Trening menedżerski – zarządzanie zespołem

czyli sztuka motywowania, oceny i przekazywania informacji zwrotnej w praktyce

SKU: 2001911158 Kategoria:

Trening menedżerski rozwija umiejętności niezbędne dla liderów i kadry kierowniczej

Dzięki uczestnictwu w  naszym szkoleniu poznasz siebie lepiej – Trening menedżerski pomoże Ci tym samym w podniesieniu samoświadomości swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w roli lidera a szczególnie – rozpoznasz zależności pomiędzy swoją osobowością a zachowaniami.

To szkolenie należy do SYSTEMOWEGO PROGRAMU ROZWOJU!

 • nawet roczny cykl edukacyjny z warsztatem powtórzeniowym follow-up włącznie
 • uzgodnienie planu działań z HR/menedżerem uczestnika
 • indywidualne badanie potrzeb i case’y
 • zadania poszkoleniowe
 • stały kontakt z trenerem

SPRAWDŹ KORZYŚCI dla uczestników i organizacji!

Zrozumiesz mechanizmy motywacyjne i zaczniesz skuteczniej z nich korzystać »

 • dowiesz się, na czym polega MOTYWACJA 3.0
 • nauczysz się rozpoznawać, co motywuje Twoich pracowników
 • przećwiczysz zróżnicowane sposoby przekazywania zadań do wykonania – dopasowane do struktury osobowości i głównych motywatorów podwładnych
 • nauczysz się dobierania sposobu motywacji do sytuacji, zadania i osoby
 • zrozumiesz jak działają pieniądze i dowiesz się, jak skutecznie motywować pracowników pozafinansowo
 • zaczniesz przekazywać zadania pracownikom z zastosowaniem motywującej struktury komunikacyjnej

Poznasz zasady stosowania METODY THOMASA a trening menedżerski ułatwi Ci wykorzystanie tych umiejętności przy:

 • budowaniu zespołu
 • przydzielaniu właściwym ludziom odpowiednich zadań
 • rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej do określania cech poszukiwanego kandydata potrzebnych na danym stanowisku
 • wyborze najlepiej pasującego spośród kilku wybranych kandydatów
 • określaniu ścieżek kariery
 • motywującym przekazywaniu zadań

Trening menedżerski ułatwi Ci skuteczne stosowanie narzędzi zaawansowanej komunikacji »

 • poznasz metody i techniki konstruowania wywierających pozytywny wpływ przekazów z wykorzystaniem nowoczesnego podejścia do asertywności oraz Komunikacji Bez Przemocy według Marshala Rosenberga (NVC)
 • poznasz sposoby konstruktywnego przekazywania krytyki i pochwały oraz unikniesz sytuacji, w których Twoje działania mogłyby mieć demotywujący i frustrujący wpływ na ludzi w zespole
 • nauczysz się przeprowadzać „trudne rozmowy” z pracownikami w sytuacji, kiedy popełnili błąd
 • wzmocnisz poczucie odpowiedzialności i zaangażowania u swoich podwładnych

Skonfrontujesz się ze skutkami stosowania tradycyjnych systemów ocen okresowych »

 • zobaczysz, jaki jest demotywujący mechanizm tradycyjnego systemu ocen okresowych
 • dowiesz się, jak zneutralizować niedomagania sytemu ocen okresowych stosowanych w tradycyjnej formie i wdrożyć nowoczesny system diagnozy pracowniczej

Przychodząc na trening menedżerski prowadzony przez Annę Podgórską »

 • skorzystasz z doświadczenia i indywidualnych porad trenerki będącej jedną z najbardziej doświadczonych znawców tematu – zarówno od strony szkoleniowej jak i praktyki zarządzania
 • ten trening menedżerski da Ci liczne okazje do wymiany ciekawych doświadczeń i dyskusji z uczestnikami szkolenia reprezentującymi często inne podejście i punkty widzenia
 • będziesz pracować w trakcie ćwiczeń na przykładach z Twojej własnej praktyki zawodowej i swojego biznesu, stosując do nich nowo poznane metody, techniki i narzędzia

Przeczytaj artykuł Anna Podgórskiej na temat problemów generowanych przez systemy ocen okresowych:

Systemy ocen okresowych, czyli co z tą żabą?

 

Prowadzący szkolenie

Anna Podgórska

Założycielka i CEO Homo Creatore, menedżer, doradca i trener biznesu, wykładowca na studiach podyplomowych Executive MBA ALK

Zobacz więcej
 • Jako twórca strategii programowej znanej i cenionej i na rynku polskim firmy szkoleniowej oraz trener biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem jak mało kto zna od podszewki mechanizmy zarządzania, motywowania i komunikacji między ludźmi
 • Posiada niezwykle bogate doświadczenie zawodowe jako specjalista, menedżer, wykładowca na studiach MBA w ALK i dyrektor (zarówno w biznesie od małych firm po największe korporacje finansowe, jak i kierownictwo jednostek samorządowych) oraz erudycyjną wiedzę, które potrafi przekazać w sposób łatwy, zrozumiały i z humorem
 • Prowadząc szkolenie w niezwykle zaangażowany sposób płynnie wiąże wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami oraz z przykładami z życia uczestników i ich organizacji, czyniąc dla nich najtrudniejsze kwestie ciekawymi i zrozumiałymi

Opinie o szkoleniu

Trenerka bardzo dobrze zorganizowana, pełna energii i humoru, wprowadza dużo pozytywnej atmosfery

Bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, bardzo dobra organizacja szkolenia

Szkolenie bardzo ciekawe, pogłębiające wiedzę, przydatne do rozwoju zawodowego jak i w życiu codziennym!

Bardzo kontaktowa osoba, świetnie dobrana charakterem do tematu szkolenia, ogromna wiedza i umiejętność przekazywania informacji

Szczegóły programu »

1. Motywacja jako klucz do osiągania sukcesów, czyli co naprawdę działa motywująco – na tropie prawd i mitów:

 • jakie są rodzaje motywacji i co z tego wynika dla praktyki menedżerskiej
 • zrozumienie ludzkiej natury podstawą skutecznej motywacji
 • siła różnych typów potrzeb i neutralizacja występujących pomiędzy nimi napięć
 • prawdy i mity teorii potrzeb, czyli co zostało z Maslowa
 • pieniądze a motywacja, czyli jak skutecznie motywować bez pieniędzy i jak niewłaściwie dawane pieniądze demotywują
 • motywacja w rękach szefa, czyli czynniki motywujące i demotywujące w krótkim i długim okresie (teoria motywacji F. Herzberga w praktyce)
 • odkrycia McClellanda, czyli motywy władzy, przynależności i osiągnięć – jak je rozpoznawać, gdzie szukać i do czego wykorzystywać
 • skąd się bierze i jak wpływa na zachowania pracowników satysfakcja z pracy
 • jak dotrzeć do entuzjazmu i zaangażowania pracowników
 • współczesne wyzwania motywacji pracowników, czyli zmierzch motywacji 2.0 na rzecz MOTYWACJI 3.0
 • strach i rywalizacja w zarządzaniu ludźmi a system motywacyjny

2. Jak skutecznie dopasować motywację i komunikaty do typu pracownika – na podstawie METODY THOMASA:

 • sposoby wykorzystania w zarządzaniu zespołem metod oceny potencjału i osobowości pracowników
 • wnioski wynikające z różnic w poszczególnych typach osobowości dotyczące: rodzajów motywacji, sposobów zachowania, komunikowania się i wchodzenia w relacje interpersonalne
 • określenie typu osobowości szefa i pracownika jako skuteczne narzędzie zwiększające samoświadomość i umożliwiające dopasowanie metod wpływu szefa do typu osoby podwładnego

3. Budowanie wizerunku i autorytetu szefa, czyli jak pozytywnie wpływać na zaangażowanie i efektywność zespołu:

 • samospełniająca się przepowiednia, czyli praktyczne działanie Efektu Pigmaliona i Efektu Golema
 • styl kierowania X kontra Y, czyli co może wyniknąć z tego, że szef ma zawsze rację
 • rola szefa w budowaniu struktury komunikowania się grupy
 • rozpoznanie dominującego stylu kierowania w organizacji – określenie głównych czynników motywacyjnych w systemie i prognoza zachowań pracowników
 • jak stosować Zasadę Rosenthala & Jacobson do zwiększania efektywności i zaangażowania pracowników

4. Jak weryfikować pracę i motywująco przekazywać informację zwrotną nawet w sytuacji krytyki (czyli jak krytykować konstruktywnie):

 • tworzenie pozytywnego informacyjnego sprzężenia zwrotnego
 • wynik współczynnika Losady a efektywność zespołu
 • pochwała i krytyka – jak je przekazywać by działały motywująco
 • kara i wina kontra odpowiedzialność i zaangażowanie
 • jak działania szefa mogą poprawiać lub pogarszać stopień świadomości, samodzielności i odpowiedzialności pracowników

5. Przekazywanie zadań do realizacji oraz delegowanie – jak to robić motywująco:

 • rola odpowiedzialności w przekazywaniu uprawnień
 • zasady przekazywania zadań
 • stopnie swobody w przekazywaniu zadań oraz w delegowaniu

6. Nowe – motywujące – podejście do systemu ocen okresowych:

 • dysfunkcje tradycyjnych systemów ocen okresowych
 • mechanizmy demotywacyjne występujące podczas realizacji procesu ocen okresowych w organizacjach
 • w kierunku nowoczesnego – motywującego  – podejścia, czyli system diagnozy pracowniczej w działaniu

7. Budowanie indywidualnych programów zastosowania wiedzy z treningu menedżerskiego.

Warunki uczestnictwa »

 

Zgłoszenie

1493,00 

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto: