TEAM-BUILDING

czyli jak wzmacniać i rozwijać INTELIGENCJĘ ZBIOROWĄ ZESPOŁU

SKU: brak Kategoria:

Wszystkich, którzy mają potrzebę zacieśnienia więzi w pracy w obecnym zespole lub tworzą nową grupę i chcą lepiej zrozumieć mechanizmy gwarantujące osiąganie wspólnych celów zapraszamy na szkolenie TEAM BUILDING.

Team Building to doskonałe szkolenie dla firmy, która chce:

 • mieć zespół zgrany i współpracujący efektywnie
 • stworzyć zupełnie nowy zespół lub poprawić współdziałanie w już istniejącym zespole, w którym pojawiają się problemy
 • podnieść poczucie przynależności do zespołu / organizacji
 • zwiększyć samoświadomość emocjonalną i empatię członków zespołu

Coraz częściej wymaga się od pracowników „pracy zespołowej”, ale co to dokładnie znaczy?

Na szkoleniu będziemy się zajmowali również znajdowaniem odpowiedzi na silnie wspierające ducha pracy zespołowej pytania:

 • Jak lepiej i efektywniej pracować razem, a jednocześnie nie zatracić swojej indywidualności?
 • Jak zachować i przełożyć swoją wyjątkowość na wyjątkowość grupy?
 • Jak pokonywać bariery – językowe, kulturowe i psychologiczne w wielonarodowych zespołach?

Korzyści ze szkolenia:

 • lepiej zrozumieją zasady funkcjonowania w grupie
 • poczują, jak ważne jest wsparcie innych i ile sami są w stanie zaoferować
 • zobaczą, jak wspólna praca pozwala osiągać wyznaczone cele
 • doświadczą i docenią efekt synergii
 • staną się bardziej wrażliwi na potrzeby swoje i innych
 • dostaną solidne podstawy do zbudowania trwałego zespołu lub narzędzia, które pozwolą naprawić w obecnym to, co nie działa najlepiej

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1. „Wespół w zespół” – czyli co to znaczy być zgranym zespołem:

 • Zespoły modelowe
 • Różne konfiguracje „społecznych sieci”
 • Rozmiar ma znaczenie – o dynamice zespołów
 • Czy zespół może zagrać dobrze bez dyrygenta? – o roli koordynatora
 • Pierwsze skrzypce bez fałszu – o roli lidera

2. Duch zespołu nie zna granic – jak wyjść ze schematów?

 • Suma wszystkich strachów – czego najbardziej się boimy w pracy z innymi?
 • O przekraczaniu własnych ograniczeń psychicznych i fizycznych
 • Pułapki myślenia – co to jest myślenie szybkie i wolne? Jak nasza uwaga wpływa na pracę zespołu

3.  Mów, jak do mnie milczysz – o efektywnej komunikacji w zespole:

 • „Mój język stanowi granice mojego świata” – jak odbieramy i tworzymy świat wokół siebie?
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Znaki arbitralne, sygnały, symbole
 • Komunikacja cyfrowa – czy na pewno wszystko i o każdej porze?
 • „I kto to będzie mówił?” – zespół na forum

4.  Zespół w pełni sił – jak zamieniać słabości w atuty:

 • „Błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi” – uczymy się na błędach, nie stoimy w miejscu
 • Częste nieporozumienia – jak pięknie potrafimy się różnić
 • Jedna czarna owca, czy stado baranów? – Jak zmiana perspektywy potrafi poszerzyć horyzonty

5. Wartości i przekonania – o szacunku do siebie i innych:

 • „Ja” to inny „Ty” – o roli empatii w zespole
 • Zasada „złotego środka” – między szefem a kolegą z zespołu
 • Wsparcie i akceptacja – o poczuciu przynależności i lojalności wobec grupy
 • Zdrowy egoizm – czy coś takiego istnieje w pracy zespołowej?

6. Duch Zespołu w każdym z nas – wskazówki do dalszego działania:

 • Synergia grupy
 • Co dwie głowy to nie jedna – pomysły wcale nie kradzione
 • Budowanie więzi na co dzień
 • Bądź najlepszy w tym, co robisz najlepiej – wydobywanie potencjału biznesowego i osobistego – indywidualne doradztwo

Przeczytaj więcej  w Harvard Business Reviev o tym „Jak podnieść inteligencję zespołu?”

Informacje o szkoleniu: