Trening kreatywności w myśleniu i działaniu

czyli jak podejmować dobre decyzje, prowadzić efektywne spotkania oraz twórczo rozwiązywać problemy w zespole

Trening kreatywności pomaga uruchomić zasoby kreatywnego myślenia i skutecznie wspiera w działaniu specjalistów, menedżerów oraz liderów

Nasz trening kreatywności ułatwia uczestnikom rozwinięcie umiejętności twórczego poszukiwania rozwiązań i świadomego podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji wysokiej jakości.

Dlaczego niektórzy ludzie co chwilę wpadają na nowe pomysły, podczas gdy inni, równie inteligentni, mają je bardzo rzadko?

Pablowi Picasso przypisuje się stwierdzenie: „Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Problemem jest pozostanie artystą podczas dorastania”.

Kreatywne myślenie to zestaw umiejętności, których można się nauczyć i rozwijać Są to w dużej mierze nawyki myślenia i sposoby podchodzenia do problemu w określony sposób. W biznesie kreatywność to przede wszystkim sztuka nietypowego oraz efektywnego rozwiązywania zadań i problemów.

Trening kreatywności przydaje się w praktyce biznesowej:

 Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy będą bardziej efektywnie prowadzić spotkania, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy a w szczególności:

 • Poznają rodzaje błędów popełnianych w procesie grupowego podejmowania decyzji i dowiedzą się, jak je zauważać i omijać
 • Nauczą się myśleć na różne sposoby, kierując swoją uwagę na poszczególne elementy sytuacji, czy problemu tak, aby zauważyć każdy aspekt
 • Dowiedzą się, jak prowadzić spotkanie, aby było efektywne
 • Zapoznają się z metodą 6 kapeluszy de Bono – łatwą do zastosowania w indywidualnym a także grupowym procesie tworzenia i analizowania pomysłów i rozwiązywania problemów

Podczas treningu kreatywności uczestnicy rozwiną swoje myślenie lateralne i nauczą się stwarzać lepsze warunki do kreatywnego myślenia:

 • Przećwiczą sposoby na wyjście z ram schematycznego myślenia
 • Poznają różne strategie rozwijania kreatywnego myślenia i działania
 • Dowiedzą się, jak eliminować „rozpraszacze uwagi”, pokonywać bariery hamujące proces twórczy i tworzyć warunki sprzyjające kreatywności
 • Nauczą się, jak filtrować informacje, skupiać uwagę i koncentrować się na tym, co istotne

Trening kreatywności to również narzędzia potrzebne liderowi, menedżerowi oraz innym osobom pracującym z ludźmi:

 • Model GROW – uczestnicy poznają wagę pytań w rozwijaniu kreatywności, nauczą się formułować pytania problemowe oraz kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie
 • Techniki Burzy Mózgów, Strategia Walta Disneya, Mapa Myśli, Technika Odwrócenia Problemu – uczestnicy poznają różne narzędzia rozwiązywania problemów biznesowych i podejmowania decyzji
 • Model ABCD i Skaner Przekonań – jak oddzielać fakty od wyobrażeń, obiektywnie rozpoznawać sytuację oraz zmieniać przekonania blokujące proaktywność i kreatywność

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy podniosą swoje kompetencje liderskie związane z zarządzaniem zespołem i inspirowania do kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole:

 • Trening wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające podniesienie motywacji  w zespole do kreatywnej pracy
 • Uczestnicy nauczą się używać modelu rozmowy, który w krótkim czasie pozwala na zmianę problemu w wyzwanie i ukierunkowuje rozmówcę na poszukiwanie rozwiązania oraz określenie działania
 • Dowiedzą się, jak poprawić efektywności działania zespołu przy rozwiązywaniu problemów, uwzględnić głosy wszystkich członków zespołu, a także poprawić relacje w zespole i zbudować efekt synergii
 • Uczestnicy nauczą się, jak wpłynąć na pracowników, by wzięli odpowiedzialność za realizowane przez siebie działania

Uczestnicy treningu kreatywności nauczą się też, jak wdrożyć i utrzymać zmianę:

 • Jak określać cele, planować i wdrażać nawyki skutecznego działania
 • Zrozumieją mechanizm działania nawyków i nauczą się je zmieniać na takie, które wspierają kreatywną postawę i efektywne działanie
 • Dowiedzą się, jak ułatwić sobie utrzymanie motywacji i zmianę nawyków oraz zbudują plan treningowy do wdrażania nowych nawyków

⇒ Może interesuje Cię szkolenie zamknięte dla zespołu?

⇒ A może jesteś osobą prywatną, samozatrudnioną, lub współpracownikiem NGO?

Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Ciebie

 

To szkolenie może być przeprowadzone w j. angielskim jako zamknięte lub trening indywidualny

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Zobacz więcej

Program szkolenia

1. Czym jest kreatywność i jak ją rozwijać

 • Kreatywność a efektywność w pracy
 • Ukryty potencjał kreatywny: co wiemy a czego nie wiemy o naszych twórczych możliwościach. Korzyści z kreatywnego myślenia
 • Narzędziowe podejście do kreatywności: myślenie twórcze a myślenie konwencjonalne

2. Zabójcy kreatywności, czyli co blokuje kreatywność i jak nie wpadać w pułapki schematycznego myślenia

 • Którą drogę wybrać? Myślenie analityczne i twórcze oraz bariery blokujące kreatywność
 • Pułapki schematycznego myślenia i błędy poznawcze
 • Syndrom myślenia grupowego – jak zadbać o to, żeby nie tłumić pomysłów pod naciskiem grupy
 • Jak dostrzec swoje ograniczenia i zmieniać ograniczające przekonania – model ABCD i Skaner Przekonań
 • Słowa mają moc – jak mówić i jak nie mówić, żeby nie zabijać inicjatywy i kreatywnego myślenia

 3. Zarządzanie błędami, czyli dlaczego warto nauczyć się doceniać błędy

 • Strach przed porażką – jak nie bać się popełniania błędów i umieć je wykorzystać
 • Sztuka błądzenia: Jak wyciągnąć wnioski z rozwiązań, które nie zadziałały? Jak bezpiecznie eksperymentować?
 • Mieć rację czy rozwiązać problem? Praca z własnym „ego” i chęcią posiadania racji

4. Zasady twórczego generowania pomysłów i poszukiwania rozwiązań – proces i techniki

 • Trening wyobraźni – skojarzenia jako podstawowy mechanizm twórczości
 • Strategie kreatywnego działania: podważanie, negowanie, zniekształcanie
 • Myślenie wertykalne i lateralne – jak logika może nas ograniczać
 • Rozwiązywanie problemów biznesowych za pomocą m.in. technik: Burzy Mózgów, Mapy Myśli, Odwrócenia Problemu

5. Jak poprowadzić zespół w kierunku kreatywnego myślenia, efektywnie poprowadzić spotkanie oraz przekierować umysł na inne tory

 • Zespół – siła czy konieczność? Jak wykorzystać siłę zespołu
 • Myślenie twórcze w zespole: mit czy realna możliwość? Powiązania między twórczością i relacjami w zespole
 • 6 Myślowych Kapeluszy, czyli jak niczego nie przegapić
 • Dlaczego warto uczestniczyć w spotkaniu z otwartą głową, a wnioski wyciągać na końcu spotkania, zamiast od początku walczyć na argumenty
 • Jak włączyć i wyłączyć różne tryby myślenia: tworzenie pomysłów, analizowanie, dedukowanie, szukanie alternatyw, krytyczne ocenianie
 • 6 Myślowych Kapeluszy w podejmowaniu indywidualnych decyzji
 • Waga pytań w rozwijaniu kreatywności – jak formułować pytania problemowe oraz kierować uwagę rozmówcy na rozwiązanie

6. Kreatywna komunikacja w zespole

 • Efektywna komunikacja i budowanie efektu synergii w zespole
 • Nie ma zaangażowania bez zaufania – jak budować zaufanie i kapitał społeczny
 • „Otoczeni przez idiotów”? Jak wykorzystać różnorodność w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów
 • Od czego zacząć i jak poprowadzić spotkanie? Etapy spotkania grupy rozwiązującej problemy

7. Chaos – Twój wróg

 • Jak filtrować informacje?
 • Co nam przeszkadza w skupieniu uwagi? Techniki eliminowania rozpraszaczy uwagi
 • 6 ram myślowych Edwarda de Bono – metoda świadomej koncentracji uwagi na tym, co istotne

8. Nawyki kreatywnego myślenia

 • Od celu do nawyku – jak zmienić cel w codzienne działania
 • Pętla nawyku – mechanizm działania nawyku
 • Strategia zmiany nawyków – wypracowanie planu działań poszkoleniowych i trenowania nowych nawyków
 • Motywacja i samodyscyplina – jak pokonywać trudności na drodze do zbudowania nowych nawyków

Warunki uczestnictwa>>

W CENIE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 2-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne i piśmiennicze
 • ozdobny dyplom
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego
 • prawo do nielimitowanego powtarzania tego szkolenia przez uczestnika w ramach follow-up za kwotę tylko 100 zł netto
 • catering: kawy, herbaty, woda, owoce sezonowe, ciasteczka
 • lunch: 2 dania, kilka zestawów do wyboru – w tym wersje wegetariańskie

MIEJSCE:

Sale naszego Centrum Szkoleniowego w Warszawie – Aninie przy ul. Sejmikowej 4 (04-602):

 • dojazd PKP: SKM Stacja Wawer
 • najbliższy przystanek autobusowy: „Trawiasta”
 • dojazd samochodem od strony ul. Czecha lub ul. Wydawniczej, bezpłatny parking koło naszego Centrum

ORIENTACYJNY PLAN DNIA SZKOLENIOWEGO:

 • 8.30 – 8.45 rejestracja uczestników
 • 8.45 – 9.00 catering przed szkoleniem
 • 9.00 – 10.45 część merytoryczna szkolenia
 • 10.45 – 11.00 catering: przerwa kawowa
 • 11.00 – 13.00 część merytoryczna szkolenia
 • 13.00 – 13.45 przerwa na lunch
 • 13.45 – 15.15 część merytoryczna szkolenia
 • 15.15 – 15.30  catering: przerwa kawowa
 • 15.30 – 16.30 część merytoryczna szkolenia

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UCZESTNICTWA – czytaj więcej

Zgłoszenie

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto:
1295,00