Negocjacje handlowe B2B w działaniu

czyli skuteczne strategie i narzędzia negocjacji w biznesie

SKU: 2001911229 Kategoria:

Negocjacje handlowe od strony praktycznych – wykorzystywanych na współczesnym rynku B2B – umiejętności, których potrzebujesz się nauczyć!

Skorzystaj z okazji, by pod okiem eksperta trenera i praktyka z ogromnym doświadczeniem – poznać negocjacje handlowe B2B od podszewki. Rynek B2B stale się zmienia triki i techniki, które kiedyś były skuteczne oraz stanowiły niezbędny pakiet „wiedzy tajemnej” negocjatora kilka lat temu – teraz są tak powszechnie znane, że słabo działają – trzeba poznać to, co teraz działa efektywnie.

W ramach szkolenia poznasz negocjacje handlowe B2B na wielu poziomach:

 • Dowiesz się, jak uzyskać lepszy wynik finansowy z negocjacji
 • Nauczysz się sposobów dostosowania komunikacji i perswazji tak, aby być postrzeganym przez partnera negocjacyjnego jako profesjonalista
 • Poznasz techniki skutecznego osiągania nie tylko kluczowych, ale i dodatkowych celów negocjacyjnych
 • Zweryfikujesz – za pomocą indywidualnego testu stylu negocjacyjnego – swoje dotychczasowe nawyki negocjacyjne
 • Dowiesz się, w jaki sposób skutecznie zarządzać trudnymi sytuacjami w negocjacjach
 • Sprawdzisz, jak sterować procesem negocjacji i uzyskiwać więcej informacji
 • Zrozumiesz, jak klienci postrzegają proces negocjacyjny i określisz ich najważniejsze priorytety

Negocjacje handlowe B2B to także wiele konkretnych narzędzi, które warto znać i stosować:

 • Nauczysz się praktycznego stosowania prostego i skutecznego modelu przygotowania do negocjacji, opartego na autorskiej metodzie trenera szkolenia
 • Poznasz podstawowe typy negocjacyjne i dzięki temu łatwo dostosujesz swój styl do typu partnera negocjacyjnego
 • Nauczysz się dostosowywać swój sposób komunikacji i perswazji tak, aby Twoje stanowisko było postrzegane przez drugą stronę jako najbardziej wiarygodne i satysfakcjonujące
 • Poznasz techniki badania celów i oczekiwań partnerów negocjacyjnych oraz wypracujesz własne argumenty, które będą uzasadniały Twój punkt widzenia
 • Zaczniesz świadomie korzystać z nieuświadamianych zazwyczaj aspektów komunikacji w negocjacjach
 • Poznasz najczęściej stosowane sztuczki negocjacyjne Twoich klientów i skutecznie się przed nimi obronisz
 • W trakcie gier symulacyjnych nauczysz się posługiwać technikami negocjacyjnymi i jednocześnie radzić sobie z standardowymi „zagrywkami’ drugiej strony

Metody pracy wykorzystywane podczas szkolenia Negocjacje Handlowe B2B:

Uczestnicy poszukują rozwiązań dla trudnych sytuacji negocjacyjnych spotykanych w relacjach B2B, formułowanych „na gorąco” na szkoleniu. Zadania negocjacyjne rozgrywane są na forum grupy (lub rejestrowane na video), a następnie grupa formułuje rekomendowany algorytm postępowania w wybranej (trudnej) sytuacji. Trener w miarę możliwości konsultuje rozwiązania negocjacyjne w trakcie zajęć.

⇒ Może interesuje Cię szkolenie zamknięte dla zespołu?

Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Ciebie

Program szkolenia

1. Jak budować postawę i nastawienie warunkujące sukcesy w negocjacjach:

 • Różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach, czyli czy wiesz, co chcesz osiągnąć?
 • Cechy dobrych negocjatorów
 • Style negocjacyjne – postawa uległa, dominująca i współpracująca
 • Budowanie współpracy w negocjacjach – jak zdecydowanie skłaniać do współpracy „trudnych” partnerów negocjacyjnych

2. Skuteczna komunikacja w negocjacjach i budowanie relacji z klientem:

 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach
 • Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta

3. Typy Klienta – sposób skutecznej komunikacji w negocjacjach:

 • Rozpoznanie charakterystyki klienta   na podstawie modeli: DISC, C. Junga i G. Schenka
 • Dopasowanie stylu negocjacji do typu klienta
 • Wpływ poprzez wartości klienta

4. Wprowadzenie do negocjacji, czyli kiedy negocjować, a kiedy nie?

 • Czym jest negocjowanie?
 • Elementy wchodzące w sferę negocjacji
 • Porównanie stylów technik wywierania wpływu i negocjacji (kooperacyjny, rywalizacyjny, rzeczowy)
 • Zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
 • Kiedy nie należy negocjować?
 • Trudne sytuacje negocjacyjne – jak sobie poradzić?
 • Typy negocjacji:
  • w sprzedaży,
  • cenowe – strategie obrony ceny
  • zakupowe ( z dostawcami)
  • biznesowe
  • wprost
  • przez telefon i e-mail
 • Test stylu negocjacyjnego (wg T. Kilmann’a)

5.    Jak bronić ALAMO? – strategia negocjacji

 • Tworzenie strategii negocjacyjnych
 • Techniki negocjacji dostosowane do strategii i sytuacji
 • Stworzenie „neutralnych” parametrów dających przewagę w negocjacjach
 • Stanowiska a interesy
 • Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu)
 • Jak być elastycznym, a nie uległym?
 • Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? – poszukiwanie sposobów realizacji własnych – celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji
 • Jak radzić sobie z impasami?
 • Budowanie porozumienia negocjacyjnego.
 • Gra negocjacyjna ćwicząca techniki komunikacji w negocjacjach

6.    Zasady negocjacji twardych i miękkich

 • Podział negocjacji na twarde i miękkie
 • Zarządzanie ustępstwami
 • Praktyczne zastosowanie twardych technik negocjacyjnych

7.    Negocjacje opatrzone na zasadach:

 • Oddziel ludzi od problemu:
  • bariery komunikacyjne – rozpoznawanie i uniknie
  • komunikacja w negocjacjach
 • Odkrywaj stanowiska drugiej strony;
 • Staraj się, aby wynik rozmów oparty był o obiektywne kryteria
 • Znajdź kilka rozwiązań pogodzenia stanowisk
 • Negocjuj nie negocjując
 • Kiedy stosować negocjacje oparte o interesy?

8. Planowanie i prowadzenie rozmów – etapy negocjacji:

 • BATNA
 • planowanie
 • role uczestników procesu negocjacji
 • analiza stron negocjacji i poznanie drugiej strony
 • jakie są nasze aspiracje i oferty wyjściowe?
 • jakie rezultaty zamierzamy osiągnąć?
 • opracowanie i analiza możliwych scenariuszy
 • wybór właściwej strategii negocjacyjnej
 • przygotowanie planu działania i argumentowania
 • psychologia tworzenia pierwszego wrażenia i zarządzanie nim
 • rozpoczęcie negocjacji
 • prezentacja ofert
 • określenie właściwego klimatu negocjacji – wzbudzenie sympatii i zaufania
 • faza środkowa negocjacji
 • zakończenie negocjacji
 • taktyczne przygotowanie do procesu negocjacji

9.    Taktyki i techniki negocjacyjne (wywieranie wpywu i antymanipulacje)

a.    Test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach manipulacyjnych
b.    Zasady negocjowania:
 • Kto ma przedstawić swoją propozycję jako pierwszy?
 • Żądaj więcej niż oczekujesz – stawiaj poprzeczkę możliwie wysoko
 • Na czym polega taktyka Columbo?
 • Czy przyjmować pierwszą ofertę?
 • Na czyim terytorium negocjować?
 • Kto ma spisywać umowę?
 • Czytaj umowę za każdym razem
 • Słowo pisane znaczy więcej
 • Koncentruj się na sprawach zasadniczych
 • Składaj gratulacje za każdym razem
 • Buduj odpowiednią atmosferę od pierwszych minut negocjacji
c.    Techniki negocjacyjne:
 • Wysoka / niska piłka
 • Udawanie zaskoczenia
 • Udawaj niezdecydowanego kupca/sprzedawcę
 • Stosuj technikę imadła
 • Odwołuj się do wyższej instancji
 • Zasada malejącej wartości przysługi
 • Zawsze proś o coś w zamian
 • Gorące krzesło
 • Taktyka dobry/zły glina
 • Oskubywanie /wyciskanie cytryny
 • Wycofywanie oferty
 • Kreowanie sprzyjającej atmosfery do zaakceptowania oferty
 • Tworzenie sytuacji hipotetycznej  „co by było, gdyby…”
 • Na stole leży…. czyli bijcie się!
 • Zbliżamy się do końca procesu
 • Negocjowanie kilka razy
 • Pusty portfel
 • Słuszna sprawa
 • Skomplikowany problem
 • Niejasny mandat
 • Bezlitosny partner
 • Ingerencja ekspertów
 • Rosyjski front
 • Próbny balon
 • Śmieszne pieniądze
 • Atak personalny
 • Nagroda w raju
 • Inne tricki negocjacyjne (czas, miejsce, skład zespołu)
d. Gra negocjacyjna „W otwarte karty”

10.    Jak zachować postawę asertywną w kontakcie z klientem?

 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „nie”?
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości

11.    Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie negocjacyjnym – umiejętności wspomagające negocjowanie

 • Język korzyści i język strat – dobór słów i ich ważność
 • Zadawanie pytań – strategia perswazji
 • Prowadzenie rozmowy – elastyczność
 • Sztuka słuchania
 • Operowanie przestrzenią i gestami
 • Interpretacja mowy ciała
 • Gesty wzmacniające i sugerujące
 • Postawa i gesty – warsztat mowy ciała podczas negocjacji
 • Film szkoleniowy – „Mowa ciała w negocjacjach”

12. Podsumowanie i wdrożenie wiedzy i umiejętności nabytych   podczas szkolenia  – Gra negocjacyjna „Traktat pokojowy”