Zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji to praktyczny trening o budowaniu działań zapobiegawczych, a także monitorowaniu zmian w firmie.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jak identyfikować zagrożenia w działalności organizacji
 • W jaki sposób budować działania zapobiegawcze, a także plany awaryjne
 • Jak monitorować zmiany zagrożeń
 • Kiedy warto zaufać intuicji, a kiedy wykorzystywać statystyczne metody wspierające decyzje
 • Jak zwiększyć obiektywizm zarządzania ryzykiem
 • Jak projektować działania zapobiegające ryzyku

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • prowadzonego w formie ONLINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Podczas szkolenia zarządzanie ryzykiem i podejmowanie decyzji poznasz:

 • sposoby realistycznej oceny prawdopodobieństwa, a także wpływu ryzyka na swoje działania
 • typowe zagrożenia wynikające z mechanizmów psychologicznych podczas podejmowania decyzji
 • metody racjonalnego dokonywania wyboru w procesie decyzyjnym

Program szkolenia

1. Podejmowanie decyzji w zarządzaniu firmą:

 • Obszary biznesowe a konieczność podejmowania decyzji
 • Warunki niepewności, a także sytuacje decyzyjne
 • Wpływ stylu zarządzania na podejmowanie decyzji
 • Decyzje w działalności operacyjnej jak również projektowej
 • Proces decyzyjny: od zdefiniowania problemu do wdrożenia rozwiązania
 • Miary jakości podejmowanych decyzji

2. Zarządzanie ryzykiem:

 • Czym jest ryzyko, a także skąd się bierze?
 • Różne obszary i podejścia do ryzyka
 • Szacowanie prawdopodobieństwa – skale, a dodatkowo dobre praktyki
 • Ocena wpływu ryzyka na obszar działalności, którego dotyczy
 • Sposoby przeciwdziałania ryzyku – strategie

3. Podejście intuicyjne, a także racjonalne do decyzji i ryzyka:

 • Przygotowanie danych do podejmowania decyzji
 • Racjonalne sformułowanie problemu
 • Wykorzystanie racjonalności w sposobach wyboru
 • Niebezpieczeństwa intuicyjnego podejmowania decyzji
 • Ekonomika podejmowanych decyzji

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji i projekcie:

 • Gromadzenie danych o ryzyku
 • Proces zarządzania ryzykiem – podział na analizę, jak również zarządzanie
 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja czynników ryzyka
 • Analiza ilościowa i jakościowa
 • Planowanie działań zapobiegawczych
 • Ekonomia wyboru działań zapobiegawczych
 • Monitorowanie, a także kontrola czynników ryzyka

5. Zarządzanie ryzykiem na tle wybranych metodyk zarządzania projektami