Poznaj metody autoprezentacji i wywierania wpływu, dzięki którym zwiększysz swoją siłę oddziaływania na ludzi stosując sprawdzone narzędzia psychologiczne.

Zrozumiesz mechanizmy psychologiczne stojące za poznawanymi metodami i narzędziami. Weźmiesz udział w interaktywnym treningu pełnym ćwiczeń ułatwiających Ci wdrożenie kolejnych technik. Nauczysz się stosować je w praktyce.

Jeżeli zależy Ci na:

 • Odpowiednim zaprezentowaniu się i osiągnięciu pożądanej pozycji w grupie
 • Zbudowaniu i rozwijaniu swojego autorytetu w zespole
 • Rozwinięciu umiejętności tworzenia dobrego kontaktu i stania się osobą lubianą
 • Etycznym stosowaniu zasad wywierania wpływu: zobaczysz, jak naprawdę ludzie podejmują decyzje, a także jak dokonują swoich wyborów – a to może znacznie poprawić skuteczność Twoich działań

To szkolenie z wywierania wpływu dostarczy Ci rozwiązań gotowych do wykorzystania w codziennej praktyce.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Program szkolenia

1. Uniwersalne zasady wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowanie w codziennych kontaktach zawodowych:

 • 6 uniwersalnych zasad wywierania wpływu na innych wraz z opartymi na nich technikami:
  • Techniki konsekwencji pozwalające zwiększać pozytywne zaangażowanie rozmówców i poczucie kooperacji
  • Jak stosować techniki społecznego dowodu słuszności, by skuteczniej przekonywać rozmówców do pożądanych zachowań
  • Wykorzystywanie technik sympatii, by budować długotrwałe, pozytywne relacje i atmosferę porozumienia
  • Korzystanie z technik autorytetu i wyzwalaczy wiarygodności, by zwiększyć swój profesjonalizm i wiarygodność
  • Użycie technik niedostępności, by pokierować emocjami odbiorców w wybranym kierunku
  • Zastosowanie technik wzajemności by wytworzyć w rozmówcy chęć odwdzięczenia się
 • Trening tworzenia na bieżąco perswazyjnych, skutecznych wypowiedzi w odniesieniu do różnorodnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej

2. Autoprezentacja i mowa ciała w świadomej perswazji i wywieraniu wpływu:

 • Analiza kluczowych błędów stosowanych w mowie ciała i pracy głosem
 • Poznanie kluczowych filarów składających się na skuteczną mowę ciała i pracę głosem
 • Poznanie Modelu Pracy z Mową Ciała:
  • Moc STABILNOŚCI i jej wpływ na budowanie autorytetu, wiarygodności i profesjonalizmu
  • Korzystanie z OTWARTOŚCI jako narzędzia budowania sympatii i pozytywnych relacji z rozmówcą
  • Siła DOPASOWANIA tworząca kooperację i wzajemne zrozumienie
  • Moc INTERAKCJI z rozmówcą angażująca w perswazyjny przekaz
  • EKSPRESJA zwiększająca zainteresowanie po stronie rozmówcy

3. Wywieranie wpływu poprzez skuteczne komunikowanie swojego autorytetu i wzbudzanie szacunku z budowaniem pozytywnych relacji:

 • Kluczowe błędy w budowaniu autorytetu
 • Jak wzmocnić działanie sympatii w codziennych kontaktach zawodowych
 • Główne elementy budujące pozytywne relacje

4. Trening jest realizowany w cyklu wielu ćwiczeń prowadzonych bezpośrednio na sytuacjach z praktyki uczestników:

 • wraz z trenerem i grupą odnajdziesz i sprawdzisz najlepsze rozwiązania i aplikacje poznanych metod
 • nauczysz się korzystać z narzędzi bezpośrednio na tym, co będzie Ci następnie potrzebne na co dzień
 • efektem szkolenia będą konkretne wnioski, jak zachowywać się w przyszłości, by było to najkorzystniejsze