Zarządzanie emocjami i stresem, work-life-balance i well-being

czyli jak wzmocnić swoją Odporność Psychiczną i pracować nad Inteligencją Emocjonalną

Dowiesz się, jak zgodnie z aktualnym stanem wiedzy skutecznie zarządzać emocjami, zbudować swoją pewność siebie i długotrwałą odporność psychiczną na stres

Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. Kompetencje składające się na Inteligencję Emocjonalną: samoświadomość i zarządzanie emocjami to kluczowe czynniki naszego dobrostanu (well-being).

Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną. Wskazuje również wiele sposobów na to, jak w aktywny i świadomy sposób dbać o well-being w miejscu pracy i jak zachować work-life balance.

ZOBACZ => ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM ON-LINE 1 DZIEŃ

Na szkoleniu poznasz zarządzanie emocjami i różne aspekty inteligencji emocjonalnej od strony sprawdzonych naukowo metod i technik:

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ) i dowiesz się, jak z niej korzystać
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi, nauczysz się je odczytywać i odróżniać od siebie, poznasz tez mechanizmy ich powstawania
 • Dowiesz się, jak działa Twój mózg w oparciu o System Gorący i System Chłodny (wg noblisty D. Kahnemana), poznasz tym samym tajemnicę sprzecznych emocji i pragnień
 • Nauczysz się budować uważność na swoje emocje i przejdziesz trening wzmacniania pozytywnych emocji
 • Dowiesz się, jak budować swoje kompetencje inteligencji emocjonalnej i świadomie wpływać na emocje i motywacje innych ludzi

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym zarządzanie emocjami i stresem stanie się dla Ciebie znacznie łatwiejsze:

 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i poznasz proste sposoby na wzmacnianie silnej woli
 • Nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne
 • Poznasz metody na zapobieganie i neutralizowanie reakcji stresowej, radzenie sobie z objawami i skutkami stresu oraz niepożądanych emocji

Zarządzanie emocjami i stresem polega również na umiejętności radzenia sobie ze swoim sposobem myślenia:

 • Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z Racjonalnej Terapii Zachowań umożliwiających samodzielną, regularną pracę ze swoim sposobem myślenia
 • Dowiesz się jak działa samospełniająca się przepowiednia i nauczysz się świadomie z niej korzystać
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoimi interpretacjami rzeczywistości

Dowiesz się, jak dbać o work–life-balance i well-being:

 • Nauczysz się budować harmonię w życiu osobistym i zawodowym (work – life balance) oraz zapewniać sobie wsparcie i źródła energii
 • Poznasz proste i efektywne sposoby psychologii pozytywnej na: pielęgnowanie well-being (dobrostanu) wzmacnianie energii, poczucia sensu, poczucia szczęścia, budowanie wsparcia społecznego i zdrowia fizycznego.

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Program

Moduły programu zostaną dopasowane do uczestników szkolenia na podstawie badania potrzeb uczestników przed szkoleniem.

1. Natura świata emocji i jego niezwykłe tajemnice:

 • Jak działają emocje i dlaczego tak szybko i intensywnie
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny: neurologiczne podstawy działania mózgu
 • Fakty i mity dotyczące emocji
 • Jasne i ciemne strony emocji: jak lepiej rozumieć swoje emocje i wykorzystać ich potencjał
 • Trening rozpoznawania i nazywania swoich emocji
 • Inteligencja emocjonalna (EQ) i wynikające z niej kluczowe kompetencje psychologiczne

2. Stres niejedno ma imię- charakterystyka stresu i jego oddziaływania na wszystkie obszary funkcjonowania:

 • Co to jest stres i jak działa?
 • Eustres i dystres, czyli stres konstruktywny i destrukcyjny
 • Objawy długotrwałego przeżywania stresu na poziomie fizjologicznym, behawioralnym i emocjonalnym: autodiagnoza
 • Konsekwencje długotrwałego przeżywania stresu destrukcyjnego
 • Dlaczego i po co warto zarządzać swoim stresem?

3. Nawykowe strategie radzenia sobie z emocjami i stresem: zwiększanie samoświadomości emocjonalnej:

 • Rola nawyków w zarządzaniu emocjami i stresem
 • Czarna lista reagowania na stres i emocje
 • Autodiagnoza nawykowych reakcji emocjonalnych i identyfikacja kluczowych trudności w obszarze reagowania na pojawiające się trudności
 • Model zmiany nawyków, czyli praktyczne techniki zmiany niepożądanych nawyków emocjonalnych
 • Narzędzia psychologiczne ułatwiające analizę niepożądanych nawyków
 • Praktyka projektowania nowych, konstruktywnych reakcji na trudne emocje i stres
 • Techniki zwiększające prawdopodobieństwo skutecznej zmiany nawyków
 • Praktyczny trening zmiany nawyków bazujący na sytuacjach wprost z codziennej praktyki uczestników warsztatu

4. Osobista apteczka emocjonalna – naukowo potwierdzone i praktyczne techniki ułatwiające radzenie sobie z emocjami, stresem i sytuacjami trudnymi:

 • Zapoznanie uczestników z wachlarzem praktycznych technik zarządzania emocjami i stresem możliwych do zastosowania przed, w trakcie i po stresujących i emocjonujących sytuacjach
 • Techniki psychologiczne w “Osobistej apteczce emocjonalnej” są podzielone na pięć kluczowych kategorii:
  • 1 → wykorzystujące ciało
  • 2 → ułatwiające radzenie sobie z nawracającymi, stresującymi myślami dotyczącymi życia zawodowego i prywatnego (np. przed zaśnięciem lub w czasie wolnym)
  • 3 → wykorzystujące wyobraźnię i pamięć
  • 4 →  korzystające z mocy zapisywania i zmiany sposobu myślenia
  • 5 →  nastawione na wykorzystanie otoczenia
 • Trening dopasowywania technik antystresowych do konkretnych sytuacji trudnych

5. Nastawienie kluczem do efektywnego działania w sytuacjach stresujących i emocjonalnych:

 • Samospełniające się proroctwo i jego wpływ na nasze emocje, myśli i działania
 • Style wyjaśniania – jak zmieniać porażki w cenne lekcje i z nich korzystać
 • Elastyczny optymizm – czego możesz nauczyć się od optymistów i pesymistów
 • Proaktywność kontra reaktywność – jak budować proaktywną postawę wobec codziennych trudności
 • Narzędzia psychologiczne pozwalające szybko badać swój sposób myślenia i jego wpływ na emocje, myśli i zachowania
 • Techniki pozwalające na szybką zmianę nastawienia do codziennych wyzwań i pobudzenia wewnętrznej motywacji
 • Trening modyfikacji przekonań przy użyciu technik poznawczo – behawioralnych bazujący na sytuacjach wprost z codziennej praktyki uczestników warsztatu

6. Zwiększanie udziału pozytywnych emocji w życiu poprzez właściwą samoocenę, nastawienie i zwiększanie emocjonalnej odporności:

 • Strategie budowania poczucia dobrostanu i odporności psychologicznej pochodzące z badań naukowych psychologii pozytywnej pozwalające długoterminowo zwiększać swoje poczucie szczęścia i budować odporność psychologiczną
 • Regularne nawyki psychologiczne stanowiące profilaktykę syndromu wypalenia zawodowego
 • Świadome zarządzanie swoim stylem życia
 • Efektywny odpoczynek i sprawianie sobie przyjemności
 • Budowanie  adekwatnej samooceny opartej na dowodach

7. Zarządzanie energią, work- life balance i profilaktyka wypalenia zawodowego:

 • Work – life balance: kluczowe korzyści z utrzymywania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym
 • Strategie budowania równowagi życiowej
 • Moje źródła energii: sposoby regenerowania sił i ładowania baterii energii życiowej
 • Analiza czynników wpływających na powstanie syndromu wypalenia zawodowego
 • Rozpoznawanie objawów wypalenia zawodowego u siebie i innych
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego i wdrożenie zasad work- life balance

8. Tworzenie strategii zmian:

 • Jak budować wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia celów?
 • Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu:
  • Co zacznę robić?
  • Co przestanę robić?
  • Jaki będzie pierwszy krok?

Warunki

Szkolenie prowadzimy także w formie 1-dniowego szkolenia otwartego ⇒ sprawdź termin i cenę

W CENIE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne i piśmiennicze
 • ozdobny dyplom
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego
 • prawo do nielimitowanego powtarzania tego szkolenia przez uczestnika w ramach follow-up za kwotę tylko 100 zł netto
 • catering: kawy, herbaty, woda, owoce sezonowe, ciasteczka
 • lunch: 2 dania, kilka zestawów do wyboru – w tym wersje wegetariańskie

MIEJSCE:

Sala w Warszawie – dojazd na miejsce zostanie podany uczestnikom przed szkoleniem.

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 8.30 – 8.45 rejestracja uczestników
 • 8.45 – 9.00 catering przed szkoleniem
 • 9.00 – 10.45 część merytoryczna szkolenia
 • 10.45 – 11.00 catering: przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 część merytoryczna szkolenia
 • 13.00 – 13.45 przerwa na lunch
 • 13.45 – 15.15 część merytoryczna szkolenia
 • 15.15 – 15.30  catering: przerwa kawowa
 • 15.30 – 16.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej

Materiały do pobrania

Kartę zgłoszenia na szkolenie należy wydrukować, uzupełnić, podpisać w dwóch miejscach.

Następnie prosimy odesłać zeskanowaną kartę w wersji .pdf na adres e-mail: biuro@homocreatore.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie otwarte - wersja do wydruku