Trening kreatywności i podejmowania decyzji

Kategoria:

Trening kreatywności dla menedżerów to skuteczne sposoby rozwiązywania problemów, wspierania pomysłowości zespołu i podejmowania dobrych decyzji

Trening kreatywności, to szkolenie w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z unikalną metodą ACTION LEARNING i jej zastosowaniem w zespołowym rozwiązywaniu problemów. Dla menedżerów kreatywność i szybkość podejmowania trafnych decyzji oraz zdolność do rozwiązywania problemów natury merytorycznej i psychologicznej jest kluczem do sukcesu, więc metody i techniki, które poznają na naszym szkoleniu zaspokajają najczęściej zgłaszane przez nich potrzeby.

W metodzie ACTION LEARNING, którą uczyniliśmy bazą naszego treningu  kreatywności, uczestnicy na bieżąco uczą się ustalania zasad oraz odrzucania nieefektywnych norm. Ta niezwykła metoda pozwala na jednoczesne rozwiązywanie problemów i uczenie się – na treningu kreatywności będziesz mieć praktykę i naukę kompetencji w jednym.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Trening kreatywności przynosi menedżerom jeszcze więcej korzyści:

 • daje menedżerom narzędzia do podniesienia motywacji  w zespole do kreatywnej pracy
 • pokazuje, jak poprawić efektywności działania zespołu przy rozwiązywaniu problemów
 • uczy, jak wpłynąć na pracowników, by wzięli odpowiedzialności za realizowane przez siebie działania

Menedżerowie stosujący metody zaprezentowane na treningu kreatywności potrafią zainspirować swój zespół, by zaangażował się w sprawne znalezienie rozwiązań pojawiających się problemów oraz wykorzystał pojawiające się szanse.

Dzięki udziałowi w treningu kreatywności uczestnicy nie tylko podniosą swoją kreatywność, lecz także nauczą się technik skutecznego podejmowania decyzji:

 • Będą umieli stawiać sobie ambitnych cele i wyzwania, wychodząc ze strefy komfortu
 • Poznają etapy i procedury rozwiązywania problemów w zarządzaniu i zwiększą umiejętności twórczego myślenia
 • Określą, kto powinien być zaangażowany w rozwiązanie problemu i jak angażować interesariuszy
 • Nauczą się precyzyjnie opisywać, co jest problemem, co jest przyczyną, co skutkiem, a co oceną
 • Otrzymają wiedzę i inspirację do tworzenia nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania i motywowania zespołu, w tym praktycznie metodę ACTION LEARNING
 • Poznają sposoby motywacji innych do podejmowania inicjatywy w kreatywnym rozwiązywaniu problemów
 • Poznają metody analizy sytuacji problemowej
 • Przećwiczą metody wypracowywania rozwiązań (wariantów decyzyjnych) oraz ich oceny
 • Poznają zasady podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji i presji czasowej
 • Zwiększą komfort osobisty w zakresie podejmowania decyzji
 • Poznają metody podejmowania decyzji grupowych i indywidualnych
 • Będą umieli unikać pułapek decyzyjnych
 • Poznają sposoby wspierania samodzielności podwładnych

Metody stosowane na treningu kreatywności:

Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i nawyków.

Krótkie wykłady inspiracyjne i dyskusje moderowane pokazują kluczowe elementy rozwiązywania problemów nietypowych i nowych.

Podstawą treningu kreatywności jest zaangażowanie uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu i ćwiczeniu poznanych umiejętności, czemu szczególnie sprzyjają liczne gry szkoleniowe i studia przypadków.

Uczestnicy mają okazję w trakcie treningu kreatywności zaplanować pod okiem trenera wdrożenie poznanych metod do swojej pracy zawodowej.

1. Podstawowe pojęcia oraz rozpoznanie indywidualnego podejścia do rozwiązywania problemów:

 • Problemy jako wyzwania
 • Zasady myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Myśleć analitycznie, czy twórczo, oto jest pytanie!

