Zróżnicowanie w firmach może dotyczyć kwestii kultury, płci, wieku, doświadczenia, a także osobowości. Wszystkie te aspekty mogą zarówno wspierać jak i szkodzić rozwojowi organizacji

Korzyści ze szkolenia zarządzanie różnorodnością:

 • lepiej zrozumiesz zasady funkcjonowania w zróżnicowanej grupie, także o charakterze wielokulturowym
 • staniesz się osobą bardziej wyczuloną na sygnały od współpracowników, a także skuteczniej na nie zareagujesz
 • dostaniesz solidne podstawy, by zbudować dobry zespół, korzystając z jego zróżnicowania
 • poznasz narzędzia, które pozwolą Ci naprawić to, co dotąd w zespole nie działało
 • poznać najczęstsze problemy wynikające z różnic w organizacji i nauczyć się, jak je konstruktywnie rozwiązywać
 • poszerzyć swoją wiedzę o kulturach organizacyjnych
 • lepiej, a przede wszystkim efektywniej pracować razem osiągając porozumienie w realizacji wyznaczonych celów biznesowych
 • lepiej zrozumiesz potrzeby swoje, a także innych

Każdy z modułów zawiera obszerną część warsztatową.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Program szkolenia

1. Jakie można spotkać typy zróżnicowania w organizacjach:

 • „Tak pięknie się różnimy” – kilka słów o różnorodności
 • Typy osobowości – dlaczego nie jesteśmy tacy sami, a przede wszystkim, dlaczego tak jest lepiej
 • Od ogółu do szczegółu – o poszerzaniu perspektywy
 • Genezy konfliktów, filary tolerancji – czyli na wszystko potrzeba czasu

2. Różnorodność kulturowa w organizacji – czym jest i co dla nas współcześnie z niej wynika?

 • Skąd się biorą różnice kulturowe? – o pokonywaniu barier w naszej komunikacji z innymi
 • Wielokulturowość a międzykulturowość – przykłady organizacji, którym udało się stworzyć schematy pozytywnej komunikacji międzykulturowej
 • Globalna wioska – od McLuhana do Zuckerberga – wykorzystanie współczesnych narzędzi informatycznych w tworzeniu modeli efektywnej komunikacji międzykulturowej
 • „Uniwersalny język organizacji” – o wpływie językowego, a także mentalnego pojmowania rzeczywistości na jakość biznesu

3. Stereotypy – jak funkcjonują na poziomie codziennym i w firmach:

 • Autonomiczny i świadomy poziom funkcjonowania stereotypów
 • Wpływ języka na tworzenie się, a także utrwalanie stereotypów
 • Czy wszystkie stereotypy są złe? – O metodach manipulacji
 • Strategie podtrzymywania autostereotypów i heterostereotypów a rozwój organizacji

4. Hierarchia w organizacjach biznesowych:

 • Stopnie, piramidy, drabiny – o różnorodnych formach tworzenia struktur organizacyjnych
 • Podwładni i szefowie – o różnorodności relacji, a także jakości komunikacji
 • Różnorodne modele zespołów a efektywne zarządzanie („twierdze”, „namioty”, zespoły rozproszone)

5. Zróżnicowanie relacji w organizacjach biznesowych:

 • Tworzenie wewnętrznego, a dodatkowo zewnętrznego wizerunku firmy
 • Różnice w komunikacji wewnętrznej pracowników, a kontakty biznesowe z klientami
 • Oczekiwania pracowników a możliwości pracodawców – wypracowywanie zrównoważonego podejścia do systemów motywacyjnych

6. Płeć, wiek, staż – wrażliwe podłoża zróżnicowania i dyskryminacji:

 • Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus? – o zróżnicowaniu związanym z płcią
 • Młodość kontra doświadczenie – czy to się wyklucza? O możliwościach adaptacji, a także relacjach nowicjusz/mistrz
 • „Pan tu nie stał” – o syndromie „gniazdowania” i pracownikach z różnym stażem
 • Wysoka rotacyjność – jak radzić sobie z częstymi zmianami w zespole

7. Zróżnicowanie jako atut:

 • Korzyści wynikające z zarządzania różnorodnością
 • Zróżnicowanie a kreatywność – o budowaniu rynkowej przewagi (ćwiczenia kreatywne angażujące intelekt i emocje)
 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia