HR BUSINESS PARTNER jako efektywny filar organizacji

czyli ekspert w budowaniu zaangażowania pracowników i wspieraniu menedżerów

SKU: brak Kategoria:

Szkolenie pomaga osobom pełniącym rolę HR Business Partner diagnozować i rozwiązywać problemy personalne w organizacji

W ostatnich latach pojawiają się nowe oczekiwania biznesu w stosunku do działów HR. Obok dotychczasowych działań wspierających i administracyjnych wyrażane są potrzeby realizacji zadań wynikających z modelu HR Business Partner wg Dave’a Urlicha.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem aktualnych metod i narzędzi wspierających procesy motywowania, budowania efektywnych zespołów, rekrutacji i  rozwoju oraz  zarządzania talentami. Będą potrafili jeszcze lepiej odnaleźć się w nowej roli i zbudować mocną pozycję HR Business Partnera w organizacji.

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ szkolenia INDYWIDUALNEGO dla jednej osoby

⇒ szkolenia prowadzonego w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line ze szkoleniem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Aby efektywnie wpisać się w model HR Business Partner i wypracować swój autorytet uczestnicy szkolenia nauczą się, jak:

 • słuchać potrzeb pracowników i być ich rzecznikami, aby skutecznie budować wizerunek pracodawcy
 • inicjować zmiany w firmie i proponować rozwiązania zwiększające zaangażowanie i efektywność pracowników
 • skutecznie zarządzać informacjami i danymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrożeniu systemowych rozwiązań wspierających procesy biznesowe
 • umiejętnie koordynować strategię HR ze całościowa strategią biznesową poprzez pełnienie roli Strategicznego Partnera Biznesowego

Nasze szkolenie – HR Business Partner – jest skierowane do:

 • osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • osób, które chcą poznać procesy i skuteczne narzędzia HR oraz przygotować się do roli HR Business Partnera
 • specjalistów personalnych, ds. rekrutacji i rozwoju oraz z działów administracji HR a także specjalistów kadr i płac, którym zależy na zdobyciu wiedzy  z zakresu „miękkiego” HR
 • HR Business Partnerów pragnących osiągać jeszcze lepsze efekty w swojej pracy
 • wszystkich menedżerów i właścicieli firm, którzy chcą poznać nowoczesne metody zarządzania pracownikami

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie HR Business Partner – ATUTY:

TRENERZY prowadzący mają wieloletnie doświadczenie w roli Dyrektorów Personalnych i HR realizujących projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,  budowania struktur i wdrażania modelu HR Business Partner w nowoczesnych i międzynarodowych organizacjach.

Warsztaty mają wybitnie PRAKTYCZNY CHARAKTER dzięki zastosowaniu użytecznych w pracy HR Business Partnera instrumentów i rozwiązań systemowych.

Uczestnicy mają możliwość PRZEĆWICZENIA KLUCZOWYCH DLA HRBP NARZĘDZI.

Poznawane rozwiązania ZOSTANĄ ODNIESIONE DO WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ uczestników, którzy przygotują plany usprawniające dla swoich organizacji.

Szkolenie HR Business Partner – DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Wzrost świadomości biznesowej oraz nabycie umiejętności kreowania i wdrożenia skutecznej strategii HR skorelowanej z celami strategicznymi organizacji
 • Poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do zbudowania modelu HR Business Partner w swojej organizacji
 • Zdobycie umiejętności związanych z efektywną współpracą operacyjną i strategiczną z biznesem
 • Rozwój umiejętności w obszarach: przyciągania i utrzymywania pracowników, zarządzania talentami, rozwoju i szkoleń, employer branding, czy performance management
 • Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i uzyskanie informacji zwrotnej od trenera przy każdym ćwiczeniu praktycznym
 • Indywidualne doradztwo po zakończeniu szkolenia odnośnie pomysłów  usprawniających i wdrożeń w organizacjach uczestników

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI delegującej uczestników na szkolenie HR Business Partner:

 • Uzyskuje wsparcie dla swojego biznesu, dzięki nabyciu nowych kompetencji i wzmocnieniu autorytetu HR Business Partnera
 • Wzmacnia swój wizerunek na rynku pracy i ma możliwość przyciągnięcia wartościowych kandydatów o wysokich kompetencjach , co przekłada się na zwiększenie efektywności firmy
 • Może zmniejszyć fluktuację pracowników i wzmocnić ciągłości organizacyjną poprzez budowanie kultury opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku oraz wdrożeniu opartych na tych wartościach systemowych rozwiązaniach dotyczących rozwoju i motywowania pracowników
 • Uzyskuje wsparcie w rozwoju kompetencji swoich menedżerów
 • Otrzymuje zoptymalizowane plany w obszarze personalnym a tym samym rośnie efektywność działania firmy, również dzięki skutecznemu pozyskiwaniu talentów z rynku

Zapytaj o najlepsze rozwiązania dla Ciebie

PROGRAM SZKOLENIA

1. Strategia firmy, a rola nowoczesnego działu HR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy:

 • Model biznesu a strategia firmy (różnice w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku dla różnych biznesów, np. start-up’u nowoczesnej technologii i dojrzałej firmy produkcyjnej)
 • Planowanie i analiza strategiczna
 • Strategia HR a strategia firmy – najnowsze trendy, zależności i powiązania

2. Rola, kompetencje i zadania HR Business Partnera w organizacji – model Dave’a Urlicha:

 • Tradycyjne role HR a rola HR Business Partnera
 • Funkcje pełnione w organizacji (Partner Strategiczny, Animator Zmian, Ekspert Administracji, Rzecznik Pracowników)
 • Profil kompetencyjny HR BP – zakresy odpowiedzialności i uprawnień

3. Zarządzanie zmianą organizacyjną – wspieranie menedżerów w systemowym wdrażaniu zmian:

 • Praktyczne aspekty wdrażania i zarządzania zmianą (8 kroków w koncepcji Johna Kottera)
 • Jak sobie radzić z oporem przed zmianą?
 • Zasady komunikacji zmian
 • Budowanie zaangażowania menedżerów i pracowników przy wdrażaniu zmian – pozyskanie agentów zmiany w organizacji

4. Wyzwania HR Business Partnera w zakresie przyciągania talentów i rozwoju kompetencji pracowników:

 • Narzędzia i dobre praktyki w zakresie:
  • budowania wizerunku pracodawcy
  • rekrutacji
  • rozwoju i zarządzania talentami
 • Performance Management- nowoczesne metody zarządzania efektywnością i motywowania skutecznych biznesowo zespołów
 • Lidership – jak skutecznie przygotowywać menedżerów do budowania przywództwa w organizacji, czyli kształtowanie dojrzałej kultury organizacyjnej

5. Budowanie silnej pozycji HR Business Partnera w organizacji:

 • Budowanie własnego Personal branding w organizacji i elementy wzmacniające autorytet HR Business Partnera
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami kierowniczymi
 • Sposoby budowania relacji i zaufania
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji

6. Promowanie projektów HR w organizacji

Dowiedz się więcej

METODY PRACY

Warsztat jest prowadzony w formie interaktywnej i bazuje na wymianie wiedzy uczestników oraz praktycznych case study zaczerpniętych z doświadczeń zawodowych trenera.

Trening opiera się więc na przykładach zastosowań konkretnych narzędzi, ćwiczeniach, scenkach symulacyjnych, warsztatach w podgrupach oraz wymianie opinii podczas moderowanych dyskusji. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką pracy HR Business Partnera.

Dzięki pracy w małych grupach, uczestnicy mogą przetrenować nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku, poszerzyć i utrwalić repertuar nowych zachowań, doskonalić pracę zespołową, w której skorzystają z efektu synergii i wspólnie wypracowanych rozwiązań.