Zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji

czyli jak zmniejszyć niepewność

SKU: brak Kategoria:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak identyfikować zagrożenia w działalności organizacji
 • Jak budować działania zapobiegawcze i plany awaryjne
 • Jak monitorować zmiany zagrożeń
 • Kiedy warto zaufać intuicji a kiedy wykorzystywać statystyczne metody wspierające decyzje
 • Jak zwiększyć obiektywizm zarządzania ryzykiem
 • Jak projektować działania zapobiegające ryzyku

To przyjdź na to szkolenie!

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Korzyści ze szkolenia

 • poznasz sposoby realistycznej oceny prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka na swoje działania
 • poznasz typowe zagrożenia wynikające z mechanizmów psychologicznych podczas podejmowania decyzji
 • poznasz metody racjonalnego dokonywania wyboru w procesie decyzyjnym

Program szkolenia

1. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu firmą:

 • Obszary biznesowe a konieczność podejmowania decyzji
 • Warunki niepewności i sytuacje decyzyjne
 • Wpływ stylu zarządzania na podejmowanie decyzji
 • Decyzje w działalności operacyjnej i projektowej
 • Proces decyzyjny: od zdefiniowania problemu do wdrożenia rozwiązania
 • Miary jakości podejmowanych decyzji

2. Zarządzanie ryzykiem:

 • Czym jest ryzyko i skąd się bierze?
 • Różne obszary i podejścia do ryzyka
 • Szacowanie prawdopodobieństwa – skale i dobre praktyki
 • Ocena wpływu ryzyka na obszar działalności, którego dotyczy
 • Sposoby przeciwdziałania ryzyku – strategie
 • Najbliższy termin szkolenia otwartego do ustalenia

3. Podejście intuicyjne i racjonalne do decyzji i ryzyka:

 • Przygotowanie danych do podejmowania decyzji
 • Racjonalne sformułowanie problemu
 • Wykorzystanie racjonalności w sposobach wyboru
 • Niebezpieczeństwa intuicyjnego podejmowania decyzji
 • Ekonomika podejmowanych decyzji

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji i projekcie:

 • Gromadzenie danych o ryzyku
 • Proces zarządzania ryzykiem – podział na analizę i zarządzanie
 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja czynników ryzyka
 • Analiza ilościowa i jakościowa
 • Planowanie działań zapobiegawczych
 • Ekonomia wyboru działań zapobiegawczych
 • Monitorowanie i kontrola czynników ryzyka

5. Zarządzanie ryzykiem na tle wybranych metodyk zarządzania projektami.

Grupa docelowa

 • ci, którzy chcą lepiej radzić sobie z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności
 • kierownicy projektów
 • uczestnicy zespołów zarządzających projektami
 • właściciele firm i członków zarządów