Zarządzanie konfliktem w zespole

szkolenie o radzeniu sobie z różnicami interesów, destrukcyjną komunikacją i emocjami w zespole

SKU: 2001911219 Kategoria:

Zarządzanie konfliktem to szkolenie wspierające rozwój kultury konstruktywnej współpracy w zespole.

Nasze szkolenie jest prowadzone jest w formie warsztatu, co pozwala uczestnikom zrozumieć dynamikę trudnych rozmów oraz wytrenować efektywne zarządzanie konfliktem w zespole.

Efekty tego szkolenia szybko przekładają się na korzyści dla uczestników:

 • Zrozumiesz, jaka jest rola konfliktu i w jakich sytuacjach może być cenny dla rozwoju relacji i zespołu
 • Wytypujesz najczęściej popełniane błędy komunikacyjne i zaczniesz błyskawicznie je rozpoznawać
 • Poznasz charakterystykę dominujących sposobów zachowania ludzi w sytuacji konfliktu
 • Nauczysz się konstruktywnie rozwiązywać trudne komunikacyjnie sytuacje, których stroną jest menedżer oraz pomiędzy podwładnymi (mediacje menedżerskie)
 • Poznasz i wytrenujesz konkretne narzędzia komunikacyjne ułatwiające zarządzanie konfliktem pojawiającym się w zespole

Świadome zarządzanie konfliktem w zespole wymagają umiejętności szybkiego zapanowania nad trudnymi emocjami utrudniającymi racjonalne myślenie, więc na szkoleniu:

 • Nauczysz się technik szybkiego panowania nad emocjami i spokojnego odnoszenia się do swoich rozmówców
 • Poznasz techniki zarządzania emocjami, z których z powodzeniem możesz skorzystać przed, w trakcie i po emocjonalnie wyczerpujących rozmowach
 • Nauczysz się efektywnie przygotowywać do rozmów w procesie zarządzania konfliktem
 • Uzyskasz dostęp do sprawdzonych strategii mediacji, by zarządzanie konfliktem w zespole moderować w pożądanym kierunku

Szkolenie zarządzanie konfliktem dostarczy Ci narzędzi szybkiego rozpoznawania różnych form presji psychicznej oraz przeciwdziałania im dzięki konkretnym narzędziom, w tym asertywności

 • Dowiesz się, jakie są najefektywniejsze narzędzia ułatwiające porozumiewanie się z innymi w trakcie konfliktowych rozmów i przejdziesz przez praktyczny trening ich wykorzystywania
 • Wytrenujesz konstruktywne i skutecznie wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań wobec rozmówców
 • Dowiesz się, jaki jest Twój styl reakcji w trakcie konfliktu
 • Lepiej zrozumiesz siebie i swoich rozmówców, co ułatwi Ci zarządzanie konfliktem w zespole

Program szkolenia

1. Mechanizmy powstawania i rozpoznawanie typów konfliktów:

 • Poznasz główne przyczyny powstawania i przebiegu konfliktów – Koło Konfliktu
 • Określisz swój osobisty styl radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i odkryjesz charakterystykę stylów, którymi kierują się inni
 • Analiza sytuacji konfliktowej i jej źródła – „czapa” konfliktu, zasoby, różnice w celach, różnice wartości lub poglądów, niejednoznaczność organizacyjna
 • Poznasz skuteczne narzędzia komunikacyjne ułatwiające dążenie do konstruktywnego rozwoju konfliktu w zespole

2. Jak poruszać się w gąszczu sytuacji konfliktowych:

 • Jak rozpoznawać konflikty funkcjonalne
 • Jak diagnozować konflikty dysfunkcjonalne

3. Zniekształcenia postrzegania i mechanizmy emocjonalne rządzące konfliktami:

 • Odkryjesz specyfikę kluczowych rozmów
 • Zrozumiesz główne przeszkody, które utrudniają opanowanie się w trakcie kluczowych rozmów
 • Nauczysz się rozpoznawać u siebie i członków zespołu oznaki przeżywania trudnych emocji
 • Rozpoznasz pozorne rozwiązania konfliktów i nauczysz sie ich unikać

4. Dynamika konfliktu i jej fazy:

 • Poprzedzająca – jak rozpoznać symptomy nadchodzącego konfliktu
 • Prowokacji – jak określić role uczestników konfliktu
 • Eskalacji – jak się konstruktywnie zachować, gdy robi się „gorąco”
 • Konfrontacji – jak skutecznie rozwiązać i zneutralizować sytuację konfliktową

5. Style zachowania w opanowaniu konfliktu:

 • Na czym polegają: uległość, agresja, manipulacja
 • Co to oznacza „właściwe zachowanie” w sporze
 • Negatywne konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów

6. Asertywność w sytuacjach konfliktowych:

 • Czym jest asertywność – świadomość praw osobistych i własnego potencjału
 • Komunikat „JA” w praktyce
 • Asertywne i rozwojowe wykorzystanie konfliktów w pracy zespołu
 • Umiejętność asertywnych zachowań przydatnych w rozwiązywaniu konfliktów:

7. Strategie wykorzystywane w sytuacji konfliktowej – dążenie do „win-win”:

 • Ja wygrywam – Ty tracisz
 • Ty wygrywasz – Ja tracę
 • Bez przegranego – zamiana konfliktu we współpracę „win-win”
 • Pięć praw Fensterheima – czym się kierować w konflikcie

8. Negocjacje i mediacje – główne metody i techniki rozwiązywania konfliktów:

 • Specyfika negocjacji w sytuacjach konfliktowych – techniki negocjacyjne
 • W jakich sytuacjach wprowadzać mediacje
 • Kiedy możliwy jest arbitraż

9. Skuteczne sposoby na opanowanie emocji i stresu w trakcie konfliktu:

 • Techniki i narzędzia pozwalające na szybkie obniżenie intensywnych emocji utrudniających racjonalne myślenie
 • Nauczysz się efektywnie przygotowywać do kluczowych rozmów nakierowując się na osiągnięcie pożądanych rezultatów
 • Wprowadzenie do treningu antystresowego
 • Metody relaksacyjno – koncentrując

10. Efektywna komunikacja jako niezbędne narzędzie zarządzania konfliktem:

 • Bariery komunikacyjne a rozwiązywanie konfliktów
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak rozpoznawać sygnały i je interpretować
 • Skuteczne techniki komunikacji  – wywieranie wpływu

 

Warunki uczestnictwa »

 • Szkolenie odbywa się przy ul. Sejmikowej 4 w Warszawie (Anin);
 • Cena szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa, materiały dydaktyczne, obiad i przerwy kawowe każdego dnia szkolenia, 30-dniowy e-mentoring;
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania;

Szczegółowe zasady uczestnictwa – czytaj więcej