces komunikacji, aby uzyskać gotowość do zmiany

 • Model komunikacji, czyli dlaczego to nie jest takie proste
 • Zaplanuj zanim zaczniesz działać – opracowanie wstępnego planu komunikacji dla konkretnych sytuacji wdrażania zmiany
 • 5 niezbędnych elementów pierwszego komunikatu budujących gotowość do zmian
 • „Test 5 minut” – przygotowanie i wygłoszenie komunikatów o zmianie przez uczestników
 • Prowadzenie spotkań na temat zmiany– czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie, aby uzyskać partycypację pracowników
 • Generowanie vs mordowanie inicjatywy – skuteczne sposoby na burzę mózgów

5. Inteligencja emocjonalna– jak zarządzać emocjami związanymi ze zmianą

 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w zarządzaniu zespołem i zmianą
 • Zarządzanie emocjami w zespole – jak rozpoznać i wpływać na emocje w zespole
 • Stres związany ze zmianą – czego się obawiamy?
 • Jak wspierać pracowników w zmianie oraz kształtować postawę sprzyjającą budowaniu Siły i Odporności w zespole – katalog interwencji

6. Plan działań

 • Plan – eksperyment – wdrożenie
 • Kształtowanie nawyków, czyli jak zapewnić trwałość zmiany

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej

Warunki

W CENIE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne i piśmiennicze
 • ozdobny dyplom
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego
 • prawo do nielimitowanego powtarzania tego szkolenia przez uczestnika w ramach follow-up za kwotę tylko 100 zł netto
 • catering: kawy, herbaty, woda, owoce sezonowe, ciasteczka
 • lunch: 2 dania, kilka zestawów do wyboru – w tym wersje wegetariańskie

MIEJSCE:

Sale naszego Centrum Szkoleniowego w Warszawie – Aninie przy ul. Sejmikowej 4 (04-602):

 • dojazd PKP: SKM Stacja Wawer
 • najbliższy przystanek autobusowy: „Trawiasta”
 • dojazd samochodem od strony ul. Czecha lub ul. Wydawniczej, bezpłatny parking koło naszego Centrum

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 8.30 – 8.45 rejestracja uczestników
 • 8.45 – 9.00 catering przed szkoleniem
 • 9.00 – 10.45 część merytoryczna szkolenia
 • 10.45 – 11.00 catering: przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 część merytoryczna szkolenia
 • 13.00 – 13.45 przerwa na lunch
 • 13.45 – 15.15 część merytoryczna szkolenia
 • 15.15 – 15.30  catering: przerwa kawowa
 • 15.30 – 16.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej

Materiały do pobrania

Kartę zgłoszenia na szkolenie należy wydrukować, uzupełnić, podpisać w dwóch miejscach.

Następnie prosimy odesłać zeskanowaną kartę w wersji .pdf na adres e-mail: biuro@homocreatore.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte - wersja do wydrukuZarządzanie zmianą i zespołem w czasie przemian - opis szkolenia w formacie .pdf do wydruku