Komunikacja Międzykulturowa w Organizacji

skuteczne porozumiewanie się w środowisku wielokulturowym

SKU: brak Kategoria:

Skuteczna komunikacja międzykulturowa to w dzisiejszych czasach jedna z najistotniejszych umiejętności biznesowych. O czym należy wiedzieć pracując w strukturach wielokulturowych? Jak znaleźć właściwe sposoby komunikowania się z szefem, współpracownikiem, czy klientem, który pochodzi z innego kręgu kulturowego?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz lepiej poznać zasady jakimi rządzi się komunikacja międzykulturowa w organizacjach i przez to ulepszać swoje relacje z innymi.

Na szkoleniu poznasz wiele technik, dzięki którym komunikacja międzykulturowa stanie się łatwiejsza.

Zadania angażujące umysł, ciało i emocje wyzwolą Twój potencjał i sprawią, że lepiej utrwalisz przyswajany materiał oparty na przykładach z życia wielu organizacji międzynarodowych.

Na pewno skorzystasz z tego szkolenia, jeżeli pracujesz w firmie lub zespole wielokulturowym, w którym:

 • pojawiają się problemy komunikacyjne,
 • brakuje dynamiki lub
 • pojawiają się trudności i frustracje wynikające z różnic międzykulturowych.

Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom:

 • dowiesz się, na jakie rzeczy zwrócić uwagę w komunikacji międzykulturowej,
 • poznasz różnice wynikające z odmiennych struktur mentalnych i językowych w różnych kulturach,
 • nauczysz się funkcjonowania w organizacjach o różnym stopniu zhierarchizowania,
 • dowiesz się, jak odnieść sukces w międzykulturowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zamienisz różnice międzykulturowe w atuty.

Komunikacja międzykulturowa to dziś wymóg w większości organizacji, które rozwijają się w swojej branży dzięki kontaktom zagranicznym.

Dzięki temu szkoleniu znajdziesz odpowiedź na najważniejsze pytania:

 • Czym komunikacja międzykulturowa różni się od komunikacji w tym samym obszarze kulturowym?
 • Jak skutecznie komunikować się z kimś z innego kręgu kulturowego?
 • Jak zrozumieć nie tylko jego słowa, ale i intencje?
 • Co się dzieje, jeżeli myślimy stereotypami? Czy da się tego uniknąć?
 • I co należy wiedzieć o hierarchii w organizacji wielokulturowej?

Solidna dawka wiedzy, połączona z rozbudowaną częścią praktyczną sprawią, że komunikacja międzykulturowa przestanie sprawiać Ci trudność.

Nabierzesz pewności siebie w relacjach z osobami z innego kręgu kulturowego, co wpłynie korzystnie na prowadzoną przez Ciebie działalność.

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1.    Wielokulturowość – czym jest i co dla nas współcześnie z niej wynika?

 • Kultura, nie-kultura, anty-kultura – od zgody do konfliktu
 • Różnice kulturowe – skąd się biorą?
 • Wielokulturowość a międzykulturowość – przykłady organizacji
 • Globalna wioska – od McLuhana do Zuckerberga

2.    Myśli i słowa – poznajmy podstawowe wyznaczniki kulturowe i ich przełożenie na codzienną praktykę organizacyjną:

 • Uniwersalia językowe – o polach semantycznych i dlaczego chleb staje się foką?
 • Ty, Wy, You, Vous – o różnych formach językowych w komunikacji międzykulturowej
 • Tryby, czasy, partykuły – o  psycholongwistycznym pojmowaniu rzeczywistości
 • „Uniwersalny język organizacji” – o wpływach języków na jakość biznesu

3.    Wzorce kulturowe a zasady skutecznego komunikowania się w organizacji wielokulturowej:

 • Strategie porozumiewania – komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Czas – co wynika z odmiennego pojmowania czasu w różnych kulturach
 • Przestrzeń –  wzorce proksemiczne w różnych kulturach
 • Emocje – wyrażanie siebie w różnych kulturach

4.    Twarzą w twarz, czyli jak przekazywać swoje komunikaty zgodnie ze swoją intencją z uwzględnieniem odmiennych wzorców kulturowych:

 • „Zachować twarz”, „stracić twarz”, „stanąć twarzą w twarz” – o koncepcji „twarzy” w kulturze zachodniej i wschodniej
 • Znaki, sygnały, symbole – arbitralność w komunikacji niewerbalnej
 • Komunikacja pośrednia i bezpośrednia – różnice, problemy, case studies

5.    Stereotypy kulturowe – jak funkcjonują na poziomie codziennym i w organizacjach:

 • Autonomiczny i świadomy poziom funkcjonowania stereotypów
 • Wpływ języka na tworzenie się i utrwalanie stereotypów
 • Czy wszystkie stereotypy są złe? – O metodach manipulacji międzykulturowej
 • Strategie podtrzymywania autostereotypów i heterostereotypów

6.    Jak dobrze zrozumieć odmienne kultury, czyli wymiary kultur narodowych i organizacyjnych (na podstawie teorii Geerta Hofstede):

 • Dystans władzy
 • Kolektywizm a indywidualizm
 • Kobiecość i męskość
 • Unikanie niepewności
 • Orientacja długoterminowa
 • Miejsce Polski w strukturze kultur organizacyjnych na tle innych kultur narodowych

7.    Multi-kulti, czyli pragmatyzm (wielo)kulturowy:

 • Zasady funkcjonowania w organizacjach wielokulturowych – case studies, focus studies
 • Różnice międzykulturowe zamienione w atuty
 • Wymiana i obieg informacji w organizacjach wielokulturowych
 • Wrażliwość kulturowa a dobre relacje z klientem
 • Syntetyczne podsumowanie treści szkolenia

Informacje o szkoleniu: