Przejmij wpływ nad swoją motywacją, wytrwałością i pewnością siebie – poznaj ich związek z emocjami

Sposób myślenia, Twoje nastawienie i przekonania wpływają na zdolność do wytrwałego działania pod presją i automotywację poprzez sprzężenie zwrotne z emocjami.

 • Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z Racjonalnej Terapii Zachowań umożliwiających samodzielną, regularną pracę ze swoim sposobem myślenia.
 • Dowiesz się, jak działa samospełniająca się przepowiednia i nauczysz się świadomie z niej korzystać.
 • Nauczysz się przejmować kontrolę nad swoimi interpretacjami rzeczywistości.

Poczucie pewności siebie jest źródłem wewnętrznej siły wpływającej na to, jak efektywnie radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją. Uniezależniają nas od zewnętrznych okoliczności.

 • Jak osiągnąć takie umiejętności, by nie poddawać się wszechobecnej presji i stresowi?
 • Jak zmieniać problemy na wyzwania?
 • Jak przekształcać porażki w sukcesy i wytrwale dążyć do celu?

Odpowiedzi znajdziemy w sposobach myślenia i przekonaniach, które możemy zmieniać. Osoby silne psychicznie w rezultacie świetnie radzą sobie w sferze zawodowej. Utrzymują stały poziom energii, zaangażowania, a także pozytywnego nastawienia i chętnie podejmują się nowych wyzwań.

Z tymi kompetencjami się nie rodzimy – to są umiejętności, których możesz się nauczyć!

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:
⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy
⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

Program

1. Wpływ nastawienia na emocje, motywację i działanie:

 • Samospełniające się proroctwo i jego wpływ na nasze emocje, myśli i działania
 • Style wyjaśniania – jak zmieniać porażki w cenne lekcje i z nich korzystać
 • Pułapki pozytywnego myślenia: pop-psychologia i mity psychologiczne
 • Elastyczny optymizm – czego możesz nauczyć się od optymistów i pesymistów
 • Proaktywność kontra reaktywność – jak budować proaktywną postawę wobec codziennych trudności
 • Mój obszar wpływu na otaczającą mnie rzeczywistość

2. Psychologia poznawczo-behawioralna: techniki zmiany przekonań:

 • Narzędzia psychologiczne pozwalające szybko badać swój sposób myślenia i jego wpływ na emocje, myśli i zachowania
 • Techniki pozwalające na szybką zmianę nastawienia do codziennych wyzwań i pobudzenia wewnętrznej motywacji
 • Trening modyfikacji przekonań przy użyciu technik poznawczo – behawioralnych bazujący na sytuacjach wprost z codziennej praktyki uczestników warsztatu

3. Kompetencje społeczne: zmiana nastawienia wobec innych drogą do zwiększania Inteligencji Emocjonalnej (EQ):

 • Trening rozwijania empatii poznawczej z wykorzystaniem MAP EMPATII
 • Analiza informacji w oparciu o fakty
 • Stawianie rzetelnych hipotez psychologicznych
 • Narzędzia służące do okazywania zrozumienia i budowania porozumienia z innymi
 • Jak pracować nad adekwatnym nastawieniem do osób wzbudzających antypatię
 • Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego w kontaktach ze współpracownikami i zespołem

4. Adekwatna samoocena, pewność siebie i mocne strony fundamentem skutecznej pracy z nastawieniem:

 • Kwestionariusz mocnych stron i talentów ukazujący kluczowe zasoby
 • Moja MAPA ZASOBÓW OSOBISTYCH
 • Prowadzenie dziennika samooceny
 • Trening zwiększania pewności siebie opartej na dowodach

Opinie o szkoleniu