2. Co chcę i mogę zmienić w swoim życiu zawodowym:

 • Lista spraw, tematów, problemów które by należało rozwiązać – wybór najważniejszych
 • TABELA DEFINIOWANIA PROBLEMÓW – zastosowanie w formułowaniu problemu i sposobach radzenia sobie z nimi
 • Sposoby porządkowania informacji
 • Pięciokrotne pytanie metody DLACZEGO
 • Jak zaangażować innych w rozwiązywanie problemów – MAPA INTRESARIUSZY

3. Co ogranicza moją kreatywność i jak to zneutralizować:

 • Kreatywność osobista – moje ograniczenia, co blokuje samodzielność
 • Lista ograniczeń i sposoby radzenia sobie z samoograniczającymi przekonaniami
 • Predyspozycje osoby kreatywnej – jak je wspierać
 • Jak przejść z myślenia „nie da się” na „jak to wykonać”
 • KOŁO WPŁYWU I KONTROLI

4. Inspiracje w oparciu o przykłady z rzeczywistych firm:

 • Jakie konkretnie kroki można podjąć, by stworzyć innowacyjną kulturę, środowisko i klimat pobudzające twórcze myślenie, oraz motywację do bycia innowacyjnym
 • Zasady i podejście: Forda, Edisona, Google, Du Pont’a

5. Co zrobić, by podwładni nie przychodzili do szefa z problemami, tylko rozwiązaniami?

 • Jak sprawić, by nie przerzucali na szefa każdej trudności?
 • Jak przejść od drobnych inicjatyw, przez konsultacyjne współdecydowanie, po samodzielność i niezależność, którym można zaufać w każdej sytuacji
 • Co spowoduje zmiana postawy z „szefie mam problem – pomóż”, przez „szefie – jest problem, ale mam pomysł i chciałbym/chciałabym go wdrożyć”, po „szefie – był problem, ale już go sam/sama rozwiązałem/am”

6. Techniki rozwiązywania problemów, znajdowania rozwiązań i podejmowania decyzji:

 • Burza mózgów
 • Strategia Walta Disneya
 • Kapelusze doktora de Bono
 • metoda „635”
 • Metoda – 4 kroki do zmiany
 • Proces decyzyjny: od zdefiniowania problemu do wdrożenia rozwiązania
 • Koszty i korzyści

7. Sesje ACTION LEARNING – praca na realnych i rzeczywistych problemach uczestników:

 • Istota sesji, zasady i komponenty
 • Zasady pracy w sesjach, podział uczestników i określenie ról
 • Identyfikacja, prezentacja problemu (lub szansy) – analiza sytuacji i otoczenia, natury problemu
 • PRZERAMOWANIA, czyli poszukiwanie rzeczywistego sedna problemu (nie objawu)
 • Określenie celu SMART- jak chcemy, żeby było, co chcemy w zamian
 • Generowanie alternatywnych rozwiązań technikami kreatywnego myślenia
 • Selekcja pomysłów w oparciu o zdefiniowane wcześniej kryteria
 • Decyzja: który pomysł wybrać, stworzenie planu wdrożenia pomysłu – ocena rezultatów
 • Plan działań i przypisanie osób odpowiedzialnych
 • Sposoby zastosowania sesji w rozwiązywaniu problemów zawodowych – dyskusja moderowana

8. Praca z podwładnymi w kreatywnym rozwiązywaniu problemów:

 • Jak zmienić zachowanie pracownika, by nie był częścią problemy a zastał częścią rozwiązania
 • Analiza zachowania w sytuacjach trudnych – poziomy Alana Seala
 • Metoda GROW w planowaniu działań
 • SIATKA CELÓW jako metoda weryfikacji zasobów i oceny rzeczywistości
 • PROBLEM – MARZENIE – CEL – PLAN

9. Podsumowanie warsztatu, wnioski i plan działań:

 • Metoda 3 Z (Zapamiętam – Zabieram ze sobą – Zastosuję)
 • Budowanie planu działań poszkoleniowych – wdrożeniowych przez uczestników

Zadaj nam swoje pytania

Kup produkt

Cena netto: