Skuteczna autoprezentacja i zasady wywierania wpływu na innych

Trening wywierania wpływu i perswazji w działaniu – Część 1.

SKU: Brak danych Kategoria:

Poznaj metody autoprezentacji i wywierania wpływu, dzięki którym zwiększysz swoją siłę oddziaływania na ludzi stosując sprawdzone narzędzia psychologiczne.

Zrozumiesz mechanizmy psychologiczne stojące za poznawanymi metodami i narzędziami. Weźmiesz udział w interaktywnym treningu pełnym ćwiczeń ułatwiających Ci wdrożenie kolejnych technik. Nauczysz się stosować je w praktyce.

Jeżeli zależy Ci na:

  • Odpowiednim zaprezentowaniu się i osiągnięciu pożądanej pozycji w grupie
  • Zbudowaniu i rozwijaniu swojego autorytetu w zespole
  • Rozwinięciu umiejętności tworzenia dobrego kontaktu i stania się osobą lubianą
  • Etycznym stosowaniu zasad wywierania wpływu: zobaczysz, jak naprawdę ludzie podejmują decyzje, a także jak dokonują swoich wyborów – a to może znacznie poprawić skuteczność Twoich działań

To szkolenie z wywierania wpływu dostarczy Ci rozwiązań gotowych do wykorzystania w codziennej praktyce.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

  • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
  • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby
  • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Program szkolenia

1. Uniwersalne zasady wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowanie w codziennych kontaktach zawodowych:

  • 6 uniwersalnych zasad wywierania wpływu na innych wraz z opartymi na nich technikami:
    • Techniki konsekwencji pozwalające zwiększać pozytywne zaangażowanie rozmówców i poczucie kooperacji
    • Jak stosować techniki społecznego dowodu słuszności, by skuteczniej przekonywać rozmówców do pożądanych zachowań
    • Wykorzystywanie technik sympatii, by budować długotrwałe, pozytywne relacje i atmosferę porozumienia
    • Korzystanie z technik autorytetu i wyzwalaczy wiarygodności, by zwiększyć swój profesjonalizm i wiarygodność
    • Użycie technik niedostępności, by pokierować emocjami odbiorców w wybranym kierunku
    • Zastosowanie technik wzajemności by wytworzyć w rozmówcy chęć odwdzięczenia się
  • Trening tworzenia na bieżąco perswazyjnych, skutecznych wypowiedzi w odniesieniu do różnorodnych sytuacji z własnej praktyki zawodowej

2. Autoprezentacja i mowa ciała w świadomej perswazji i wywieraniu wpływu:

  • Analiza kluczowych błędów stosowanych w mowie ciała i pracy głosem
  • Poznanie kluczowych filarów składających się na skuteczną mowę ciała i pracę głosem
  • Poznanie Modelu Pracy z Mową Ciała:
    • Moc STABILNOŚCI i jej wpływ na budowanie autorytetu, wiarygodności i profesjonalizmu
    • Korzystanie z OTWARTOŚCI jako narzędzia budowania sympatii i pozytywnych relacji z rozmówcą
    • Siła DOPASOWANIA tworząca kooperację i wzajemne zrozumienie
    • Moc INTERAKCJI z rozmówcą angażująca w perswazyjny przekaz
    • EKSPRESJA zwiększająca zainteresowanie po stronie rozmówcy

3. Wywieranie wpływu poprzez skuteczne komunikowanie swojego autorytetu i wzbudzanie szacunku z budowaniem pozytywnych relacji:

  • Kluczowe błędy w budowaniu autorytetu
  • Jak wzmocnić działanie sympatii w codziennych kontaktach zawodowych
  • Główne elementy budujące pozytywne relacje

4. Trening jest realizowany w cyklu wielu ćwiczeń prowadzonych bezpośrednio na sytuacjach z praktyki uczestników:

  • wraz z trenerem i grupą odnajdziesz i sprawdzisz najlepsze rozwiązania i aplikacje poznanych metod
  • nauczysz się korzystać z narzędzi bezpośrednio na tym, co będzie Ci następnie potrzebne na co dzień
  • efektem szkolenia będą konkretne wnioski, jak zachowywać się w przyszłości, by było to najkorzystniejsze

Zgłoszenie

Wyczyść