Kierowanie zespołem sprzedaży z sukcesem

czyli jak zwyciężać na konkurencyjnym rynku

SKU: 2001911234 Kategoria:

Kierowanie zespołem sprzedaży przez menedżera to jedna z kluczowych kompetencji, od której zależy biznesowe powodzenie firmy

Skuteczne kierowanie zespołem sprzedaży staje się na dzisiejszym rynku wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Jest to  związane nie tylko z koniecznością uzyskiwania określonego zysku z transakcji, ale z jednej strony z zarządzaniem handlowcami, którzy należą do różnych pokoleń, mają coraz wyższe oczekiwania i możliwości a z drugiej strony z przemianami technologicznymi i biznesowymi, które zaszły na tym rynku, wśród klientów i ich otoczenia.

Kierowanie zespołem sprzedaży z sukcesem wymaga nieustannego podążania za zmianami w technologii, organizacji i w mentalności pracowników. To wszystko powoduje, że skuteczny menedżer sprzedaży potrzebuje się nieustająco rozwijać, by dobrze realizować codzienne działania a rutyna i brak otwartości na zmiany, to jego największy wróg!

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Dzięki szkoleniu KIEROWANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY dowiesz się:

 • Jak sprawić, aby handlowcy osiągali ponadprzeciętne wyniki
 • Jak przekazywać cele, aby sprzedawcy je realizowali w ramach założonej strategii sprzedażowej
 • Jak poszukiwać skutecznych handlowców
 • Jak radzić sobie z codziennymi problemami szefa sprzedaży, związanymi z monitorowaniem kontrolą i egzekwowaniem zadań
 • Jak zbudować wizerunek lidera, który potrafi pociągnąć za sobą zespół i zbudować swój autentyczny autorytet

KIEROWANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻY to szkolenie przeznaczone dla menedżerów prowadzących zespoły sprzedaży, dostarczające im nowoczesnych, praktycznych metod i narzędzi, które wspierają ich w codziennej pracy.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i ma – przede wszystkim – na celu podniesienia skuteczności kierowników sprzedaży oraz wyników ich zespołów sprzedażowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Udoskonalenie umiejętności budowania strategii sprzedaży
 • Wypracowanie metod budowania autorytetu i komunikacji z podwładnymi
 • Poznanie technik przekazywania celów, egzekwowania i monitorowania
 • Wyćwiczenie technik udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, wspierającej motywację i zaangażowanie
 • Wypracowanie narzędzi motywowania pozafinansowego i niskobudżetowego zespołu sprzedawców

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy z wykorzystaniem nowoczesnych GIER SZKOLENIOWYCH.

Udział w symulowanych scenkach pozwoli uczestnikom na przećwiczenie nowych umiejętności oraz wzmocnienie swoich zasobów, a dzięki konstruktywnej informacji zwrotnej od uczestników i trenera pozwoli na wdrożenie nowych zachowań.

Podczas szkolenia posługiwać się będziemy również ćwiczeniami grupowymi, analizą przypadków, dyskusjami grupowymi, burzą mózgów i analizowaniem fragmentów filmów.

Zapytaj nas o szczegóły

Program

MODUŁ I: Formuła zarządzania działem sprzedaży:

1. Rola szefa sprzedaży

2. Specyfika i rodzaje zespołów sprzedaży

3. Kryteria sukcesu zespołu sprzedaży

Szkolenie rozpocznie gra zespołowa mająca na celu wyodrębnienie kryteriów sukcesu dla zespołu sprzedaży.

MODUŁ II. Budowanie i rozwijanie profesjonalnego zespołu sprzedaży:

1. Poszukiwania skutecznych handlowców:

 • Źródła pozyskania kandydatów
 • Idealny profil handlowca – czy taki istnieje?
 • Rozmowa rekrutacyjna – na co zwrócić uwagę

2. Poziom kompetencji handlowców, a sposób pracy z nimi

3. Przyczyny braku efektywności handlowców

4. Osoby z potencjałem, ale z niskimi wynikami – jak nimi pracować?

5. Czy wysoki poziom zaangażowania handlowca zawsze przekłada się na wysokie wyniki (wynik biznesowy)

6. Jak zbudować współodpowiedzialność za wyniki w zespole?

7. Uczestnicy wezmą udział w GRZE SZKOLENIOWEJ, w której doświadczą realizacji celów pod presją czasu i wyniku. Uczestnicy będą mieli możliwość wcielić się w plemiona negocjujące w sytuacji konfliktu interesów, co da im okazję do sprawdzenia swoich reakcji i działań w sytuacji niejasności sytuacji, sprzeczności i presji czasu.

8. Różnorodność osobowości handlowców w oparciu o typologię Thomas International System.

MODUŁ III. Wyznaczanie zadań dla handlowców:

1. Jak przekazywać cele zespołowi:

 • Metody: spotkania indywidualne, spotkania zespołowe, pisemne przekazywanie planów do podpisania

2. Sposób komunikacji podczas przekazywania celu – kluczem sukcesu

3. Jak wzbudzić współodpowiedzialność sprzedawcy

4. Czy dodatkowe zadania dla handlowców są dla nich atrakcyjne?

5. Dylemat kierowniczy, czy oczywistość: Czy mam delegować inne zadanie handlowcowi, czy powinien on skupić się na realizacji „targetów”?

6. Motywujący format rozmowy delegującej z handlowcem

MODUŁ IV. Monitorowanie i ocena efektywności:

1. Częstotliwość i parametry kontroli

2. Kogo i jak powinniśmy kontrolować

3. Czy wszyscy handlowcy powinni sporządzać raport ze swojej aktywności – jeśli tak, to w jakim trybie: dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym?

4. Kryteria oceny pracy handlowców

5. Raportowanie i jego znaczenie dla planowania sprzedaży

6. Trudności związane z monitorowaniem i kontrolą – jak sobie z nimi radzić

7. Narzędzia monitorujące pracę handlowców

MODUŁ V. Motywowanie handlowców:

1. Podstawowe zasady dotyczące motywacji

2. Motywatory finansowe i pozafinansowe – utworzenie katalogu motywatorów pozafinansowych wzmacniających motywację handlowców

3. Czynniki demotywujące handlowców – sposoby eliminowania – błędy w motywowaniu

4. Style kierowania i sposoby motywacji handlowców

MODUŁ VI. Narzędzia w motywowaniu i ocenianiu handlowców:

1. Narzędzia w motywowaniu handlowców

2. Chwalenie i nagradzanie

3. Udzielenie informacji zwrotnej

4. Kiedy informacja zwrotna jest niewystarczająca – rozmowa z udzieleniem sankcji

5. Konkursy – napędzają czy demotywują?

6. Metody egzekwowania poleceń

7. Radzenie sobie z brakiem wykonywania zadań przez pracownika

MODUŁ VII. Podsumowanie – pomost w przyszłość.

Dowiedz się więcej