Prospecting – aktywne pozyskiwanie klientów

czyli jak pozycjonować, grupować i docierać do właściwych klientów

Prospecting pomaga w mądrym zintensyfikowaniu działań rynkowych przy pozyskiwaniu klientów dzięki odpowiedniemu grupowaniu i nadawaniu rang

Prospecting to także szkolenie, które daje uczestnikom narzędzia ułatwiające pozyskanie potencjalnych kluczowych klientów lub rozszerzenie współpracy z dotychczasowymi.

Dzięki temu podejściu uczestnik szkolenia będzie wiedział, według jakich kryteriów grupować swoich klientów i jaką swoją aktywność im przypisać.

To pozwoli mu zintensyfikować działania handlowe i bardziej skupić się na czynnościach bezpośrednio wpływających na oczekiwany efekt jego działań. Handlowiec może poprawić efektywność wykorzystania swojego czasu.

Uczestnik pozna metody ułatwiające pozyskanie lub rozszerzenie współpracy z kluczowymi klientami. Dzięki temu  będzie wiedział, jakie podjąć działania przed złożeniem oferty kluczowemu klientowi.

Uczestnicy szkolenia prowadząc prospecting, podniosą skuteczność swoich działań związanych z pozyskiwaniem klientów:

 1. Otrzymają instrukcję w jaki sposób nawiązać relację sprzedażową z licznymi nowymi klientami za pomocą np. portalu LinkedIn. Zmniejszy się potrzeba wykonywania ,,zimnych’’ telefonów i maili
 2. Poznają metody segmentacji rynku – czyli takie sposoby zarządzania informacjami, które pozwolą ustalić, jak z grona wszystkich potencjalnych klientów wybrać tych, którymi warto się zajmować
 3. Wypracują zasady klasyfikacji klientów i dopasowania do tego swojej aktywności handlowej, czyli jakie czynności i działania podejmować mając na uwadze efektywność pracy na rynku B2B
 4. Przećwiczą narzędzia służące analizie wstępnej i strategicznej obecnego lub przyszłego kluczowego klienta, czyli plany działań jeszcze przed złożeniem oferty
 5. Wzbogacą swoją wiedzę o elementy, które warto wziąć pod uwagę opracowując plan ,,wejścia’’ do potencjalnie ważnego klienta

Zobacz jeszcze więcej argumentów, które przemawiają za skorzystaniem ze szkolenia wprowadzającego w prospecting:

W trakcie szkolenia uczestnicy dostają konkretne wskazówki dotyczące stosowania nabytych umiejętności w swojej praktyce biznesowej.
Szkolenie ma charakter aktywnego treningu w formie warsztatu. Przede wszystkim służy nabyciu i wzmocnienie kompetencji sprzedażowych na rynku B2B.

Trener dba, aby uczestnicy szkolenia mieli możliwość opanowania nowej wiedzy, umiejętności, zachowań i nawyków w skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu.

Proponowane Narzędzia Zarządzania Rynkiem i Strategicznym Klientem zbudowaliśmy na realnych sytuacjach i sprawdzonych rozwiązaniach. Są one dostosowane do specyfiki pracy organizacji zajmującej się sprzedażą produktów lub usług o średniej lub dużej wartości jednostkowej kontraktów.

Uczestnicy w wielu sytuacjach mogą pracować nad case’ami ze swojej firmy. Praktyczny trening nowych umiejętności zapewniają również scenki i gry symulacyjne z feedbackiem trenera.

Ważną częścią szkolenia jest praca nad proaktywną postawą uczestników i dążenie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez nich działań handlowych.

Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć angażujemy uczestników w pracę poprzez otrzymanie zadania przed-szkoleniowego do indywidualnego wykonania. Po szkoleniu natomiast otrzymują do realizacji zadanie wdrożeniowe do konsultacji z trenerem w ramach e- mentoringu.

Akademia SprzedażyTo szkolenie jest częścią AKADEMII SPRZEDAŻY B2B ⇒ zobacz więcej informacji i zapytaj nas o możliwe rabaty!

Prowadzący szkolenie

Maciej Leszczyński

Trener biznesu, ekspert w zakresie sprzedaży, coach, doradca, menedżer i handlowiec z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zobacz więcej

Opinie o trenerze:

Ekspert – pełna kompetencja, profesjonalizm, umiejętności przekazywania wiedzy rzeczowo i konkretnie

Przekaz w sposób czytelny, jasny a przy tym ma wesołe podejście i dokładnie odpowiada na pytania

Trener potrafi zaciekawić uczestników, bardzo interesujące zagadnienia, fajne ćwiczenia

Prosty, czasem dowcipny, bardzo konkretny, dosadny, bardzo dobrze wyjaśnione wszystkie kwestie dotyczące omawianych zagadnień

Super ćwiczenia, testy, przykłady, świetne materiały wspomagające i analiza wyników na bieżąco

Program szkolenia:

1. LinkedIn jako możliwość spersonalizowanego prospectingu i bardzoej efektywnego kontaktu z nowym  klientem w porównaniu do ,,zimnych’’ telefonów, czy maili:

 • LinkedIn jako jedna z efektywniejszych i niedocenianych  form docierania do potencjalnych klientów
 • Biznesowe konto,  zasady budowania i wzmacnianie sieciowego wizerunku profesjonalnego doradcy/eksperta – instrukcja jak nie powielić błędów z innych portali społecznościowych
 • Struktura efektywnej korespondencji zapraszającej do rozmowy biznesowej

2. Segmentacja rynku potencjalnych klientów:

 • Ogólne kryteria segmentacji  rynku
 • Segmentacja rynku pod względem potencjału
 • Analiza naszych doświadczeń i potrzeb w odniesieniu do potencjału klientów

3. Klasyfikacja wybranych klientów

 • Macierz potencjalnych klientów –  poziom zaangażowania i potencjału
 • Zasada Pareto
 • Lejek Klientów

4. Wybrany Klient – Analiza Wstępna:

 • Potencjalne zainteresowanie naszą ofertą
 • Możliwości zakupowe klienta
 • Poziom naszego zaangażowania  z uwzględnieniem informacji wynikających z  ,,Klasyfikacji Klienta’’

5. Wybrany klient – Analiza Strategiczna Klienta:

 • Struktura klienta
 • Funkcje w procesie zakupu
 • Władza i wpływy
 • Nastawienie do oferty/ firmy / sprzedawcy

6. Wybrany klient – Plan Wejścia:

 • Strategia postępowania
 • Taktyka
 • Elementy w procesie nawiązywania kontaktu z pojedynczymi pracownikami i całymi firmami

Podczas tego bloku poznamy odpowiedzi miedzy innymi na następujące pytania:

 • Jak wcześniej, jeszcze przed przedstawianiem oferty kluczowemu klientowi zapracować na  jego akceptację
 • W jaki sposób dokonać analizy strategicznej klienta i jakie działania w jej efekcie poczynić, aby przybliżyć wspomnianą akceptację

Zgłoszenie

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto:
791,00