Komunikacja Międzykulturowa w Organizacji

skuteczne porozumiewanie się w środowisku wielokulturowym

SKU: brak Kategoria:

Skuteczna komunikacja międzykulturowa to w dzisiejszych czasach jedna z najistotniejszych umiejętności biznesowych. O czym należy wiedzieć pracując w strukturach wielokulturowych? Jak znaleźć właściwe sposoby komunikowania się z szefem, współpracownikiem, czy klientem, który pochodzi z innego kręgu kulturowego?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz lepiej poznać zasady jakimi rządzi się komunikacja międzykulturowa w organizacjach i przez to ulepszać swoje relacje z innymi.

Na szkoleniu poznasz wiele technik, dzięki którym komunikacja międzykulturowa stanie się łatwiejsza.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Zadania angażujące umysł, ciało i emocje wyzwolą Twój potencjał i sprawią, że lepiej utrwalisz przyswajany materiał oparty na przykładach z życia wielu organizacji międzynarodowych.

Skorzystasz z tego szkolenia, jeżeli pracujesz w firmie lub zespole wielokulturowym, w którym:

 • pojawiają się problemy komunikacyjne,
 • brakuje dynamiki lub
 • pojawiają się trudności i frustracje wynikające z różnic międzykulturowych.

Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom:

 • dowiesz się, na jakie rzeczy zwrócić uwagę w komunikacji międzykulturowej,
 • poznasz różnice wynikające z odmiennych struktur mentalnych i językowych w różnych kulturach,
 • nauczysz się funkcjonowania w organizacjach o różnym stopniu zhierarchizowania,
 • dowiesz się, jak odnieść sukces w międzykulturowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zamienisz różnice międzykulturowe w atuty.

Komunikacja międzykulturowa to dziś wymóg w większości organizacji, które rozwijają się w swojej branży dzięki kontaktom zagranicznym.

Dzięki temu szkoleniu znajdziesz odpowiedź na najważniejsze pytania:

 • Czym komunikacja międzykulturowa różni się od komunikacji w tym samym obszarze kulturowym?
 • Jak skutecznie komunikować się z kimś z innego kręgu kulturowego?
 • Jak zrozumieć nie tylko jego słowa, ale i intencje?
 • Co się dzieje, jeżeli myślimy stereotypami? Czy da się tego uniknąć?
 • I co należy wiedzieć o hierarchii w organizacji wielokulturowej?

Solidna dawka wiedzy, połączona z rozbudowaną częścią praktyczną sprawią, że komunikacja międzykulturowa przestanie sprawiać Ci trudność. Nabierzesz pewności siebie w relacjach z osobami z innego kręgu kulturowego, co wpłynie korzystnie na prowadzoną przez Ciebie działalność.

Skontaktuj się z nami

Program szkolenia

1.    Wielokulturowość – czym jest i co dla nas współcześnie z niej wynika?

 • Kultura, nie-kultura, anty-kultura – od zgody do konfliktu
 • Różnice kulturowe – skąd się biorą?
 • Wielokulturowość a międzykulturowość – przykłady organizacji
 • Globalna wioska – od McLuhana do Zuckerberga

2.    Myśli i słowa – poznajmy podstawowe wyznaczniki kulturowe i ich przełożenie na codzienną praktykę organizacyjną:

 • Uniwersalia językowe – o polach semantycznych i dlaczego chleb staje się foką?
 • Ty, Wy, You, Vous – o różnych formach językowych w komunikacji międzykulturowej
 • Tryby, czasy, partykuły – o  psycholongwistycznym pojmowaniu rzeczywistości
 • „Uniwersalny język organizacji” – o wpływach języków na jakość biznesu

3.    Wzorce kulturowe a zasady skutecznego komunikowania się w organizacji wielokulturowej:

 • Strategie porozumiewania – komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Czas – co wynika z odmiennego pojmowania czasu w różnych kulturach
 • Przestrzeń –  wzorce proksemiczne w różnych kulturach
 • Emocje – wyrażanie siebie w różnych kulturach

4.    Twarzą w twarz, czyli jak przekazywać swoje komunikaty zgodnie ze swoją intencją z uwzględnieniem odmiennych wzorców kulturowych:

 • „Zachować twarz”, „stracić twarz”, „stanąć twarzą w twarz” – o koncepcji „twarzy” w kulturze zachodniej i wschodniej
 • Znaki, sygnały, symbole – arbitralność w komunikacji niewerbalnej
 • Komunikacja pośrednia i bezpośrednia – różnice, problemy, case studies

5.    Stereotypy kulturowe – jak funkcjonują na poziomie codziennym i w organizacjach:

 • Autonomiczny i świadomy poziom funkcjonowania stereotypów
 • Wpływ języka na tworzenie się i utrwalanie stereotypów
 • Czy wszystkie stereotypy są złe? – O metodach manipulacji międzykulturowej
 • Strategie podtrzymywania autostereotypów i heterostereotypów

6.    Jak dobrze zrozumieć odmienne kultury, czyli wymiary kultur narodowych i organizacyjnych (na podstawie teorii Geerta Hofstede):

 • Dystans władzy
 • Kolektywizm a indywidualizm
 • Kobiecość i męskość
 • Unikanie niepewności
 • Orientacja długoterminowa
 • Miejsce Polski w strukturze kultur organizacyjnych na tle innych kultur narodowych

7.    Multi-kulti, czyli pragmatyzm (wielo)kulturowy:

 • Zasady funkcjonowania w organizacjach wielokulturowych – case studies, focus studies
 • Różnice międzykulturowe zamienione w atuty
 • Wymiana i obieg informacji w organizacjach wielokulturowych
 • Wrażliwość kulturowa a dobre relacje z klientem
 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia
Zadaj nam swoje pytania