Zarządzanie zespołem sprzedaży

czyli strategie, cele i motywacja

SKU: brak Kategoria:

Korzyści osiągane w wyniku uczestnictwa w szkoleniu:

 • stworzysz spójną strategię zarządzania zespołem
 • nauczysz się wyznaczania celów krótko i długoterminowych dla zespołu handlowego
 • będziesz skuteczniej wspierać handlowców w rozwoju
 • efektywniej zorganizujesz swój czas jako szef
 • poznasz mechanizmy motywacyjne, którymi możesz oddziaływać na podwładnych
 • a dzięki macierzy Kena Blancharda zrozumiesz istotę podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu zespołem

i oprócz tego jeszcze:

 • nauczysz się zasad skutecznego komunikowania na głębokim poziomie
 • poznasz techniki udzielania wspierającej, motywującej i rzeczowej informacji zwrotnej członkom zespołu handlowego
 • nauczysz się sposobów wyzwalania w sprzedawcach energii i siły do dalszej pracy

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1. Planowanie strategiczne w zarządzaniu zespołem sprzedaży:

 • Qvo vadis handlowcu?! – czyli korzyści z dobrze skonstruowanej strategii handlowej
 • Cele krótko i długoterminowe – świadomość priorytetów i kryteriów ich realizacji
 • Kwestie odpowiedzialności przy ustalaniu celów sprzedaży
 • Zasoby zewnętrzne i wewnętrzne w kontekście ustalonych celów, czyli analiza SWOT zespołu sprzedaży
 • 3 filary sprzedaży:
  • efektywne generowanie bieżącej sprzedaży
  • jak poszerzać krąg nowych klientów?
  • impregnowanie obecnych klientów na wpływ konkurencji, czyli jak budować lojalność klientów?
 • „Tego się nie da, bo…” – jak odblokować hamulce wewnętrzne handlowców

2. Wdrażanie planów w czyn:

 • Najpierw rzecz najważniejsza! – Określenie docelowych grup klientów
 • W tym jesteśmy mistrzami świata, czyli zdefiniowanie obszarów przewagi konkurencyjnej
 • Marketing edukacyjny, czyli jak nauczać klienta i poszerzać perspektywy dostrzeganych przez niego możliwości
 • Jak nadać tempo strategii? – Twoja wizja, nasza strategia, ich oddziaływanie na klientów
  20% Twoich decyzji wpływa na 80% Twoich przychodów. Tylko, które 20%, jest które, czyli efektywne organizowanie czasu i zasobów
 • Analiza aktywności sprzedażowej handlowców – co i kiedy analizować?

3. Budowanie zaangażowania w zespole handlowców:

 • Masz dwoje uszu i tylko jedne usta, więc tak z nich korzystaj – jak poznać indywidualny system wartości handlowca?
 • Jak generować zmianę w postawach handlowców?
 • Możesz wydawać polecenia, lub stawiać wyzwania i inspirować, czyli na jakim poziomie neurologicznego funkcjonowania ludzi można na nich oddziaływać?
 • Konsekwencja – najmocniejsze narzędzie wywierania wpływu na handlowców
 • Komunikacja z zespołem i jej wpływ na efektywność w sprzedaży

4. Ja lider, czyli zarządzanie zespołem zacznij od siebie:

 • Kim jesteś i po co to robisz? Tożsamość i misja lidera – jej wpływ na zaangażowanie pozostałych członków zespołu
 • Handlowcy są różni, czyli jak dostosować styl przywództwa do etapu rozwoju podwładnego?
 • Bądź tym, kogo potrzebuje Twój handlowiec – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 • Jak nagradzać handlowców?
 • Czy znasz 12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników? – wyniki badań Instytutu Gallupa
 • Relacje z bezpośrednim przełożonym, czyli meta-czynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące o zaangażowaniu personelu.
 • Co decyduje o sile motywacji handlowca? – odkrycia Victora Vrooma
 • Jesteś tak dobry, jak dobry jest Twój zespół, czyli samoświadomość lidera

5. Coaching menedżerski w zespole sprzedaży:

 • Wspólnie osiągniecie więcej, czyli coaching wspierający w pracy handlowców
 • Lider obserwuje, wyciąga wnioski i komunikuje, czego oczekuje w przyszłości, czyli rola i znaczenie informacji zwrotnej
 • Czy to już koniec? – wypalenie zawodowe, jak wesprzeć człowieka i zaangażować w to zespół
 • Postaw na orły! – czyli jak dopingować najlepszych i stawiać im wyzwania
 • Stwórz z nich „wojowników sprzedaży”, czyli szkolenie umysłów
 • Jestem fighterem? – model sukcesu – budowanie pewności siebie handlowca
 • Nie muszę niczego udowadniać – skąd czerpać siłę i energię na co dzień

Informacje o szkoleniu: