Skuteczna rekrutacja szkolenie od podstaw

czyli praktyczny warsztat, jak samodzielnie przeprowadzić rekrutację nie będąc specjalistą HR

SKU: brak Kategoria:

Na temat efektywnego planowania i realizacji procesu wyłaniania i selekcji nowych pracowników w firmie

„Skuteczna rekrutacja szkolenie od podstaw” jest adresowane do menedżerów lub innych osób w organizacji, które stają w obliczu wyzwania samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia działań rekrutacyjnych i dokonania trafnego wyboru najlepszego spośród kandydatów a nie mają w tym obszarze wiedzy ani doświadczenia.

Warsztatowe potraktowanie tematu rekrutacji na szkoleniu pozwoli Ci zbudować solidną bazę wiedzy i umiejętności, przydatnych gdy Twoim celem jest szybkie i sprawne znalezienie odpowiednich ludzi, niezależnie od tego, jakie masz doświadczenie  w tym obszarze.

Skuteczna rekrutacja wymaga rzetelnej analizy potrzeb personalnych organizacji i stworzenia fundamentów pod skuteczne działania.

Nasz warsztat z rekrutacji to szkolenie, które umożliwi Ci:

 • Lepiej rozumieć naturę problemów i potrzeby kadrowe Twojej firmy
 • Zbudować rzetelne podstawy do dalszych działań – analizę pracy, opis stanowiska i profil kandydata

Rekrutacja to strategia poszukiwań odpowiednich kandydatów i docierania do nich – nasze szkolenie powie Ci, jak:

 • Dookreślić grupę docelową potencjalnych kandydatów, do której warto wystosować ofertę pracy
 • Podjąć próbę zarządzania potencjalna pulą kandydatów i skutecznie się z nimi komunikować

Kiedy rekrutacja przechodzi w selekcję – wyłanianie najlepszych spośród zgłoszonych kandydatów – pojawiają się kolejne wyzwania – szkolenie ułatwi Ci:

 • Zgromadzenie lub uporządkowanie wiedzy na temat procesu selekcji oraz dostępnych metod i narzędzi
 • Dobre rozplanowanie etapów selekcji
 • Optymalny do czasu i budżetu dobór metod i narzędzi selekcji kandydatów
 • Docieranie do prawdy o kandydatach, weryfikowanie podawanyche przez nich informacji

Rekrutacja bywa utożsamiana z główną jej metodą – rozmową kwalifikacyjną – to szkolenie nauczy Cię, jak:

 • Zebrać rzetelną wiedzę na temat rozmowy kwalifikacyjnej: modeli, obszarów wiedzy o kandydatach, sposobów podnoszenia jej efektywności
 • Zaplanować optymalną strukturę rozmowy, pozwalającą na realizację założonych celów
 • Budować i sprawnie korzystać z różnego rodzaju pytań, jako podstawowych narzędzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Zdobyć doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu rozmów, uzyskać informacje zwrotne
 • Poznać sposoby unikania błędów w ocenie kandydatów

 Nasze szkolenie z rekrutacji ułatwi Ci:

 • Doprecyzowanie skutecznego sposobu podjęcia ostatecznej decyzji personalnej
 • Zdobycie wiedz, jak profesjonalnie zachować się wobec kandydatów odrzucanych
 • Zbudowanie pożądanego wizerunku pracodawcy (Employer Branding)
 • Określenie właściwych działań w ramach etycznych aspektów rekrutacji

Bardzie zaawansowane aspekty rekrutacji porusza szkolenie:

Szkolenie z REKRUTACJI dla HR, czyli profesjonalne narzędzia rekrutacyjne w praktycznym działaniu

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1. Analiza potrzeb personalnych organizacji jako ważny etap rekrutacji:Rozpoznanie potrzeb personalnych organizacji

 • Etapy procesu rekrutacji i wyboru – droga, którą będziemy kroczyć w poszukiwaniu najlepszego kandydata
 • Od czego zależy efektywność procesu rekrutacji?

2. Najlepszy kandydat, czyli jaki? Skąd wiedzieć dokładnie kogo szukamy?

 • Analiza pracy i jej korzyści dla rekrutacji
 • Budowanie zakres odpowiedzialności i zakresu obowiązków – różnice
 • Stworzenie profilu kandydata

3. Etyka rekrutacji: Jakich pytań nie wolno zadawać?

 • Jakich kryteriów nie wolno stosować?
 • Jak się zachowywać, aby zadbać o wizerunek organizacji rekrutującej?

4. Sposoby poszukiwania kandydatów i miejsca, gdzie można znaleźć tych najlepszych:

 • Co powinniśmy wiedzieć o strategiach przeprowadzania rekrutacji – „efekt domina” i „świeża krew” oraz inne aspekty rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Jak pozyskiwać kandydatów? Gdzie znajdować tych, których szukamy?
 • Do kogo adresowana jest nasza oferta pracy?
 • Employer Branding

5. Zarządzanie potencjalną pulą kandydatów:

 • Co możemy zrobić, by zgłaszali się ci kandydaci, na których nam najbardziej zależy?
 • Co możemy zrobić, by nie zgłaszali się ci kandydaci, którzy nie spełniają wymagań?
 • Ogłoszenie rekrutacyjne – reklama organizacji czy wybór kandydatów?
 • Screening aplikacji – sposoby szybkiej i skutecznej redukcji liczby aplikacji i wyłonienia osób do rozmów kwalifikacyjnych
 • Na co zwracać uwagę? Jak czytać „pomiędzy wierszami”?

6. Metody wyboru kandydatów:Najbardziej powszechne metody wyboru są jednocześnie najlepsze – Prawda czy fałsz?

 • Testy i inne metody oceny i wyboru – co powinniśmy o nich wiedzieć
 • Jak dobrać optymalną kolejność metod, by zmniejszała się ilość kandydatów, ale zostawali ci najlepsi?
 • Jak docierać do prawdy o kandydatach (jak formułować pytania, jak pogłębiać rozmowę?
 • Referencje – dlaczego warto je sprawdzać?

7. Planowanie rozmowy kwalifikacyjnej i budowanie wywiadu kompetencyjnego:

 • Metody podnoszenia efektywności wywiadu
 • Struktura rozmowy kwalifikacyjnej, role w zespole rekrutacyjnym
 • Obszary wiedzy o kandydacie, które warto zbadać podczas wywiadu
 • Modele rozmów kwalifikacyjnych
 • Budowanie pytań kompetencyjnych
 • Reguły decyzyjne i schematy oceniania, czyli co zrobić z wiedzą zebraną o kandydatach
 • Informacja dla odrzuconych kandydatów – sposoby na przekazywanie „złych wieści”

8. Z teorią w praktykę – przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych:

 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacje zwrotne
 • Odczytywanie sygnałów niewerbalnych (mowa ciała)
 • Rozpoznawanie prób wywierania wpływu przez kandydatów i obrona przed nimi
 • Uważne słuchanie i kontakt z osobą na rozmowie kwalifikacyjnej
 • Prowadzenie notatek w trakcie rozmowy
 • Jakich pytań nie wolno zadawać podczas rozmowy?
 • Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

9. Błędy oceniania i sposoby ich unikania:

 • Stereotypy i samospełniające się proroctwo.
 • Mam rację! – dlaczego jesteśmy tendencyjni w wydawaniu sądów na temat innych osób?
 • Czy rzeczywiście atrakcyjni ludzie maja większe szanse na zatrudnienie?
 • Pułapki, w jakie może wpaść osoba rekrutująca

Informacje o szkoleniu: