Inteligencja Emocjonalna w biznesie

czyli trening emocjonalnej skuteczności w relacjach z ludźmi

SKU: brak Kategoria:

Poznasz kluczowe aspekty Inteligencji Emocjonalnej i zrozumiesz, dlaczego te kompetencje są bardziej cenione w świecie biznesu, niż IQ

Wysoka Inteligencja Emocjonalna jest szczególnie ważna dla osób intensywnie współpracujących z ludźmi lub zarządzających zespołami.

Według badań naukowych Inteligencja Emocjonalna odpowiada za około 60% sukcesu w pracy. Warto więc zdobyć wiedzę i umiejętności składające się na nią i dowiedzieć się, jakie jeszcze Inteligencja Emocjonalna może Ci przynieść korzyści. Umiejętność zarządzania swoimi emocjami oraz rozpoznawania emocji innych, samokontroli, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zarządzania konfliktem, budowania satysfakcjonujących relacji i motywowania ludzi to kluczowe cechy poszukiwane nie tylko u managerów.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Na inteligencję Emocjonalną składają się:

 • Samoświadomość
 • zarządzanie emocjami
 • odporność na stres

umiejętność wpływania na emocje i motywacje innych ludzi

Inteligencja Emocjonalna to zdolności, od których zależy wykorzystanie innych, „twardych” umiejętności i na naszym szkoleniu dowiesz się, jak zwiększyć swój wpływ na skuteczność w biznesie:

 • Nauczysz się rozpoznawać i zarządzać swoimi emocjami oraz wpływać na emocje innych ludzi
 • Poznasz strategie zwiększania samokontroli
 • Otrzymasz narzędzia do pracy z emocjami w trudnych sytuacjach, sprawdzisz się w sytuacjach potencjalnie konfliktowych oraz wypracujesz własne metody na komunikowanie swoich potrzeb i emocji
 • Przekonasz się, że Inteligencja Emocjonalna poddaje się świadomemu rozwojowi
 • Dowiesz się, jak empatycznie słuchać oraz przećwiczysz spostrzeganie bez ocen, oddzielanie faktów od wyobrażeń oraz przyjmowanie perspektywy innych ludzi
 • Poznasz zasady otwartej komunikacji i dowiesz się, co ją blokuje
 • Nauczysz się dopasowywać komunikację do typu osobowości oraz usuwać przeszkody na drodze do porozumienia

Szkolenie – Inteligencja Emocjonalna – ma charakter interaktywny, jest prowadzone z dużą ilością ćwiczeń i gier szkoleniowych, umożliwiających szybką naukę przez doświadczenie.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej

 • Kiedy mądry jest głupi? Rola i miejsce emocji w biznesie
 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w biznesie
 • Kompetencje IE – typologie wg Golemana, Mayer’a, Salovey’a
 • Autodiagnoza – test poziomu Inteligencji Emocjonalnej i wytypowanie obszarów do rozwoju
 • Podstawy treningu – analiza sposobów rozwijania IE

2. ABC emocji – samoświadomość emocjonalna

 • Świat emocji – bogactwo, z którego nie korzystamy
 • Czym są i jak powstają emocje
 • Mózg emocjonalny i mózg racjonalny – jeden mózg, dwa systemy
 • Emocje i motywacja – koncepcje Gilberta i Yerkesa-Dodsona
 • Elementy treningu uważności
 • Ćwiczenie rozwijania zasobów pozytywnych emocji

3. Zarządzanie emocjami – rozwijanie samokontroli

 • Strategie reakcji na emocje
 • Mapa Emocji – identyfikacja źródeł „negatywnych” emocji i towarzyszących im okoliczności
 • Model ABCD – zarządzanie emocjami przez pracę z myślami
 • Racjonalne i nieracjonalne postrzeganie rzeczywistości w oparciu o techniki RTZ
 • Techniki szybkiej zmiany sposobu myślenia w trudnej sytuacji emocjonalnej

4. Nawyki – jak zmienić niepożądane nawyki radzenia sobie z emocjami

 • Nawyki emocjonalne i myślowe – rola nawyków w zarządzaniu emocjami
 • Jak zmienić niekorzystne nawyki?
 • Trening zmiany ograniczających przekonań i nawyków myślowych – techniki:
  • Antykatastroficzna
  • Poszerzania Perspektywy
  • Monitoring Sposobu Myślenia
 • KRAINA NAWYKÓW – gra szkoleniowa

5. Empatia – Inteligencja Emocjonalna w relacjach

 • Nie rób byle czego, już lepiej stój i patrz – czym jest i czym nie jest empatia
 • Ćwiczenie przyjmowania perspektywy innych ludzi
 • Trening empatycznego słuchania
 • Zasady otwartej komunikacji – co blokuje komunikację, stopery komunikacyjne
 • Ćwiczenie spostrzegania bez ocen – oddzielanie faktów od wyobrażeń

6. Typologia osobowości w praktyce i jej wpływ na inteligencję emocjonalną  

 • Typy osobowości – test Hartmana – autodiagnoza i rozpoznawanie osobowości
 • Dopasowanie komunikacji do typu osobowości, rozpoznanie możliwych przyczyn nieporozumień wynikających z typu osobowości
 • Jak wykorzystać wiedzę o typach osobowości w życiu zawodowym?

7. Zarządzanie konfliktem – jak zapobiegać i kierować konfliktem w relacjach

 • Źródła powstawania konfliktów w organizacjach
 • Rodzaje konfliktów i ich dynamika – typologia Tomasza Moora
 • W środku konfliktu – gra szkoleniowa – obserwacja źródeł i etapów rozwoju konfliktu
 • Rola konfliktów – negatywne i pozytywne rezultaty konfliktu w organizacji
 • Gra szkoleniowa Słowa mają moc – ćwiczenie empatycznego słuchania, budowania dobrej atmosfery i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

Zadaj nam swoje pytania