Zarządzanie procesami to szkolenie, któremu umożliwia osiągnięcie sukcesu w systematycznym doskonaleniu organizacji

Szkolenie zarządzanie procesami Szkolenie zarządzanie procesami jest niezwykle potrzebne osobom kierującym organizacjami, jednostkami, firmami jak również ich wydzielonymi obszarami.

Jeżeli chcesz:

 • nauczyć się krytycznie i analitycznie podchodzić do procedur organizacji, a także opisywać je tak, by były zrozumiałe przez innych
 • dowiedzieć się, jak trafnie identyfikować słabe, a także mocne strony procesu (miary i metryki)
 • zrozumieć, jak dzięki optymalizacji procesów efektywniej realizować cele organizacji
 • nauczyć się sposobów angażowania wszystkich pracowników w udoskonalanie procesów organizacji
 • projektować, planować i wdrażać z sukcesem zmiany doskonalące procesy organizacyjne
 • poznać sposoby na systematyczne zarządzanie procesami, bez odkładania tego na potem
 • nauczyć się umiejętnie dostosowywać procesy do specyfiki organizacji

To szkolenie zarządzanie procesami jest najlepszym wyborem dla tych, którzy:

 • Chcą poznać sposoby doskonalenia organizacji,
 • Kierują lub będą kierować projektami

A także:

 • Menedżerów zarządzających produktami i usługami
 • Właścicieli firm, a także członków zarządów
 • Kierowników w jednostkach administracji

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Program szkolenia

1. Skuteczność w zarządzaniu organizacją na różnych poziomach:

 • Poziom zarządzania strategicznego, czyli wizja i misja organizacji
 • Poziom zarządzania operacyjnego, czyli bieżące zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie projektami a zarządzanie procesami
 • Struktury organizacyjne: które lepiej a, które gorzej wspierają zarządzanie

2. Organizacja widziana procesowo – systemowe ujęcie organizacji

 • Po co definiować procesy w organizacji
 • Identyfikacja procesów
 • Mapa procesów organizacyjnych
 • Usprawnianie procesów
 • Czy procesy realizowane przez nas są efektywne – modele dojrzałości organizacji
 • Notacja Business Process Modeling Notation (BPMN), jako sposób graficznego przedstawienia procesu

3. Przykłady procesów w organizacjach: zarządzane projektami, ISO,  czyli gdzie w praktyce i na co dzień spotkamy się z procesami.

4. Ciągłe doskonalenie organizacji – Continous Improvement:Koncepcja ciągłego doskonalenia – orientacja na wydajność procesu

 • Cykl Deminga, Juran, TQM, EFQM
 • Kaizen, czyli jak Japończycy wyprzedzili Amerykę i Europę
 • Eliminacja zbędnych działań, jak również procesów

5. Zarządzanie zmianą w kontekście zarządzania procesami:

 • Orientacja na projekty
 • Orientacja na klienta
 • Zmiany w kulturze organizacyjnej
Skontaktuj się z nami