Zarządzanie emocjami i stresem, work-life-balance i well-being

czyli jak budować Siłę Wewnętrzną i Odporność Psychiczną (MTQ48)

Dowiesz się, jak zgodnie z aktualnym stanem wiedzy skutecznie zarządzać emocjami, zbudować swoją pewność siebie i długotrwałą odporność psychiczną na stresy

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia otwartego ⇒ sprawdź termin i cenę

Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. Kompetencje składające się na Inteligencję Emocjonalną: samoświadomość i zarządzanie emocjami to kluczowe czynniki naszego dobrostanu (well-being).

Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną. Wskazuje również wiele sposobów na to, jak w aktywny i świadomy sposób dbać o well-being w miejscu pracy i jak zachować work-life balance.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Na szkoleniu poznasz zarządzanie emocjami i różne aspekty inteligencji emocjonalnej od strony sprawdzonych naukowo metod i technik:

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi, nauczysz się je odczytywać i odróżniać od siebie, poznasz tez mechanizmy ich powstawania
 • Dowiesz się, jak działa Twój mózg w oparciu o System Gorący i System Chłodny, poznasz tym samym tajemnicę sprzecznych emocji i pragnień
 • Nauczysz się budować uważność na swoje emocje i przejdziesz trening wzmacniania pozytywnych emocji
 • Dowiesz się, jak budować swoje kompetencje inteligencji emocjonalnej i świadomie wpływać na emocje i motywacje innych ludzi

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym zarządzanie emocjami i stresem stanie się dla Ciebie znacznie łatwiejsze:

 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i poznasz proste sposoby na wzmacnianie silnej woli
 • Nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne
 • Poznasz metody na zapobieganie i neutralizowanie reakcji stresowej, radzenie sobie z objawami i skutkami stresu oraz niepożądanych emocji

Zarządzanie emocjami i stresem polega również na umiejętności radzenia sobie ze swoim sposobem myślenia:

 • Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z racjonalnej terapii zachowań umożliwiających samodzielną, regularną pracę ze swoim sposobem myślenia
 • Dowiesz się jak działa samospełniająca się przepowiednia i nauczysz się świadomie z niej korzystać
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoimi interpretacjami rzeczywistości

Nauczysz się, jak budować Odporność Psychiczną na stres, presję i wyzwania:

 • Dowiesz się, jak zmieniać myśli i przećwiczysz zmianę stanu emocjonalnego za pomocą zmiany sposobu myślenia
 • Rozwiniesz umiejętności zmieniania swoich nawyków, w tym nawyków emocjonalnych i poznasz skuteczne sposoby na trwałą zmianę nawyków
 • Poznasz Model Odporności Psychicznej (MTQ48), dowiesz się, jak z niego korzystać i przekonasz się, dlaczego Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w efektywności miedzy ludźmi
 • Zdobędziesz wiedzę na temat kompetencji składających się na Odporność Psychiczną, możliwych do zbadania za pomocą narzędzia MTQ48
 • Opanujesz techniki budowania dystansu psychicznego i „impregnowania” się na trudności, stresory i presję

Dowiesz się, jak dbać o work–life-balance i well-being:

 • Zapoznasz się za Modelem Zarządzania Energią i zdiagnozujesz swoje źródła energii
 • Nauczysz się budować harmonię w życiu osobistym i zawodowym (work – life balance) oraz zapewniać sobie wsparcie i źródła energii
 • Poznasz proste i efektywne sposoby psychologii pozytywnej na: pielęgnowanie well-being (dobrostanu) wzmacnianie energii, poczucia sensu, poczucia szczęścia, budowanie wsparcia społecznego i zdrowia fizycznego
 • Stworzysz swój osobisty Plan Trenowania Nawyków, aby podnieść jakość swojego życia

To szkolenie może być przeprowadzone w j. angielskim jako zamknięte lub trening indywidualny

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej
Z opinii uczestników jej szkoleń:
 • Zajęcia prowadzone w sposób niezwykle profesjonalny, w bardzo dobrej atmosferze
 • Forma prowadzenia zajęć powodowała ciągłe zaangażowanie uczestników
 • Całe szkolenie było bardzo ciekawe, nie nudziłam się ani chwili
 • Trenerka przytaczała wiele przykładów, widać jej bogate doświadczenie
 • Buduje bardzo dobrą atmosferę i otwartość w zespole, bardzo pomaga wizualizacja tematów
 • „Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Po pierwsze formą spotkań i atmosferą, a po drugie efektami, które widzę po sobie – zmiana nawyków, większa samoświadomość. Stałam się bardziej świadoma swoich potrzeb i pragnień, dostrzegłam je dzięki docenianiu i planowi treningowemu. (…) Czuję, że kontroluję siebie, zaczynam czuć równowagę zewnętrzną i wewnętrzną, co mi bardzo pomaga w życiu”.

