Zarządzanie Projektami

(MIX METODYK), czyli najlepsze praktyki w działaniu

SKU: brak Kategoria:

Uczestnicy szkolenia „Zarządzanie projektami”:

 • Uzyskają kluczową wiedzę o zarządzaniu projektami
 • Poznają najpopularniejsze obecnie metody zarządzanie projektami
 • Zrozumieją różnice pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru
 • Poznają ponad 60 technik i narzędzi projektowych dobranych pod kątem efektywności
 • Przećwiczą kluczowe działania sponsora i kierownika projektu na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
 • Doświadczą praktycznie problemów projektowych podczas specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń i gier
 • Nauczą się zasad doboru technik zarządzania w zależności od specyfiki projektu

Trener dedykowany do szkolenia „Zarządzanie projektami”:

Piotr Ogonowski  – menedżer, praktyk i wykładowca. Certyfikowany PMI, PMP, PRINCE2 Practitioner, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz budowy organizacji projektowych

Opinie uczestników jego szkoleń:

 • błyskotliwy i profesjonalny trener
 • menedżer o bogatym doświadczeniu i rozległej wiedzy z wielu dziedzin
 • szkolenie  na bardzo wysokim poziomie merytorycznym

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1.Projekt w organizacji:

 • Czym są projekty i jakie są główne ryzyka związane z ich realizacją?
 • Jaka jest rola kierownika projektu i co decyduje o jego sukcesie?
 • Jakimi cechami i umiejętnościami powinien wykazywać się kierownik projektu?
 • Kim są interesariusze projektu i jak zarządzać ich oczekiwaniami?
 • Jakie są główne czynniki sukcesu projektu i co charakteryzuje najlepszych kierowników projektów?
 • Jak zorganizować proces realizacji projektów w organizacji?

2. Przegląd metodyk projektowych:

 • Jakie są obecnie najpopularniejsze metodyki projektowe i czym się od siebie różnią?
 • Czym różni się w praktyce podejście lekkie od klasycznego zarządzania projektami?
 • Jak wygląda projekt z perspektywy klienta, dostawcy i wykonawców?
 • Czym jest organizacja projektowa i na czym polega systemowe zarządzanie projektami?

3.Rozpoczęcie projektu:

 • Jak poprawnie sformułować cele i zakres projektu?
 • Co to jest podejście QuickWins i MoSCoW?
 • Jak przejść od wizji do Karty Projektu?
 • Jak poprawnie określić priorytety prac?

4.Zarządzanie zakresem, czasem i budżetem:

 • Jak zebrać potrzeby i poprawnie zdefiniować produkty projektu?
 • Jakie są rodzaje harmonogramów i kiedy warto je stosować?
 • Jakie są najlepsze znane techniki zarządzania zakresem i harmonogramem?
 • Jak szacować czas i budżet według najlepszych praktyk metodycznych?
 • Czym się różni budżet od kosztorysu i jak monitorować koszty projektu?

5. Jak zarządzać zespołem projektowym:

 • Czym jest zespół projektowy i dlaczego zarządzanie nie może polegać na rozsyłaniu emaili?
 • Jak zbudować i motywować zespół projektowy?
 • Czym zarządzanie zespołem projektowym różni się od zarządzania zespołem liniowym?
 • Czym jest przywództwo i dlaczego liderom projekty wychodzą najlepiej?

6. Zarządzanie ryzykiem, jakością i podwykonawcami:

 • Jakie są kluczowe działania kierownika w projekcie realizowanym przez zewnętrznych dostawców?
 • Jak walczyć z ryzykiem i zakrzywiać prawdopodobieństwo zdarzeń na korzyść projektu?
 • Jakie są możliwe odpowiedzi na szanse i ryzyka i co należy robić, żeby projekt udał się pomimo przeciwności?
 • Dlaczego nie należy się spodziewać doskonałych produktów i co zrobić, żeby takimi się stały?
 • Czym różni się zarządzanie jakością w procesach od zarządzania jakością w projektach?

7.Komunikacja w projekcie i zamknięcie projektu:

 • Jakie są wymagane dokumenty projektowe i jak projekt raportować?
 • Jak zapewnić PR projektu?
 • Dlaczego komunikacja międzyludzka jest tak kluczowa a jej brak wykłada każdy projekt?
 • Co kierownik projektu powinien wiedzieć o technikach skutecznej komunikacji?
 • Co kierownik projektu powinien wiedzieć o zarządzaniu konfliktem i negocjacjach menedżerskich?
 • Jak poprawnie zakończyć projekt?

Informacje o szkoleniu: