Zarządzanie emocjami i stresem, work-life-balance i well-being

czyli jak budować Siłę Wewnętrzną i Odporność Psychiczną (MTQ48)

Szkolenie przybliża aktualną wiedzę o mechanizmach emocjonalnych oraz uczy, jak skuteczne zarządzanie emocjami pomaga w budowaniu długotrwałej odporności psychicznej na stres i pewności siebie

Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. Kompetencje składające się na Inteligencję Emocjonalną: samoświadomość i zarządzanie emocjami to kluczowe czynniki naszego dobrostanu (well-being).

Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną. Wskazuje również wiele sposobów na to, jak w aktywny i świadomy sposób dbać o well-being w miejscu pracy i jak zachować work-life balance.

Na szkoleniu poznasz zarządzanie emocjami i różne aspekty inteligencji emocjonalnej od strony sprawdzonych naukowo metod i technik:

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi, nauczysz się je odczytywać i odróżniać od siebie, poznasz tez mechanizmy ich powstawania
 • Dowiesz się, jak działa Twój mózg w oparciu o System Gorący i System Chłodny, poznasz tym samym tajemnicę sprzecznych emocji i pragnień
 • Nauczysz się budować uważność na swoje emocje i przejdziesz trening wzmacniania pozytywnych emocji
 • Dowiesz się, jak budować swoje kompetencje inteligencji emocjonalnej i świadomie wpływać na emocje i motywacje innych ludzi

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym zarządzanie emocjami i stresem stanie się dla Ciebie znacznie łatwiejsze:

 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i poznasz proste sposoby na wzmacnianie silnej woli
 • Nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne
 • Poznasz metody na zapobieganie i neutralizowanie reakcji stresowej, radzenie sobie z objawami i skutkami stresu oraz niepożądanych emocji

Zarządzanie emocjami i stresem polega również na umiejętności radzenia sobie ze swoim sposobem myślenia:

 • Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z racjonalnej terapii zachowań umożliwiających samodzielną, regularną pracę ze swoim sposobem myślenia
 • Dowiesz się jak działa samospełniająca się przepowiednia i nauczysz się świadomie z niej korzystać
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoimi interpretacjami rzeczywistości

Nauczysz się, jak budować Odporność Psychiczną na stres, presję i wyzwania:

 • Dowiesz się, jak zmieniać myśli i przećwiczysz zmianę stanu emocjonalnego za pomocą zmiany sposobu myślenia
 • Rozwiniesz umiejętności zmieniania swoich nawyków, w tym nawyków emocjonalnych i poznasz skuteczne sposoby na trwałą zmianę nawyków
 • Poznasz Model Odporności Psychicznej (MTQ48), dowiesz się, jak z niego korzystać i przekonasz się, dlaczego Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w efektywności miedzy ludźmi
 • Zdobędziesz wiedzę na temat kompetencji składających się na Odporność Psychiczną, możliwych do zbadania za pomocą nowoczesnego narzędzia MTQ48
 • Opanujesz techniki budowania dystansu psychicznego i „impregnowania” się na trudności, stresory i presję

Dowiesz się, jak dbać o work–life-balance i well-being:

 • Zapoznasz się za Modelem Zarządzania Energią i zdiagnozujesz swoje źródła energii
 • Zdecydujesz, czym dla Ciebie jest work-life balance i co cenisz sobie najbardziej
 • Nauczysz się budować harmonię w życiu osobistym i zawodowym (work – life balance) oraz zapewniać sobie wsparcie i źródła energii
 • Poznasz proste i efektywne sposoby psychologii pozytywnej na: pielęgnowanie well-being (dobrostanu) wzmacnianie energii, poczucia sensu, poczucia szczęścia, budowanie wsparcia społecznego i zdrowia fizycznego
 • Stworzysz swój osobisty Plan Trenowania Nawyków, aby podnieść jakość swojego życia

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej
Z opinii uczestników jej szkoleń:
 • Zajęcia prowadzone w sposób niezwykle profesjonalny, w bardzo dobrej atmosferze
 • Forma prowadzenia zajęć powodowała ciągłe zaangażowanie uczestników
 • Całe szkolenie było bardzo ciekawe, nie nudziłam się ani chwili
 • Trenerka przytaczała wiele przykładów, widać jej bogate doświadczenie
 • Buduje bardzo dobrą atmosferę i otwartość w zespole, bardzo pomaga wizualizacja tematów
 • „Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Po pierwsze formą spotkań i atmosferą, a po drugie efektami, które widzę po sobie – zmiana nawyków, większa samoświadomość. Stałam się bardziej świadoma swoich potrzeb i pragnień, dostrzegłam je dzięki docenianiu i planowi treningowemu. (…) Czuję, że kontroluję siebie, zaczynam czuć równowagę zewnętrzną i wewnętrzną, co mi bardzo pomaga w życiu”.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do świata emocji i związanej z umiejętnością zarządzania nimi Inteligencji Emocjonalnej:

 • Kiedy „mądry jest głupi”? Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej
 • Autodiagnoza poziomu Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Neurologiczne podstawy rozwijania kompetencji emocjonalnych

2. Zrozumieć emocje – rozwijanie samoświadomości emocjonalnej:

 • Wachlarz emocji – bogactwo, z którego rzadko korzystamy
 • Psychofizjologia emocji i mechanizmy ich powstawania
 • Trening rozpoznawania emocji
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny, system gorący i system chłodny – przyczyny wewnętrznych konfliktów
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Trening Uważności – budowanie kontaktu z emocjami i ciałem
 • Ćwiczenie rozwijania zasobów pozytywnych emocji

3. Zarządzanie emocjami – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej:

 • Strategie reakcji na emocje
 • Mapa Emocji – identyfikacja źródeł „negatywnych” emocji i towarzyszących im okoliczności
 • Nie można czuć się lepiej bez myślenia lepiej – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Trening zmiany ograniczających przekonań: technika ABCD, technika Antykatastroficzna, technika Poszerzania Perspektywy, Eksperyment Behawioralny
 • Metody radzenia sobie z natrętnymi myślami, czarnowidztwem i Wewnętrznym Krytykiem
 • Techniki błyskawicznego obniżania napięcia i neutralizowania emocji: praca z ciałem, praca z oddechem, techniki wizualizacyjne

 4. Nawyki emocjonalne – jak zmienić nawyki radzenia sobie z emocjami:

 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola i sposób działania nawyków
 • Osobista Pętla Nawyku – jak zidentyfikować poszczególne elementy nawyku
 • Identyfikacja kluczowych nawyków wpływających na dobrostan i efektywność
 • Skuteczne sposoby na zmianę nawyków: Monitoring Zmiany Nawyków, Technika Implementacji Intencji – techniki zwiększające prawdopodobieństwo trwałej zmiany
 • Słowa mają moc – jak to co mówimy wpływa na stan emocjonalny
 • Nawyki behawioralne wpływające na emocje – analiza, monitoring, zmiana
 • Kraina Nawyków – gra szkoleniowa – stwórz nowe nawyki myślowe
 • Jak rozpocząć zmianę nawyków – ćwiczenie mięśnia silnej woli
 • Kilka sposobów na trening silnej woli – Odraczanie Gratyfikacji, Trening Szympansa, Metoda Małego Kroku, Strategie „jeżeli – to”

 5. Reakcja stresowa i budowanie odporności na stres:

 • Na czym polega i z czego się składa reakcja stresowa – psychofizjologia stresu
 • Łagodzić objawy stresu czy wzmacniać odporność na stres i presję – dyskusja w oparciu o najnowsze badania oparte o MTQ48 i Model Odporności Psychicznej 
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres i wzorca reagowania na trudne sytuacje
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
 • Model Odporności Psychicznej i MTQ48 – prezentacja nowoczesnego narzędzia badającego poziom Odporności Psychicznej
 • Odporność Psychiczna a efektywność w działaniu – analiza elementów Modelu Odporności Psychicznej (MTQ48)
  • Kontrola (Control)
  • Zaangażowanie (Commitment)
  • Wyzwanie (Challenge)
  • Pewność siebie (Confidence)
 • Metody radzenia sobie ze stresem i presją

6. Zarządzanie energią, budowanie well-being i work – life balance

 • Work – life balance – dlaczego równowaga jest ważna
 • Źródła energii: jak regenerować siły i odzyskiwać energię życiową
 • Well-being w organizacji: sposoby dbania o ciało, umysł, emocje, wsparcie społeczne oraz poczucie sensu i skuteczności
 • Jak uzyskać work – life balance? Wypracowywanie priorytetów wg zasady „najpierw rzeczy najważniejsze”
 • Kwadrat Zarządzania Energią – metody budowania wewnętrznego oparcia i wewnętrznych zasobów
 • Trening Budowania Pozytywnych Emocji i poczucia szczęścia
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Plan Zarządzania Energią i Stylem Życia

7. Tworzenie strategii zmian:

 • Jak budować wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów?
 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu:
  • Co zacznę robić?
  • Co przestanę robić?
  • Jaki będzie pierwszy krok?

Warunki uczestnictwa »

 • Szkolenie odbywa się przy ul. Sejmikowej 4 w Warszawie (Anin);
 • Cena szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa, materiały dydaktyczne, obiad i przerwy kawowe każdego dnia szkolenia, 30-dniowy e-mentoring;
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania;

Szczegółowe zasady uczestnictwa – czytaj więcej

Zgłoszenie

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto:
1493,00