Trening Innowacyjności i Zarządzania Zmianą

czyli jak zarządzać ryzykiem w praktyce biznesowej

SKU: brak Kategoria:

Powiedzenie „ obyś żył w ciekawych czasach” zyskuje obecnie na aktualności, bo jedyne czego możemy być pewni, to zmiana. W dzisiejszym świecie najczęściej znajdujemy się w sytuacji zmiany, a radzenie sobie z ciągłą niepewnością i świadome podejmowanie ryzyka to warunek przetrwania – szczególnie w biznesie.
Jedną z najbardziej pożądanych cech osobowości, która niewątpliwie pomaga odnaleźć się w sytuacji zmiany, jest kreatywność a umiejętność innowacyjnego podejścia do problemów jest uznawana obecnie za niezbędną kompetencję każdego pracownika. Każdy człowiek może nauczyć się myśleć bardziej twórczo dzięki odpowiedniemu treningowi i znajomości technik kreatywnego myślenia. Każda osoba może zacząć twórczo podchodzić do wyzwań (zmian) w życiu osobistym, społecznym i zawodowym. Dzięki temu treningowi każdy uczestnik nauczy się, jak najlepiej odnaleźć się w sytuacji zmiany, tworząc nowe, oryginalne i pożyteczne pomysły oraz, jak skutecznie wdrażać je w życie!
Wartością dodaną warsztatów jest także nabycie podstawowych umiejętności w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem w kontekście podejmowanych działań innowacyjnych.

Podczas warsztatów „Trening Innowacyjności – Zarządzania Zmianą” skupimy się na pracy nad własną innowacyjnością oraz odważnym wdrażaniem rozwiązań w sytuacji zmiany.

Cele jakie osiągniesz na szkleniu:

 • Zbudowanie w uczestnikach poczucia pewności, że poradzą sobie w sytuacji zmiany i wdrażania innowacji
 • Poznanie najlepszych taktyk i strategii radzenia sobie w sytuacjach zmiany
 • Nabycie przekonania, iż zmiana jest szansą na rozwój
 • Zapoznanie uczestników z wiedzą i metodami dotyczącymi technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, w szczególności z  metodami wykorzystywanymi w pracy zespołowej
 • Trenowanie umiejętności sprawnego zastosowania tych technik w  rozwiązywaniu rzeczywistych problemów z życia zawodowego i prywatnego
 • Zapoznanie uczestników z metodami analizowania potencjalnych ryzyk i zarządzania nimi
 • Pokonywanie barier i ograniczeń własnego myślenia
 • Stosowanie niekonwencjonalnych metod generowania pomysłów

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Nabycie pewności, że zmiana zawsze jest szansą i krokiem do przodu
 • Zdolność postrzegania problemów/zagadnień z różnych punktów widzenia
 • Podniesienie poziomu skutecznego współdziałania w zespole w trudnych sytuacjach zmiany
 • Przezwyciężenie wewnętrznego oporu wobec zmiany jako sytuacji
 • Zdobycie nowych, niekonwencjonalnych narzędzi generowania pomysłów
 • Zwiększenie możliwości i szans znalezienia wielu niestandardowych rozwiązań w sytuacjach zmiany
 • Osiągnięcie  sukcesu w pracy, dzięki bardziej twórczej postawie
 • Umiejętność podstawowego zarządzania ryzykiem w zmianie

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1. Twórczość, zmiana i efektywność – jak do tego podejść:

 • Sytuacja zmiany – trudność, konflikt, szansa, czy zagrożenie – różne punkty widzenia – Twoje doświadczenia
 • Tylko zmiana jest stała, czyli przygotuj odpowiednie strategie przetrwania!
 • Przyczyny oporu wobec zmiany – analiza potencjalnych zagrożeń i ryzyka
 • Najefektywniejsze sposoby komunikowania się – sytuacja zmiany a emocje i ich wpływ na komunikat werbalny; Analiza mowy ciała w sytuacjach stresu związanego ze zmianą; Radzenie sobie z emocjami podczas trudnych sytuacji
 •  Co nam uniemożliwia kreatywne myślenie? Jakie są blokady twórczego  generowania pomysłów? Co nam daje kreatywność w sytuacji zmiany?

2.  Efektywna kreatywność w sytuacji zmiany biznesowej:

 • Problem to nieaktualny cel, czyli wszystko zaczyna się od zmiany:
  • Problem czy cel? Jak zamienić to, co nie działa, na nowe?
  • 9 niezbędnych aspektów wyznaczania celów
  • Jak inspirować poprzez formułowanie celów/zadań?
  • Od jakości celu/wyznaczonego zadania zależy jakość rozwiązań, czyli dobrze planuj a otrzymasz lepsze efekty
  • Siatka celu
 • Kreatywność w praktyce, czyli generowanie różnorodnych rozwiązań:
  • Analiza problemu i rozkładanie na czynniki – skrzynka morfologiczna
  • Burza mózgów – metoda grupowego generowania pomysłów; Podstawowe zasady (podstawy, działania, najlepsze zastosowania, na co zwrócić uwagę)
  • Mindmapping pobudza kreatywność – tworzenie map myśli na wybrane tematy i problemy związane ze zmianą
  • Przedstawienie wzorcowych map myśli- użycie kolorów, znaków, symboli
  • Karuzela myśli- technika rozwiązywania problemów dla grup
  • Metoda 635 – technika twórczego generowania pomysłów w zespole

3. Ryzyko wprowadzenia zmiany, czyli praktyczna ocena rozwiązań:

 • Pojęcie ryzyka, zarządzania ryzykiem, właściciel ryzyka, Risk Manager etc.
 • Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem biznesowym w procesie i w projekcie
 • Macierz ryzyka
 • Podjęcie decyzji o reakcji na ryzyko

4. Inspiracja i zabawa, czyli o tym że biznes to wielka frajda:

 • Wspólne poszukiwanie inspiracji biznesowych z aktualnego rynku
 • Innowacje gotowe do implementacji od zaraz – proste pomysły od najlepszych z biznesu
 • Analiza wybranych innowacji biznesowych z wielu perspektyw

5. Gra podsumowująca

Grupa zostanie poddana symulacji (grze) dotykającej wszystkich aspektów działania w sytuacji zmiany w przedsiębiorstwie. Uczestnicy będą mieli za zadanie zdefiniować problem, zamienić go na aktualny cel, następnie wygenerować rozwiązania, ocenić ryzyko ich wprowadzenia i podjąć najlepszą dla przedsiębiorstwa decyzję o realizacji

Metodologia

Wiedza: 20%
Umiejętności:65%
Postawa: 15%
Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy: symulacje, case’y, RPG, metody coachingowe, dyskusje, ćwiczenia, analiza materiałów, matryce kreatywne.