Program

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia otwartego ⇒ sprawdź termin i cenę

1. Wprowadzenie do świata emocji i związanej z umiejętnością zarządzania nimi Inteligencji Emocjonalnej:

 • Kiedy „mądry jest głupi”? Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Kompetencje Inteligencji Emocjonalnej
 • Autodiagnoza poziomu Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Neurologiczne podstawy rozwijania kompetencji emocjonalnych

2. Zrozumieć emocje – rozwijanie samoświadomości emocjonalnej:

 • Wachlarz emocji – bogactwo, z którego rzadko korzystamy
 • Psychofizjologia emocji i mechanizmy ich powstawania
 • Trening rozpoznawania emocji
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny, system gorący i system chłodny – przyczyny wewnętrznych konfliktów
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Trening Uważności – budowanie kontaktu z emocjami i ciałem
 • Ćwiczenie rozwijania zasobów pozytywnych emocji

3. Zarządzanie emocjami – metody wzmacniania samokontroli emocjonalnej:

 • Strategie reakcji na emocje
 • Mapa Emocji – identyfikacja źródeł „negatywnych” emocji i towarzyszących im okoliczności
 • Nie można czuć się lepiej bez myślenia lepiej – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Trening zmiany ograniczających przekonań: technika ABCD, technika Antykatastroficzna, technika Poszerzania Perspektywy, Eksperyment Behawioralny
 • Metody radzenia sobie z natrętnymi myślami, czarnowidztwem i Wewnętrznym Krytykiem
 • Techniki błyskawicznego obniżania napięcia i neutralizowania emocji: praca z ciałem, praca z oddechem, techniki wizualizacyjne

 4. Nawyki emocjonalne – jak zmienić nawyki radzenia sobie z emocjami:

 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola i sposób działania nawyków
 • Osobista Pętla Nawyku – jak zidentyfikować poszczególne elementy nawyku
 • Identyfikacja kluczowych nawyków wpływających na dobrostan i efektywność
 • Skuteczne sposoby na zmianę nawyków: Monitoring Zmiany Nawyków, Technika Implementacji Intencji – techniki zwiększające prawdopodobieństwo trwałej zmiany
 • Słowa mają moc – jak to co mówimy wpływa na stan emocjonalny
 • Nawyki behawioralne wpływające na emocje – analiza, monitoring, zmiana
 • Kraina Nawyków – gra szkoleniowa – stwórz nowe nawyki myślowe
 • Jak rozpocząć zmianę nawyków – ćwiczenie mięśnia silnej woli
 • Kilka sposobów na trening silnej woli – Odraczanie Gratyfikacji, Trening Szympansa, Metoda Małego Kroku, Strategie „jeżeli – to”

 5. Reakcja stresowa i budowanie odporności na stres:

 • Na czym polega i z czego się składa reakcja stresowa – psychofizjologia stresu
 • Łagodzić objawy stresu czy wzmacniać odporność na stres i presję – dyskusja w oparciu o najnowsze badania oparte o MTQ48 i Model Odporności Psychicznej 
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres i wzorca reagowania na trudne sytuacje
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny?
 • Model Odporności Psychicznej i MTQ48 – prezentacja nowoczesnego narzędzia badającego poziom Odporności Psychicznej
 • Odporność Psychiczna a efektywność w działaniu – analiza elementów Modelu Odporności Psychicznej (MTQ48)
  • Kontrola (Control)
  • Zaangażowanie (Commitment)
  • Wyzwanie (Challenge)
  • Pewność siebie (Confidence)
 • Metody radzenia sobie ze stresem i presją

6. Zarządzanie energią, budowanie well-being i work – life balance

 • Work – life balance – dlaczego równowaga jest ważna
 • Źródła energii: jak regenerować siły i odzyskiwać energię życiową
 • Well-being w organizacji: sposoby dbania o ciało, umysł, emocje, wsparcie społeczne oraz poczucie sensu i skuteczności
 • Jak uzyskać work – life balance? Wypracowywanie priorytetów wg zasady „najpierw rzeczy najważniejsze”
 • Kwadrat Zarządzania Energią – metody budowania wewnętrznego oparcia i wewnętrznych zasobów
 • Trening Budowania Pozytywnych Emocji i poczucia szczęścia
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Plan Zarządzania Energią i Stylem Życia

7. Tworzenie strategii zmian:

 • Jak budować wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów?
 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu:
  • Co zacznę robić?
  • Co przestanę robić?
  • Jaki będzie pierwszy krok?
Dowiedz się więcej

Warunki

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia otwartego ⇒ sprawdź termin i cenę

W CENIE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne i piśmiennicze
 • ozdobny dyplom
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego
 • prawo do nielimitowanego powtarzania tego szkolenia przez uczestnika w ramach follow-up za kwotę tylko 100 zł netto
 • catering: kawy, herbaty, woda, owoce sezonowe, ciasteczka
 • lunch: 2 dania, kilka zestawów do wyboru – w tym wersje wegetariańskie

MIEJSCE:

Sale naszego Centrum Szkoleniowego w Warszawie – Aninie przy ul. Sejmikowej 4 (04-602):

 • dojazd PKP: SKM Stacja Wawer
 • najbliższy przystanek autobusowy: „Trawiasta”
 • dojazd samochodem od strony ul. Czecha lub ul. Wydawniczej, bezpłatny parking koło naszego Centrum

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 8.30 – 8.45 rejestracja uczestników
 • 8.45 – 9.00 catering przed szkoleniem
 • 9.00 – 10.45 część merytoryczna szkolenia
 • 10.45 – 11.00 catering: przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 część merytoryczna szkolenia
 • 13.00 – 13.45 przerwa na lunch
 • 13.45 – 15.15 część merytoryczna szkolenia
 • 15.15 – 15.30  catering: przerwa kawowa
 • 15.30 – 16.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej

Materiały do pobrania

Kartę zgłoszenia na szkolenie należy wydrukować, uzupełnić, podpisać w dwóch miejscach.

Następnie prosimy odesłać zeskanowaną kartę w wersji .pdf na adres e-mail: biuro@homocreatore.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte - wersja do wydrukuZarządzanie emocjami i stresem, work-life-balance i well-being - opis szkolenia w formacie .pdf do wydruku

Zgłoszenie

Wyczyść