Szkolenie pokazuje najskuteczniejsze biznesowe techniki negocjacji handlowych, czyli jak przejść od NIE do TAK w trudnych rozmowach

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy nauczą się, jakie zastosować podejście i narzędzia, by w rezultacie skutecznie zareagować w większości trudnych sytuacji w kontakcie z klientem.

Cele szkolenia:

Wzmocnienie doświadczonego w prowadzeniu negocjacji pracownika w uzyskaniu jeszcze wyższego poziomu kompetencji w prowadzeniu negocjacji sprzedażowych ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji z trudnym partnerem.

Uczestnicy szkolenia podniosą swoją efektywność, dzięki zastosowaniu poznanych w trakcie zajęć następujących metod, a także technik:

 1. Poznają typy negocjacyjnych partnerów wraz ze wskazówkami, jakie narzędzia komunikacji zastosować w każdym z przypadków, czyli jak nawiązywać relacje negocjacyjne i wygrać argumentację dzięki wiedzy o preferowanych zachowaniach stron
 2. Uświadomią sobie, jakie intuicyjne zachowanie podczas negocjacji może prowadzić wprost do zerwania negocjacji przez drugą stronę ze względu na niedopasowanie formy i argumentacji do typu klienta
 3. Dowiedzą się, jak przygotować się do negocjacji sprzedażowych, a także jak je prowadzić
 4. Otrzymają sprawdzone wskazówki wywierania perswazyjnego wpływu w procesie negocjacji B2B
 5. Poznają najskuteczniejsze metody rozpoznania i reakcji na gry debiutoweblefy i inne gry negocjacyjne klientów
 6. Wypracują – na bazie zestawu dobrych praktyk – sposoby na odmowę ważnym klientom w przypadku ich nieakceptowalnego żądania, a także dostaną konkretne podpowiedzi, jak pomimo odmowy utrzymać tego klienta
 7. Poznają etapy reakcji w przypadku nieakceptowalnego zachowania klienta
 8. Nauczą się konkretnych sposobów reagowania w różnych trudnych sytuacjach i przy zaskakujących zachowaniach klientów
 9. Poznają sprawdzone metody radzenia sobie ze stresem, a także negatywnymi emocjami w pracy
 10. Otrzymają informację zwrotną o sobie pod kątem mocnych stron, a także obszarów do rozwoju z punktu widzenia negocjacji sprzedażowych

Zobacz jeszcze więcej argumentów, które przemawiają za skorzystaniem ze szkolenia wprowadzającego w techniki negocjacji w trudnych sytuacjach handlowych:

W trakcie szkolenia uczestnicy dostają konkretne wskazówki dotyczące stosowania nabytych umiejętności w swojej praktyce biznesowej.

Szkolenie ma charakter aktywnego treningu w formie warsztatu. Przede wszystkim służy nabyciu i wzmocnienie kompetencji negocjacyjnych na rynku B2B.

Trener dba, aby uczestnicy szkolenia mieli możliwość opanowania nowej wiedzy, umiejętności, zachowań i nawyków w skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu.

Ćwiczenia wprowadzające zbudowane są na realnych sytuacjach i sprawdzonych rozwiązaniach. Mają zastosowanie do prowadzenia negocjacji sprzedażowych w organizacji zajmującej się sprzedażą produktów lub usług o średniej, lub dużej wartości jednostkowej kontraktów. Uczestnicy w wielu sytuacjach mogą pracować nad case’ami ze swojej firmy. Praktyczny trening nowych umiejętności zapewniają również scenki i gry symulacyjne z feedbackiem trenera.

W trakcie zajęć następuje zweryfikowanie aktualnych kompetencji uczestników za pomocą autodiagnozy i informacji zwrotnej od trenera.

Ważną częścią szkolenia jest praca nad proaktywną postawą uczestników i dążenie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez nich rozmów handlowych.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

  • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

  • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

  • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Zadaj nam swoje pytania

Program

1. Analiza mocnych i rozwojowych stron uczestników jako negocjatorów:

 • Jakimi jesteśmy handlowcami / negocjatorami – test autoanalizy
 • Gra szkoleniowa z sesją informacji zwrotnych
 • Mocne strony – obszary, na których uczestnicy szkolenia mogą budować swoją sprzedażową skuteczność osobistą
 • Pięty achillesowe – obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju

2. Jak nawiązywać relacje negocjacyjne i wygrać argumentację dzięki wiedzy o preferowanych zachowaniach stron:

 • Narzędziowa osobowość klienta i sprzedawcy
 • Na co zwracać uwagę, żeby rozpoznać typ klienta:
  • podczas spotkania bezpośredniego
  • podczas rozmowy telefonicznej

3. Narzędzia wywierania wpływu na klientów na różnych etapach negocjacji:

 • Zjednywanie sobie klienta podczas pierwszego kontaktu poprzedzającego negocjacje
 • Budowanie efektywnej relacji negocjacyjnej
 • Informowanie
 • Przekonywanie, argumentowanie
 • Kontrolowanie wywoływania „konfliktów” jako elementu nacisku negocjacyjnego
 • Reagowanie na konflikt
 • Motywowanie do korzystnego dla nas działania
 • Blefowanie i reagowanie na blef
 • Wywieranie bezwzględnego wpływu negocjacyjnego

4. Wprowadzenie do negocjowania kontraktów handlowych:

 • Identyfikacja informacji, których potrzebujemy
 • Warunki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące negocjatora
 • Określanie zmiennych negocjacyjnych ich wartości i priorytetów
 • Wartości i  priorytety zmiennych dla obu stron
 • CZKD jako kluczowe argumenty na stole negocjacyjnym
 • Arkusz negocjacyjny

5. Metody i techniki wywierania wpływu w trakcie negocjacji:

     a. Rozróżnianie stanowisk i interesów stron

 • Cele i stanowiska
 • Potrzeby i interesy
 • Negocjacje jako sposób zaspokajania potrzeb, a nie deklaracji w stanowisku

     b. Dążenie do  korzystnych rezultatów

 • Efekt „wygrany – wygrany” jako jedna z możliwości
 • Asertywna wymiana ustępstw
 • Negocjowanie pakietu i tryb warunkowy

6. Gry debiutowe klientów:

 • Gra debiutowa klienta, czyli blokująca lub utrudniająca  efektywną komunikację sprzedażowo-negocjacyjną wypowiedź klienta na początku spotkania
 • Lista rzeczywistych gier debiutowych klientów
 • Efektywne metody reakcji na poszczególne gry debiutowe klientów

7. Obiekcje Klienta w trakcie negocjacji: np. „to jest za drogie”:

 • Intencja, kontrakt, pytanie i parafraza, czyli jako „obiekcjo-łamacze”
 • Lista rzeczywistych obiekcji i metody postępowania z nimi

8. Nieakceptowalne żądanie ze strony ważnego klienta, np. „Jeżeli mamy kontynuować współpracę, to oczekuję trzy razy dłuższego terminu płatności bez zmiany innych warunków umowy”:

 • Przekazywanie niepopularnych decyzji / informacji
 • Etapy odmowy, udzielania negatywnej informacji kluczowemu klientowi

9. Manipulacje w negocjacjach i ich neutralizacja – gry oraz blefy negocjacyjne klienta:

 • Taktyki i blefy negocjacyjne
 • Reakcja na gry handlowo – negocjacyjne / blefy drugiej strony
 • Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania gier i blefów negocjacyjnych
 • Implementacja wybranych taktyk, gier i blefów negocjacyjnych do codziennej pracy

10. Sytuacje trudne w negocjacjach:

 • Przełamywanie impasu w negocjacjach
 • Metody rozmowy ze zdenerwowaną, czy agresywną osobą
 • Asertywne przeciwstawianie się próbom manipulacji

11. Kontrolowanie poziomu stresu w czasie procesu sprzedażowo-negocjacyjnego:

 • Negatywny stres i konstruktywny niepokój
 • Metody przeciwdziałania powstawaniu stresu
 • Ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne w pracy i w domu jako narzędzia eliminowania nadmiernego stresu

12. Budowanie przez uczestników szkolenia konkretnych operacyjnych planów wdrożenia poznanej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę – omówienie zamierzeń.