Dowiedz się, jak model kompetencji Twojej firmy może przełożyć się na udoskonalenie jej działania

Może myślisz teraz: “My nie potrzebujemy modelu kompetencji. U nas wszyscy muszą się orientować co się dzieje w firmie.” Najprawdopodobniej podstawową ogólnofirmową kompetencją w modelu Twojej firmy będzie “Identyfikacja z firmą”. A po czym poznasz pracownika, który potrafi identyfikować się z firmą?

Pewnie dba o jej interesy, zna procesy, aktywnie włącza się w działania na rzecz firmy, upowszechnia informacje i wiedzę istotną dla innych pracowników. Czy na podstawie tych określeń jesteś już w stanie stwierdzić, który z Twoich pracowników w większym, a który w mniejszym stopniu identyfikuje się z firmą?

Model kompetencji to zbiór zachowań, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Każda z kluczowych kompetencji jest opisana za pomocą wskaźników (czyli konkretnych zachowań), które pozwalają na konkretne określenie poziomu kompetencji pracowników. Dzięki modelowi kompetencji możesz podejmować decyzje personalne, które będą spójne z potrzebami organizacji, w sporej części uwolnione od subiektywizmu ocen i rozmaitych błędów poznawczych właściwych ludziom.

Model kompetencyjny to pierwszy krok do stworzenia skutecznej strategii personalnej, która uzupełni strategię biznesową i umożliwi łatwiejsze osiąganie sukcesów w realizacji celów.

Model kompetencji to przede wszystkim solidna podstawa do:

 • zbudowania spójnego systemu wynagrodzeń
 • wprowadzenia systemu rozmów rozwojowych zamiast tradycyjnego i frustrującego systemu ocen pracowniczych
 • przeprowadzenia rekrutacji opartej na dowodach
 • tworzenia ścieżek kariery, które wesprą retencję pracowników i pozytywnie wpłyną na ich motywację do pracy i rozwoju
 • prowadzenie procesów AC /DC

Dla kogo jest to szkolenie:

Szkolenie adresowane jest do HR menedżerów, HR Business Partnerów i pracowników działów HR a także członków zarządu i CEO oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć umiejętność tworzenia modelu kompetencji w organizacji.

Czego nauczysz się podczas szkolenia o budowaniu modelu kompetencji:

Na jednodniowym szkoleniu otrzymasz praktyczną wiedzę i umiejętności:

 • jak stworzyć użyteczny i zrozumiały model kompetencji
 • jak wykorzystać model kompetencji podczas rekrutacji i selekcji kandydatów
 • jak zidentyfikować i zdefiniować kluczowe kompetencje na poziomie stanowiska pracy, działu i całej firmy
 • jak praktycznie przeprowadzić cały projekt tworzenia modelu kompetencyjnego w organizacji.

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy teoretycznej.

(Ma.D)

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz szkolenia:

 • ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

 • INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

 • prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

lub, jeżeli potrzebujesz KONSULTACJI I WSPARCIA W REALIZACJI modelu kompetencji w swojej firmie

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Program szkolenia

1. Czym jest kompetencja i jak ją opisać:

 • Jak definiować złożone kompetencje miękkie?
 • Wiedza, umiejętności i postawa – główne składowe kompetencji
 • Wskaźniki behawioralne – do czego służą i jak je prawidłowo opisywać

2. Rodzaje modeli kompetencji:

 • Charakterystyka modeli otwartych, addytywnych i matrycowych
 • Jak dobrać rodzaj modelu do potrzeb organizacji?
 • Prostota i dokładność opisów – jak stworzyć narzędzie w pełni użyteczne

3. Profil kompetencyjny stanowiska pracy – case study:

 • Analiza pracy na wybranym stanowisku
 • Identyfikowanie kompetencji
 • Definiowanie kompetencji
 • Wskaźniki behawioralne kompetencji
 • Opisywanie wskaźników behawioralnych na skali

4. Tworzenie modelu kompetencyjnego w organizacji – jak przeprowadzić projekt?

 • Jak przekonać zarząd do inwestycji w projekt
 • Określenie kluczowych zasobów potrzebnych do stworzenia modelu kompetencyjnego
 • Proces definiowania kompetencji na poziomie działu/departamentu
 • Proces definiowania kompetencji na poziomie całej organizacji
 • Organizacja spotkań kalibracyjnych
 • Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji projektu i sposoby ich unikania