Techniki negocjacji w trudnych sytuacjach

czyli jak skutecznie radzić sobie w sprzedaży B2B i windykacji z grami, blefem i obiekcjami klientów

SKU: brak Kategoria:

Szkolenie pokazuje najskuteczniejsze biznesowe techniki negocjacji handlowych – jak przejść od NIE do TAK w trudnych rozmowach z klientami

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy nauczą się, jakie zastosować narzędzia komunikacyjno-negocjacyjne, by skutecznie zareagować w większości trudnych sytuacji w kontakcie z klientem który na różnych etapach współpracy z nami stosuje techniki negocjacji.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Uczestnicy szkolenia podniosą swoją efektywność, dzięki zastosowaniu poznanych w trakcie zajęć następujących metod i technik:

 1. Poznają typy klientów wraz ze wskazówkami, jakie techniki negocjacji zastosować w każdym z przypadków czyli jak nawiązywać relacje negocjacyjne i wygrać argumentacje dzięki wiedzy o osobowościach stron
 2. Uświadomią sobie, jakie ich, często intuicyjne zachowanie podczas negocjacji może prowadzić wprost do zerwania negocjacji przez drugą stronę ze względu na niedopasowanie formy i argumentacji do typu osobowościowego klienta
 3. Dowiedzą się jak przygotować się do negocjacji sprzedażowych i jak je prowadzić
 4. Otrzymają sprawdzone wskazówki wywierania perswazyjnego wpływu w procesie negocjacji B2B
 5. Poznają najskuteczniejsze metody rozpoznania i reakcji na gry debiutoweblefy i inne gry negocjacyjne klientów
 6. Dostaną „ściągawkę” z przykładowymi reakcjami na wybrane rzeczywiste obiekcje klientów artykułowane w procesie negocjacji
 7. Wypracują – na bazie zestawu dobrych praktyk – sposoby na odmowę ważnym klientom w przypadku ich nieakceptowalnego żądania oraz dostaną konkretne podpowiedzi, jak pomimo odmowy utrzymać tego klienta
 8. Poznają etapy reakcji w przypadku nieakceptowalnego zachowania klienta
 9. Nauczą się konkretnych sposobów reagowania w różnych trudnych sytuacjach i przy zaskakujących zachowaniach klientów
 10. Poznają sprawdzone metody radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w pracy
 11. Otrzymają informację zwrotną o sobie pod kątem  mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z punktu widzenia negocjacji sprzedażowych

Zobacz jeszcze więcej argumentów, które przemawiają za skorzystaniem ze szkolenia wprowadzającego w techniki negocjacji w trudnych sytuacjach handlowych:

W trakcie szkolenia uczestnicy dostają konkretne wskazówki dotyczące stosowania nabytych umiejętności w swojej praktyce biznesowej.

Szkolenie ma charakter aktywnego treningu w formie warsztatu. Przede wszystkim służy nabyciu i wzmocnienie kompetencji negocjacyjnych na rynku B2B.

Trener dba, aby uczestnicy szkolenia mieli możliwość opanowania nowej wiedzy, umiejętności, zachowań i nawyków w skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu.

Ćwiczenia wprowadzające zbudowaliśmy na realnych sytuacjach i sprawdzonych rozwiązaniach. Są one dostosowane do prowadzenia negocjacji sprzedażowych w organizacji zajmującej się sprzedażą produktów lub usług o średniej lub dużej wartości jednostkowej kontraktów. Uczestnicy w wielu sytuacjach mogą pracować nad case’ami ze swojej firmy. Praktyczny trening nowych umiejętności zapewniają również scenki i gry symulacyjne z feedbackiem trenera.

W trakcie zajęć następuje zweryfikowanie aktualnych kompetencji uczestników za pomocą autodiagnozy i informacji zwrotnej od trenera.

Ważną częścią szkolenia jest praca nad proaktywną postawą uczestników i dążenie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez nich rozmów handlowych.

Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć angażujemy uczestników w pracę poprzez otrzymanie zadania przed-szkoleniowego do indywidualnego wykonania. Po szkoleniu natomiast otrzymują do realizacji zadanie wdrożeniowe do konsultacji z trenerem w ramach mailowego coachingu.

Zadaj nam swoje pytania

Program

 1. Analiza mocnych i rozwojowych stron uczestników jako negocjatorów:
 • Test autoanalizy – rodzaje typów
 • ,,Wynegocjuj ze mną – gra negocjacyjna nagrywana kamerą
 • Sesja informacji zwrotnych
 • Mocne strony – obszary na których uczestnicy szkolenia mogą budować swoją sprzedażową skuteczność osobistą
 • „Pięty achillesowe” – obszary do niwelowania negatywnego wpływu lub do dalszego rozwoju
 1. Jak nawiązywać relacje negocjacyjne i wygrać argumentacje dzięki wiedzy o osobowościach stron
 • Narzędziowa osobowość klienta i sprzedawcy
 • Na co zwracać uwagę, żeby rozpoznać typ klienta:
 • podczas spotkania bezpośredniego
 • podczas rozmowy telefonicznej
 1. Narzędzia wywierania wpływu na klientów wg poszczególnych typów osobowości na różnych etapach negocjacji
 • Zjednywanie sobie klienta podczas pierwszego kontaktu poprzedzającego negocjacje
 • Budowanie relacji negocjacyjnej
 • Przekonywanie, argumentowanie
 • Kontrolowanie konfliktu
 • Reagowanie na konflikt
 • Motywowanie do korzystnego dla nas działania
 • Blefowanie i reagowanie na blef
 1. Wprowadzenie do negocjowania kontraktów handlowych:
 • Identyfikacja informacji, których potrzebujemy
 • Warunki wewnętrzne i zewnętrzne determinujące negocjatora
 • Określanie zmiennych negocjacyjnych
 • Wartości i  priorytety zmiennych dla obu stron
 • Arkusz negocjacyjny
 1. Metody i techniki wywierania wpływu w trakcie negocjacji

a. Rozróżnianie stanowisk i interesów stron

 • Cele i stanowiska
 • Potrzeby i interesy
 • Negocjacje jako sposób zaspakajania potrzeb a nie deklaracji w stanowisku

     b. Dążenie do  korzystnych rezultatów

 • Efekt ,,wygrany – wygrany’’ jako jedna z możliwości
 • Asertywna wymiana ustępstw
 • Negocjowanie pakietu i tryb warunkowy
 1. Gry debiutowe klientów: np. ,,proszę przedstawić ofertę, ale uprzedzam- mnie interesuje tylko najniższa cena”:
 • Gra debiutowa klienta, czyli blokująca lub utrudniająca  efektywną komunikacje sprzedażowo-negocjacyjną wypowiedź klienta na początku spotkania
 • Lista rzeczywistych gier debiutowych klientów
 • Efektywne metody reakcji na poszczególne gry debiutowe klientów
 1. Obiekcje Klienta w trakcie negocjacji: np. ,,To jest za drogie’’:
 • Intencja, kontrakt, pytanie i parafraza, czyli jako ,,obiekcjo-łamacze’’
 • Lista rzeczywistych obiekcji i metody postępowania z nimi
 1. Nieakceptowalne żądanie ze strony ważnego klienta: np. ,, Jeżeli mamy kontynuować współpracę, to oczekuję trzy razy dłuższego terminu płatności bez zmiany innych warunków umowy’’:
 • Przekazywanie niepopularnych decyzji / informacji
 • Etapy odmowy, udzielania negatywnej informacji kluczowemu klientowi
 1. Gry oraz blefy negocjacyjne Klienta:
 • Manipulacje w negocjacjach
 • Rozpoznawanie blefów
 • Reakcja na gry handlowo – negocjacyjne / blefy drugiej strony
 • Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania gier i blefów negocjacyjnych
 1. Sytuacje trudne w negocjacjach:
 • Przełamywanie impasu w negocjacjach
 • Metody rozmowy ze zdenerwowaną czy agresywną osobą
 • Asertywne przeciwstawianie się próbom manipulacji
 1. Kontrolowanie poziomu stresu sprzedażowo-negocjacyjnego:
 • Negatywny stres i konstruktywny niepokój
 • Metody przeciwdziałania powstawaniu stresu
 • Ćwiczenia fizyczne i relaksacyjne w pracy i w domu jako narzędzia eliminowania nagromadzonego stresu
 1. Budowanie przez uczestników szkolenia konkretnych operacyjnych planów wdrożenia poznanej wiedzy i umiejętności w codzienną praktykę – omówienie

Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Ciebie