Kreatywność w działaniu dla menedżerów i specjalistów

czyli rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (Problem Solving Decision Making = PSDM)

SKU: brak Kategoria:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji metodą PSDM zwiększa kreatywność w działaniu oraz podnosi umiejętności twórczego myślenia

Metoda PSDM (Problem Solving Decision Making) powstała początkowo na użytek armii amerykańskiej, lecz od kilkudziesięciu lat jest z dużą skutecznością i na szeroką skalę stosowana w biznesie – wszędzie tam, gdzie liczy się kreatywność w działaniu, otwartość i nieszablonowe podejście do złożonej rzeczywistości.

Warsztat stanowi doskonałą okazję do opanowania metody PSDM w stopniu, który skutecznie wdraża w kreatywność w działaniu przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji w złożonych kwestiach technicznych oraz osobistych. Dzięki zastosowaniu tych metod kreatywnego myślenia, podejmowanie decyzji oraz przygotowywania się na przyszłe zagrożenia bądź szanse staje się łatwiejsze.

To szkolenie należy do SYSTEMOWEGO PROGRAMU ROZWOJU!

 • nawet roczny cykl edukacyjny z warsztatem powtórzeniowym follow-up włącznie
 • uzgodnienie planu działań z HR/menedżerem uczestnika
 • indywidualne badanie potrzeb i case’y
 • zadania poszkoleniowe
 • stały kontakt z trenerem

SPRAWDŹ KORZYŚCI dla uczestników i organizacji!

Cele szkolenia: Kreatywność w działaniu

 • Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów – określanie przyczyn problemu oraz znajdowania odpowiednich i skutecznych rozwiązań
 • Znajdowanie powiązań pomiędzy przyczynami problemu
 • Poznanie i przećwiczenie technik wspomagających poszukiwanie rozwiązań
 • Podniesienie skuteczności spotkań zorientowanych na twórcze generowanie rozwiązań
 • Branie odpowiedzialności za wygenerowanie rozwiązanie oraz za jego wdrożenie
 • Rozwój umiejętności syntetycznego przedstawiania rekomendacji

Dzięki udziałowi w szkoleniu – Kreatywność w działaniu – uczestnicy:

 • Potrafią zdefiniować problem
 • Wiedzą, jak przeanalizować przyczyny powstania problemów, czy wyzwań i wybrać te
  o największym wpływie na jego powstawanie (metody: 5 x Dlaczego, Diagram Ishikawy, Pareto)
 • Potrafią zastosować poznane podczas warsztatu techniki poszukiwania rozwiązań (Metaplan, Odwracanie, Kolor, Podważanie Założeń, Cicha Burza Mózgów)
 • Nauczą się patrzeć szerzej, przełamywać schematy i wychodzić poza utarty tok myślenia
 • Wiedzą, jak wybrać pomysł o największym potencjale – zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami oceny pomysłów przy wykorzystaniu różnych narzędzi (Tabela Decyzyjna, Macierz Now-How, WOW, ZWI)
 • Potrafią „sprzedać” innym rekomendowane rozwiązania

Metody stosowane na szkoleniu Kreatywność w działaniu:

Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu – laboratorium zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i nawyków.

Dzięki ciekawym i angażującym metodom uczenia dorosłych, wykorzystywanych przez trenera Annę Piaseczyńską uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu i stosują trenowane umiejętności. Poszczególne zagadnienia wprowadzane są przy pomocy mini – wykładów.

Na szkoleniu uczestnicy biorą aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji na temat rzeczywistych i zaaranżowanych sytuacji podobnych do tych, które występują w ich życiu zawodowym.

Program szkolenia

I. Podstawowe pojęcia, oraz rozpoznanie indywidualnego podejścia do podejmowania decyzji:

 • Cele – zasady – oczekiwania
 • Style i tryby rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
 • Kwestionariusz autodiagnozy wprowadzający do zrozumienia indywidualnych preferencji w zakresie podejmowania decyzji
 • Plan działań pokazujący, jak można rozwinąć różne style podejmowania decyzji
 • Pułapki decyzyjne – czyli rafy i zagrożenia decyzyjne

 II. Proces rozwiązywania problemów:

 • Różne podejścia do rozwiązywania problemów – historia wynalazku w pigułce
 • Charakterystyka etapów w procesowym podejściu do rozwiązywania problemów
 • Sposoby efektywnego myślenia na każdym etapie

 III. Definiowanie problemu i jego analiza:

 • Definiowanie problemu – pierwszy etap procesu, to pierwszy dobry krok do rozwiązania
 • 5 x Dlaczego jako metoda docierania do źródłowych przyczyn sytuacji
 • Diagram Ishikawy w budowaniu pełnego obrazu sytuacji problemowej i określania priorytetów
 • Tabela Wpływ – Działanie
 • Tabela Jest – Powinno Być, jako narzędzie określania celu
 • Diagram Współzależności

 IV. Zespołowe i indywidualne techniki generowania pomysłów na rozwiązania:

 • Konkurs Innowatora, czyli rozwijanie osobistych, szybkich metod rozwiązywania problemów
 • Tablica Ogłoszeń – technika pomagająca ukierunkować uwagę grupy i zarządzać efektywnością burzy mózgów w zespole
 • Dyskusja Moderowana – burza mózgów z upgrade’m
 • Mapy Myśli – MindMapping, czyli przelewanie na papier tego, co w głowie
 • Metoda Walta Disney’a – czyli zastosowanie podejścia z punktu widzenia 3 różnych charakterów do procesu rozwiązywania problemów
 • Metoda 6 Kapeluszy DeBono – jak rodzaje myślenia mogą nam pomóc w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, czyli zachowanie struktury w nieustrukturalizowanym celu

 V. Ocena i wybór rozwiązań:

 • Metoda Dwóch Zmiennych, czyli uniwersalna metoda oceny wielu pomysłów
 • Analiza SWOT, czyli metoda kierunkowania uwagi i oceny pomysłu
 • Zasada Pareto, czyli od znanego do nieznanego

 VI. Jak efektywnie „sprzedać” rozwiązanie?

 • Perswazyjne Mirafiori, czyli klasyka gatunku: „co chcą usłyszeć decydenci?”
 • Empatyczna Argumentacja Strukturalna, czyli jak sobie pomóc spojrzeć na świat w inny sposób

 VII. Podsumowanie warsztatu, wnioski i plan działań

 • Co zabieram ze sobą?
 • Plan działania na przyszłość

Prowadzący szkolenie

Anna Piaseczyńska

Trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, certyfikowany coach, doradca HR i konsultant w projektach AC/DC. Posiada licencję trenera i doradcy metody badania potencjału FRIS Style Myślenia.

Zobacz więcej

Warunki uczestnictwa »

 • Szkolenie odbywa się przy ul. Sejmikowej 4 w Warszawie (Anin);
 • Cena szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa, materiały dydaktyczne, obiad i przerwy kawowe każdego dnia szkolenia, 30-dniowy e-mentoring;
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania;

Szczegółowe zasady uczestnictwa – czytaj więcej

Zgłoszenie

1493,00 

Wyczyść
Ilość osób:
osoba
Suma netto: