Dowiesz się, jak zgodnie z aktualnym stanem wiedzy skutecznie zarządzać emocjami, zbudować swoją pewność siebie i długotrwałą odporność psychiczną na stres

Efektywne zarządzanie emocjami i stresem powoduje, że ludzie działają skuteczniej, mają dobre relacje, więcej energii oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. Kompetencje składające się na Inteligencję Emocjonalną: samoświadomość i zarządzanie emocjami to kluczowe czynniki naszego dobrostanu (well-being).

Szkolenie uczy korzystania z energii stresu i zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną. Wskazuje również wiele sposobów na to, jak w aktywny i świadomy sposób dbać o well-being w miejscu pracy i jak zachować work-life balance.

Na szkoleniu poznasz zarządzanie emocjami i różne aspekty inteligencji emocjonalnej od strony sprawdzonych naukowo metod i technik:

 • Zdobędziesz aktualną wiedzę psychologiczną na temat Inteligencji Emocjonalnej (EQ), a także dowiesz się, jak z niej korzystać.
 • Zrozumiesz znaczenie swoich emocji i emocji innych ludzi, nauczysz się je odczytywać i odróżniać od siebie, poznasz też mechanizmy ich powstawania.
 • Dowiesz się, jak działa Twój mózg na podstawie System Gorący i System Chłodny (wg zdobywcy Nagrody Nobla Daniela Kahnemana), poznasz tym samym tajemnicę sprzecznych emocji i pragnień.
 • Nauczysz się budować uważność na swoje emocje i przejdziesz trening wzmacniania pozytywnych emocji.

Zdobędziesz umiejętności, dzięki którym zarządzanie emocjami i stresem stanie się dla Ciebie znacznie łatwiejsze:

 • Zwiększysz umiejętność samokontroli i poznasz proste sposoby na wzmacnianie silnej woli.
 • Nauczysz się, jak wzbudzać i zmieniać swoje stany emocjonalne.
 • Poznasz metody zapobiegania i neutralizowania reakcji stresowej, radzenie sobie z objawami i skutkami stresu oraz niepożądanych emocji.

Zarządzanie emocjami i stresem polega również na umiejętności radzenia sobie ze swoim sposobem myślenia:

 • Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z Racjonalnej Terapii Zachowań umożliwiających samodzielną, regularną pracę ze swoim sposobem myślenia.
 • Dowiesz się, jak działa samospełniająca się przepowiednia i nauczysz się świadomie z niej korzystać.
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoimi interpretacjami rzeczywistości.

Dowiesz się, jak dbać o work–life-balance i well-being:

 • Nauczysz się budować harmonię w życiu osobistym i zawodowym (work – life balance) oraz zapewniać sobie wsparcie i źródła energii.
 • Poznasz proste i efektywne sposoby psychologii pozytywnej na: pielęgnowanie well-being (dobrostanu) wzmacnianie energii, poczucia sensu, poczucia szczęścia, budowanie wsparcia społecznego i zdrowia fizycznego.
 • Stworzysz swój osobisty Plan Trenowania Nawyków, aby podnieść jakość swojego życia

Ten program może być zrealizowany także ⇒ jako szkolenie zamknięte dla firmy lub ⇒ jako trening indywidualny.

Program

Moduły programu zostaną dopasowane do uczestników szkolenia na podstawie badania potrzeb uczestników przed szkoleniem.

1. Tajniki emocji i stresu, czyli co trzeba wiedzieć, żeby nimi skutecznie zarządzać:

 • Jak działają emocje i stres oraz dlaczego tak szybko i intensywnie
 • Jasne i ciemne strony emocji: jak lepiej rozumieć swoje emocje i wykorzystać ich potencjał
 • Co nas stresuje: kluczowe bodźce wywołujące trudne emocje i stres
 • Nawykowe strategie reagowania na pojawiające się emocje i stres: autodiagnoza
 • Style reagowania w sytuacjach stresowych

2. Osobista apteczka emocjonalna – naukowo potwierdzone i praktyczne techniki ułatwiające radzenie sobie z emocjami, stresem i sytuacjami trudnymi:

 • Zapoznanie uczestników z wachlarzem praktycznych technik zarządzania emocjami i stresem możliwych do zastosowania: przed, w trakcie i po stresujących i emocjonujących sytuacjach
 • Techniki psychologiczne w „Osobistej apteczce emocjonalnej” są podzielone na pięć kluczowych kategorii:
  • 1 → wykorzystujące ciało
  • 2 ułatwiające radzenie sobie z nawracającymi, stresującymi myślami dotyczącymi życia zawodowego i prywatnego (np. przed zaśnięciem lub w czasie wolnym)
  • 3 wykorzystujące wyobraźnię i pamięć
  • 4 → korzystające z mocy zapisywania i zmiany sposobu myślenia
  • 5 nastawione na wykorzystanie otoczenia
 • Trening dopasowywania technik antystresowych do konkretnych sytuacji trudnych

3. Nastawienie kluczem do efektywnego działania w sytuacjach stresujących i emocjonalnych, czyli jak realnie zmieniać swój sposób myślenia?

 • Samospełniające się proroctwo i jego wpływ na nasze emocje, myśli i działania
 • Style wyjaśniania – jak zmieniać porażki w cenne lekcje i z nich korzystać
 • Elastyczny optymizm, czyli czego możesz nauczyć się od optymistów i pesymistów
 • Proaktywność kontra reaktywność – jak budować proaktywną postawę wobec codziennych trudności
 • Narzędzia psychologiczne pozwalające szybko badać swój sposób myślenia i jego wpływ na emocje, myśli i zachowania
 • Techniki pozwalające na szybką zmianę nastawienia do codziennych wyzwań i pobudzenia wewnętrznej motywacji
 • Trening modyfikacji przekonań przy użyciu technik poznawczo – behawioralnych bazujący na sytuacjach wprost z codziennej praktyki uczestników warsztatu

4. Zwiększanie udziału pozytywnych emocji w życiu poprzez właściwą samoocenę, nastawienie i zwiększanie emocjonalnej odporności, czyli jak długofalowo budować odporność psychologiczną?

 • Strategie budowania poczucia dobrostanu i odporności psychologicznej pochodzące z badań naukowych psychologii pozytywnej pozwalające długoterminowo zwiększać swoje poczucie szczęścia i budować odporność psychologiczną
 • Regularne nawyki psychologiczne stanowiące profilaktykę syndromu wypalenia zawodowego
 • Świadome zarządzanie swoim stylem życia i budowanie work-life balance
 • Efektywny odpoczynek i sprawianie sobie przyjemności
 • Budowanie adekwatnej samooceny opartej na dowodach

5. Budowanie planu wdrażania metod i technik ze szkolenia w swoje życie, by wspierać rozwój Inteligencji Emocjonalnej.

Warunki

W CENIE SZKOLENIA ONLINE SĄ ZAWARTE:

 • udział w 1-dniowym szkoleniu prowadzonym przez naszego trenera – eksperta w formie 4 bloków sesji online po 90 min. każda z przerwami między nimi trwającymi 2 x 15 min. oraz 1 x 30 min
 • przedszkoleniowa ankieta badająca potrzeby uczestników oraz istotne dla nich sytuacje – do przerobienia w trakcie szkolenia
 • materiały merytoryczne przesłane mailem lub udostępnione w trakcie szkolenia online
 • ozdobny dyplom przesłany mailem do samodzielnego wydruku
 • lista literatury dodatkowej
 • poszkoleniowy e-mentoring z trenerem i weryfikacja zadania wdrożeniowego

MIEJSCE:

 • Szkolenie online za pośrednictwem platformy webinarowej LiveWebinar.pl
 • Nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych programów – wejście poprzez otrzymany przez uczestnika zabezpieczony link