Development Center

w planowaniu rozwoju pracowników i budowaniu przewagi konkurencyjnej

SKU: brak Kategoria:

Szkolenie Development Center pozwoli Ci poznać jedną z najbardziej trafnych metod oceny potencjału pracowników. Zobacz jak działa ta metoda i naucz się z niej korzystać!

Szkolenie to doskonała okazja, aby dowiedzieć się:

 • na czym dokładnie polega ta metoda badania kompetencji i co stanowi o jej skuteczności;
 • co sprawia, że Development Center ma przewagę nad innymi metodami badania kompetencji;
 • w jakich okolicznościach biznesowych warto korzystać z Development Center;
 • jak krok po kroku zaprojektować badanie kompetencji metodą DC w oparciu o potrzeby organizacji;
 • jak zrealizować projekt oceny kompetencji, a więc: jak prowadzić obserwacje zachowań, tworzyć raporty i udzielać informacji zwrotnej uczestnikom projektu.

Zaprojektowanie Development Center, które pozwoli Ci osiągnąć oczekiwane cele to sztuka. Przekonaj się z nami, że warto ją opanować!

 • Szkolenie pokaże Ci jak definiować kompetencje, tworzyć wskaźniki behawioralne i skale kompetencji;
 • Stworzysz matrycę kompetencji w oparciu o wybrany profil stanowiska;
 • Zaprojektujesz zadania badawcze odpowiednie do badania wybranych kompetencji;
 • Dowiesz się jak stworzyć harmonogram projektu;
 • Otrzymasz warsztat niezbędny do samodzielnego projektowania Development Center.

Kiedy projekt Development Center jest przygotowany, czas na jego realizację!

 • Szkolenie dostarczy Ci okazji, by przetestować zaprojektowane zadania na żywo i sprawdzić jak działają;
 • Wcielisz się w rolę asesora i będziesz prowadzić obserwację uczestników zadań pod kątem wybranych kompetencji;
 • Napiszesz próbkę raportu dla uczestnika Development Center i zapoznasz się z metodologią tworzenia raportów;
 • Dowiesz się jak udzielać rozwojowej informacji zwrotnej uczestnikom Development Center;
 • Otrzymasz bieżące informacje zwrotne od trenera i innych uczestników.

Szkolenie kładzie nacisk na pracę warsztatową. Jest zaprojektowane tak, aby uczestnicy mieli okazję do przetestowania swojej wiedzy i nowo nabytych umiejętności w praktyce lub do utrwalenia już posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności asesorskich. Szkolenie Development Center to okazja dla uczestników, aby wcielić się w rolę asesorów i otrzymać informację zwrotną od pozostałych uczestników oraz od trenerów. Szkolenie Development Center realizowane jest więc na trzech poziomach:

 • realizacja zadań związanych z zaprojektowaniem Development Center w trakcie szkolenia;
 • niezbędna wiedza w postaci mini-wykładów;
 • bieżąca informacja zwrotna, która służy doskonaleniu kompetencji.

Ten program oraz wszystkie pozostałe nasze szkolenia możemy zrealizować dla Twojej firmy jako projekty zamknięte SZKOLEŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE  – dowiedz się więcej, jakie są warunki

Program szkolenia

1. Development Center w praktyce organizacji:

 • Skąd bierze się potrzeba korzystania z Development Center w praktyce biznesowej
 • Cele stawiane procesom developmentowym
 • DC w kontekście rozwojowym oraz analizy bieżących potrzeb – między pragnieniami a strefą cienia
 • DC jako narzędzie realizacji strategii personalnych
 • Powiązanie wyników DC z systemami HR:
  • ścieżkami rozwoju i karier
  • sukcesją
  • projektowaniem struktury organizacyjnej
 • Powiązanie DC z innymi narzędziami oceny, np. systemem ocen okresowych, Assessment Center, oceną 360, testami (Hogan, Thomas, SHL, Profile-XT)
 • Kiedy korzystać z DC:
  • potrzeby biznesowe
  • przygotowanie organizacji do feedbacku
  • zasoby wewnętrzne do realizacji projektu
  • sprzyjające style zarządzania i kultura organizacyjna

2. Korzystanie z wyników Development Center:

 • Przykłady raportów indywidualnych i zbiorczych sporządzanych pod kątem określonego celu
 • Ocena ilościowa i jakościowa, czyli o interpretacjach, ocenie i hipotezach na przyszłość
 • Jaką informację dla uczestnika niesie ze sobą raport? Z czego pracownicy chętnie korzystają?
 • Zakres wykorzystania informacji z raportu dla planowania działań rozwojowych (indywidualne plany rozwoju, planowanie rozwoju kompetencji organizacji na bazie raportów zbiorczych)

3. Charakterystyka metodologii:

 • Różnice pomiędzy AC a DC
 • Model ipsatywny badania kompetencji i konsekwencje z jego zastosowania
 • Etapy realizacji procesu, zasoby wewnętrzne, know-how i role projektowe
 • Kompetencje jako klucz i język opisu
 • Modele kompetencyjne, struktury kompetencyjne, profile stanowiskowe.
 • Projektowanie organizacji za pomocą modelu kompetencji (kompetencje odpowiadające za zachowanie status quo organizacji, kompetencje wspomagające cele biznesowe)
 • Typologia zadań badawczych, przykłady zadań i struktur sesji badawczych
 • Rola badacza w projektowaniu i realizacji sesji DC
 • Dokumentacja projektowa
 • Diagnoza kompetencji w ujęciu wąskim, szerokim i głębokim

4. Projektowanie sesji DC na przykładzie konkretnego stanowiska:

 • Analiza stanowiska / grupy stanowisk:
  • cele i zadania
  • profil kompetencyjny
  • miejsce w strukturze
  • strategia rozwoju
  • powiązanie z innymi stanowiskami
 • Budowanie struktury sesji na podstawie profilu kompetencji i charakterystyki stanowiska:
  • dobór rodzaju zadań
  • taktyka zaprojektowania sesji
  • dane kontekstowe
  • typy zadań (matryca projektowa)
  • ploty konkretnych zadań
  • styl prowadzenia sesji jako bodziec zadaniowy
  • poziom trudności zadań
 • Skąd czerpać pomysły do pisania zadań? Banki zadań gotowych a modyfikacje zadań

5. Diagnozowanie potencjału:

 • Dlaczego „talenty” zamiast „luki”? Poszukiwaniu tego, co jest zamiast tego, czego nie ma.
  Rozwijanie umiejętności asesorskich:

  • skupienie
  • obserwacja
  • przerzutność uwagi
  • notowanie linearne
  • kodowanie
  • arkusze obserwacyjne
  • benchmarki
  • podział ról obserwacyjnych pomiędzy asesorami
  • skale ocen cząstkowych
  • łączenie obserwacji podczas dyskusji asesorów
 • Dane a ich interpretacja – wychwytywanie błędów poznawczych
 • Dlaczego „patrzenie z dystansu” jest takie trudne, czyli o własnym zaangażowaniu emocjonalnym asesora, umiejętności uruchamiania „trzeciego oka”, wnikliwości, mapach poznawczych i o tym, że obiektywizm nie istnieje.

6. Jakiej informacji zwrotnej życzą sobie pracownicy:

 • Budowanie taktyk feedbackowych na podstawie raportu indywidualnego. Łączenie danych ilościowych z argumentacją
 • Motywacyjna rola informacji zwrotnej
 • Dopasowanie informacji zwrotnej do potrzeb pracownika oraz jego planów indywidualnego rozwoju
 • Budowanie planów rozwojowych
 • Co raporty zbiorcze mówią nam o potrzebach organizacji?
 • Jak korzystać z informacji w raporcie do planowania długofalowego rozwoju organizacji?

7. Podsumowanie szkolenia:

 • Jakie mamy wewnętrzne zasoby organizacji do realizacji procesów DC?
 • Na ile przygotowana jest moja organizacja do skorzystania z potencjału tych procesów?
 • Które elementy realizacji procesu warto rozwinąć w moim zespole?
 • Co już mam, co będzie mi sprzyjało w prowadzeniu DC?

Informacje o szkoleniu: