Kreatywność w działaniu

z zastosowaniem FRIS ® STYLE MYŚLENIA oraz PDSM

Kategoria:

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji metodą PSDM w połączeniu z FRIS ® zwiększa kreatywność w działaniu oraz podnosi umiejętności twórczego myślenia

Metoda PSDM (Problem Solving Decision Making) powstała początkowo na użytek armii amerykańskiej, lecz od kilkudziesięciu lat jest z dużą skutecznością i na szeroką skalę stosowana w biznesie – wszędzie tam, gdzie liczy się kreatywność w działaniu, otwartość i nieszablonowe podejście do złożonej rzeczywistości.

Metoda FRIS ® Style Myślenia i Działania powstała na podstawie wyników polskich badań i cały czas rozwija się i dopasowuje  do polskich realiów. FRIS ® w prosty, intuicyjny i spójny sposób – przystępnie i zrozumiale wyjaśnia, jak ludzie podejmują decyzje i rozwiązują problemy.

Warsztat stanowi doskonałą okazję do poznania metody PSDM oraz podejścia FRIS ® w stopniu, które ułatwiają kreatywność w działaniu przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji w złożonych kwestiach technicznych oraz osobistych. Dzięki zastosowaniu tych metod kreatywnego myślenia, podejmowanie decyzji oraz przygotowywania się na przyszłe zagrożenia bądź szanse staje się łatwiejsze.

Dzięki udziałowi w szkoleniu – Kreatywność w działaniu – uczestnicy:

 • Potrafią zdefiniować problem
 • Wiedzą, jak przeanalizować przyczyny powstania problemów, czy wyzwań i wybrać te o największym wpływie na jego powstawanie (metody: 5 x Dlaczego, Diagram Ishikawy, Pareto)
 • Potrafią zastosować poznane podczas warsztatu techniki poszukiwania rozwiązań (Metaplan, Odwracanie, Kolor, Podważanie Założeń, Cicha Burza Mózgów)
 • Dowiedzą się, czym jest naturalny styl myślenia i działania zgodnie z modelem FRIS®
 • Zrozumieją, jaki ma to związek z motywacją, zaangażowaniem i kreatywnością
 • Odkryją, dlaczego ludzie wykonując jeden rodzaj zadań są bardziej zaangażowani i skuteczni osiągając stan „flow”, a unikają innych
 • Nauczą się, jak definiować i wybierać cele i zadania tak, aby „chciało się chcieć”
 • Otrzymają dużą porcję inspiracji do tworzenia nowatorskich rozwiązań w zakresie budowania zaangażowania i motywowania otoczenia
 • Odkryją, jak zwiększyć indywidualną efektywność w wybranych obszarach życia
 • Nauczą się patrzeć szerzej, przełamywać schematy i wychodzić poza utarty tok myślenia
 • Wiedzą, jak wybrać pomysł o największym potencjale – zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami oceny pomysłów przy wykorzystaniu różnych narzędzi (Tabela Decyzyjna, Macierz Now-How, WOW, ZWI)
 • Potrafią „sprzedać” innym rekomendowane rozwiązania

Metody stosowane na szkoleniu Kreatywność w działaniu:

Zajęcia mają charakter interaktywnego warsztatu – laboratorium zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i nawyków.

Dzięki ciekawym i angażującym metodom uczenia dorosłych, wykorzystywanych przez trenera Annę Piaseczyńską uczestnicy biorą aktywny udział w szkoleniu i stosują trenowane umiejętności. Poszczególne zagadnienia wprowadzane są przy pomocy mini – wykładów.

Na szkoleniu uczestnicy biorą aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji na temat rzeczywistych i zaaranżowanych sytuacji podobnych do tych, które występują w ich życiu zawodowym.

Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Ciebie

Program szkolenia

I. Podstawowe pojęcia, oraz rozpoznanie indywidualnego podejścia do podejmowania decyzji:

 • Cele – zasady – oczekiwania
 • Style i tryby rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
 • Kwestionariusz autodiagnozy wprowadzający do zrozumienia indywidualnych preferencji w zakresie podejmowania decyzji
 • Plan działań pokazujący, jak można rozwinąć różne style podejmowania decyzji
 • Pułapki decyzyjne – czyli rafy i zagrożenia decyzyjne

 II. Proces rozwiązywania problemów:

 • Różne podejścia do rozwiązywania problemów – historia wynalazku w pigułce
 • Charakterystyka etapów w procesowym podejściu do rozwiązywania problemów
 • Sposoby efektywnego myślenia na każdym etapie

III. Co to jest FRIS® – opis narzędzia

 • Podstawy teoretyczne i wiarygodność
 • Style poznawcze
 • Co wyróżnia FRIS®

IV. Model FRIS®

 • Przedstawienie 4 stylów myślenia
 • Style myślenia a stan flow
 • Przedstawienie 14 stylów działania
 • Style działania a preferencje zawodowe
 • Diagnoza zespołu metodą FRIS®

V. Definiowanie problemu i jego analiza:

 • Definiowanie problemu – pierwszy etap procesu, to pierwszy dobry krok do rozwiązania
 • 5 x Dlaczego jako metoda docierania do źródłowych przyczyn sytuacji
 • Diagram Ishikawy w budowaniu pełnego obrazu sytuacji problemowej i określania priorytetów
 • Tabela Wpływ – Działanie
 • Tabela Jest – Powinno Być, jako narzędzie określania celu
 • Diagram Współzależności

 VI. Zespołowe i indywidualne techniki generowania pomysłów na rozwiązania:

 • Konkurs Innowatora, czyli rozwijanie osobistych, szybkich metod rozwiązywania problemów
 • Tablica Ogłoszeń – technika pomagająca ukierunkować uwagę grupy i zarządzać efektywnością burzy mózgów w zespole
 • Dyskusja Moderowana – burza mózgów z upgrade’m
 • Mapy Myśli – MindMapping, czyli przelewanie na papier tego, co w głowie
 • Metoda Walta Disney’a – czyli zastosowanie podejścia z punktu widzenia 3 różnych charakterów do procesu rozwiązywania problemów
 • Metoda 6 Kapeluszy DeBono – jak rodzaje myślenia mogą nam pomóc w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, czyli zachowanie struktury w nieustrukturalizowanym celu

 VII. Ocena i wybór rozwiązań:

 • Metoda Dwóch Zmiennych, czyli uniwersalna metoda oceny wielu pomysłów
 • Analiza SWOT, czyli metoda kierunkowania uwagi i oceny pomysłu
 • Zasada Pareto, czyli od znanego do nieznanego

 VIII. Jak efektywnie „sprzedać” rozwiązanie?

 • Perswazyjne Mirafiori, czyli klasyka gatunku: „co chcą usłyszeć decydenci?”
 • Empatyczna Argumentacja Strukturalna, czyli jak sobie pomóc spojrzeć na świat w inny sposób

IX. Podsumowanie warsztatu, wnioski i plan działań

 • Co zabieram ze sobą?
 • Plan działania na przyszłość

Warunki uczestnictwa »

 • Szkolenie odbywa się przy ul. Sejmikowej 4 w Warszawie (Anin);
 • Cena szkolenia obejmuje koszt uczestnictwa, materiały dydaktyczne, obiad i przerwy kawowe każdego dnia szkolenia, 30-dniowy e-mentoring;
 • Cena nie obejmuje zakwaterowania;

Szczegółowe zasady uczestnictwa – czytaj więcej

Zgłoszenie