Zarządzanie emocjami i stresem oraz work- life balance

czyli jak budować Siłę Wewnętrzną i Odporność Psychiczną (MTQ48)

Szkolenie przybliża aktualną wiedzę o mechanizmach emocjonalnych oraz uczy, jak skuteczne zarządzanie emocjami pomaga w budowaniu długotrwałej odporności psychicznej na stres i pewności siebie

Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. Kompetencje składające się na Inteligencję Emocjonalną: samoświadomość i zarządzanie emocjami to kluczowe czynniki naszego dobrostanu.

To szkolenie należy do SYSTEMOWEGO PROGRAMU ROZWOJU!

 • nawet roczny cykl edukacyjny z warsztatem powtórzeniowym follow-up włącznie
 • uzgodnienie planu działań z HR/menedżerem uczestnika
 • indywidualne badanie potrzeb i case’y
 • zadania poszkoleniowe
 • stały kontakt z trenerem

SPRAWDŹ KORZYŚCI dla uczestników i organizacji!

Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.

Na szkoleniu poznasz zarządzanie emocjami i różne aspekty inteligencji emocjonalnej od strony sprawdzonych naukowo metod i technik:

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi, nauczysz się je odczytywać i odróżniać od siebie, poznasz tez mechanizmy ich powstawania
 • Dowiesz się, jak działa Twój mózg w oparciu o System Gorący i System Chłodny, poznasz tym samym tajemnicę sprzecznych emocji i pragnień
 • Nauczysz się budować uważność na swoje emocje i przejdziesz trening wzmacniania pozytywnych emocji
 • Dowiesz się, jak budować swoje kompetencje inteligencji emocjonalnej i świadomie wpływać na emocje i motywacje innych ludzi

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym zarządzanie emocjami i stresem stanie się dla Ciebie znacznie łatwiejsze:

 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i poznasz proste sposoby na wzmacnianie silnej woli
 • Nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne
 • Poznasz metody na zapobieganie i neutralizowanie reakcji stresowej, radzenie sobie z objawami i skutkami stresu oraz niepożądanych emocji

Zarządzanie emocjami i stresem polega również na umiejętności radzenia sobie ze swoim sposobem myślenia:

 • Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z racjonalnej terapii zachowań umożliwiających samodzielną, regularną pracę ze swoim sposobem myślenia
 • Dowiesz się jak działa samospełniająca się przepowiednia i nauczysz się świadomie z niej korzystać
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoimi interpretacjami rzeczywistości

Nauczysz się, jak budować Odporność Psychiczną na stres, presję i wyzwania:

 • Dowiesz się, jak zmieniać myśli i przećwiczysz zmianę stanu emocjonalnego za pomocą zmiany sposobu myślenia
 • Rozwiniesz umiejętności zmieniania swoich nawyków, w tym nawyków emocjonalnych i poznasz skuteczne sposoby na trwałą zmianę nawyków
 • Poznasz Model Odporności Psychicznej (MTQ48), dowiesz się, jak z niego korzystać i przekonasz się, dlaczego Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w efektywności miedzy ludźmi
 • Zdobędziesz wiedzę na temat kompetencji składających się na Odporność Psychiczną, możliwych do zbadania za pomocą nowoczesnego narzędzia MTQ48
 • Opanujesz techniki budowania dystansu psychicznego i „impregnowania” się na trudności, stresory i presję

Dowiesz się, jak dbać o work – life balance:

 • Zapoznasz się za Modelem Zarządzania Energią i zdiagnozujesz swoje źródła energii
 • Zdecydujesz, czym dla Ciebie jest work-life balance i co cenisz sobie najbardziej
 • Nauczysz się budować harmonię w życiu osobistym i zawodowym (work – life balance) oraz zapewniać sobie wsparcie i źródła energii
 • Poznasz proste i efektywne sposoby psychologii pozytywnej na wzmacnianie energii, poczucia szczęścia i skuteczność w działaniu
 • Stworzysz swój osobisty Plan Trenowania Nawyków, aby podnieść jakość swojego życia

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z doświadczeniem i wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness dotyczącego siły i odporności psychicznej, certyfikowany doradca metody MTQ48.

Zobacz więcej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do świata emocji i związanej z umiejętnością zarządzania nimi Inteligencji Emocjonalnej:

 • Kiedy „mądry jest głupi”? Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej
 • Autodiagnoza poziomu Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Neurologiczne podstawy rozwijania kompetencji emocjonalnych

2. Zrozumieć emocje – rozwijanie samoświadomości emocjonalnej:

 • Wachlarz emocji – bogactwo, z którego rzadko korzystamy
 • Psychofizjologia emocji i mechanizmy ich powstawania
 • Trening rozpoznawania emocji
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny, system gorący i system chłodny – przyczyny wewnętrznych konfliktów
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Trening Uważności – budowanie kontaktu z emocjami i ciałem
 • Ćwiczenie rozwijania zasobów pozytywnych emocji

3. Zarządzanie emocjami – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej:

 • Strategie reakcji na emocje
 • Mapa Emocji – identyfikacja źródeł „negatywnych” emocji i towarzyszących im okoliczności
 • Nie można czuć się lepiej bez myślenia lepiej – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Trening zmiany ograniczających przekonań: technika ABCD, technika Antykatastroficzna, technika Poszerzania Perspektywy, Eksperyment Behawioralny
 • Metody radzenia sobie z natrętnymi myślami, czarnowidztwem i Wewnętrznym Krytykiem
 • Techniki błyskawicznego obniżania napięcia i neutralizowania emocji: praca z ciałem, praca z oddechem, techniki wizualizacyjne

 4. Nawyki emocjonalne – jak zmienić nawyki radzenia sobie z emocjami:

 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola i sposób działania nawyków
 • Osobista Pętla Nawyku – jak zidentyfikować poszczególne elementy nawyku
 • Identyfikacja kluczowych nawyków wpływających na dobrostan i efektywność
 • Skuteczne sposoby na zmianę nawyków: Monitoring Zmiany Nawyków, Technika Implementacji Intencji – techniki zwiększające prawdopodobieństwo trwałej zmiany
 • Słowa mają moc – jak to co mówimy wpływa na stan emocjonalny
 • Nawyki behawioralne wpływające na emocje – analiza, monitoring, zmiana
 • Kraina Nawyków – gra szkoleniowa – stwórz nowe nawyki myślowe
 • Jak rozpocząć zmianę nawyków – ćwiczenie mięśnia silnej woli
 • Kilka sposobów na trening silnej woli – Odraczanie Gratyfikacji, Trening Szympansa, Metoda Małego Kroku, Strategie „jeżeli – to”

 5. Reakcja stresowa i budowanie odporności na stres:

 • Na czym polega i z czego się składa reakcja stresowa – psychofizjologia stresu
 • Łagodzić objawy stresu czy wzmacniać odporność na stres i presję – dyskusja w oparciu o najnowsze badania oparte o MTQ48 i Model Odporności Psychicznej 
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres i wzorca reagowania na trudne sytuacje
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
 • Model Odporności Psychicznej i MTQ48 – prezentacja nowoczesnego narzędzia badającego poziom Odporności Psychicznej
 • Odporność Psychiczna a efektywność w działaniu – analiza elementów Modelu Odporności Psychicznej (MTQ48)
  • Kontrola (Control)
  • Zaangażowanie (Commitment)
  • Wyzwanie (Challenge)
  • Pewność siebie (Confidence)
 • Metody radzenia sobie ze stresem i presją

6. Zarządzanie energią i work – life balance

 • Work – life balance – dlaczego równowaga jest ważna
 • Źródła energii: jak regenerować siły i odzyskiwać energię życiową
 • Proste sposoby dbania o ciało, umysł i emocje
 • Jak uzyskać work – life balance? Wypracowywanie priorytetów wg zasady „najpierw rzeczy najważniejsze”
 • Kwadrat Zarządzania Energią – metody budowania wewnętrznego oparcia i wewnętrznych zasobów
 • Trening Budowania Pozytywnych Emocji i poczucia szczęścia
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Plan Zarządzania Energią i Stylem Życia

7. Tworzenie strategii zmian:

 • Jak budować wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów?
 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu:
  • Co zacznę robić?
  • Co przestanę robić?
  • Jaki będzie pierwszy krok?

Warunki uczestnictwa »

 • Szkolenie odbywa się przy ul. Sejmikowej 4 w Warszawie (Anin);
 • Cena szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa, materiały dydaktyczne, obiad i przerwy kawowe każdego dnia szkolenia, 30-dniowy e-mentoring;
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania;

Szczegółowe zasady uczestnictwa – czytaj więcej

Zgłoszenie

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto:
1493,00