Budowanie zespołu – od wyzwań do sukcesów

czyli o rolach, celach, delegowaniu zadań i ZARZĄDZANIU ZMIANĄ

SKU: 2001911221 Kategoria:

Szkolenie pokazujące budowanie zespołu „od podszewki” wraz z ukrytymi mechanizmami psychologicznymi związanymi z dynamiką grupową

Budowanie zespołu, prowadzenie go od wyzwań do sukcesów – łącznie z przygotowaniem ludzi w zespole na nieuchronne porażki w trakcie tej drogi – oraz zarządzanie zespołem w procesie zmian, to zestaw umiejętności niezbędnych dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności menedżerskie.

Trening szkoleniowy rozwija kluczowe umiejętności menedżerskie składające się na budowanie zespołu:

 • Dowiesz się, jak zaplanować i przeprowadzić skutecznie działania składające się na budowanie zespołu gotowego do odnoszenia sukcesów
 • Nauczysz się zarządzania zmianą w oparciu o współpracę i synergię między rolami w zespole
 • Określisz cele swoje jako przywódcy i cele zespołu, którym zarządzasz
 • Będziesz konstruktywnie monitorować zadania realizowane przez członków Twojego zespołu
 • Dowiesz się, jak zarządzać zespołem w chwilach nieuniknionych porażek i wzmacniać go energetycznie

Budowanie zespołu to także umiejętność wzmacniania potencjału jego członków:

 • Poznasz swój potencjał w roli lidera zespołu – również w sytuacji prowadzenia go przez zmiany
 • Nauczysz się skutecznego wyznaczania celów i delegowania zadań w swoim zespole
 • Otrzymasz skuteczne narzędzia do odkrywania ról grupowych istniejących w Twoim zespole i nauczysz się, jak uzupełniać role brakujące
 • Udoskonalisz swoje umiejętności porozumiewania się z różnymi ludźmi w ramach zespołu
 • Poznasz dynamikę procesu grupowego oraz zaplanujesz skuteczne funkcjonowanie w ramach własnej roli na każdym etapie tego procesu

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zarządzania zespołem w różnych sytuacjach i motywowania pracowników, to zainteresujesz się również szkoleniami:

 1. Trening menedżerski
 2. Zarządzanie konfliktem w zespole

Przychodząc na szkolenie zbuduj zespół sukcesu »

 • skorzystasz z doświadczenia i indywidualnych porad trenerki będącej jedną z najbardziej doświadczonych znawców tematu – zarówno od strony szkoleniowej jak i praktyki zarządzania
 • szkolenie zbuduj zespół sukcesu ma formę warsztatów,  dzięki czemu będziesz mieć liczne okazje do wymiany ciekawych doświadczeń i dyskusji z uczestnikami szkolenia reprezentującymi często inne podejście i punkty widzenia
 • będziesz pracować w trakcie ćwiczeń na przykładach z Twojej własnej praktyki zawodowej i swojego biznesu, stosując do nich nowo poznane metody, techniki i narzędzia

Opinie o szkoleniu

świetne dostosowanie do grupy i przygotowanie oraz kompetencje komunikacyjne

przekaz informacji jasny, miły, łatwo przyswajalny

Program szkolenia

1. Istota pracy zespołowej, czyli co menedżer potrzebuje wiedzieć o swoim zespole, aby dobrze pracował?

 • GRA SZKOLENIOWA RATOWANIE ZIEMI – fabuła gry związana jest ze zbliżającym się w kierunku Ziemi zagrożeniem, przed którym obronić może eskadra doborowych pilotów. Uczestnicy mają za zadanie zbudować samoloty, które ruszą na ratunek Ziemi. Uczestnicy podczas gry poddani zostaną wielu próbom, ukazującym ich sposób zarządzania procesem, sposób delegowania, komunikowania się oraz reagowania w sytuacji zmiany. Gra w sposób aktywny i dynamiczny prowadzi przez proces doskonalenia kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem, zmianą oraz budowaniem efektywnego zespołu, skutecznie realizującego założone cele. Podczas gry wyłonione zostaną kluczowe wyznaczniki sukcesu skutecznych menedżerów i efektywnych zespołów
 • Jak odróżnić grupę od zespołu – warunki do powstania zespołu
 • Cechy pracy zespołowej, o których trzeba pamiętać
 • Sekrety uzyskiwania synergii w pracy zespołowej
 • Analiza czynników wpływających na sukces zespołu

2. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ w zespole, czyli jak sprawić, aby ludzie nauczyli się dobrze radzić sobie ze zmianą w organizacji:

 • Reorganizacja w zespole lub firmie – szanse i zagrożenia
 • Czym jest zmiana i jak przebiega – psychologiczne aspekty zmiany
 • Fazy zmiany wg MODELU LEVIN’A
 • Między Scyllą a Charybdą zmiany – lęk przed porażką a lęk przed sukcesem
 • Lokalizacja źródeł oporu przeciwko zmianom
 • W jaki sposób pracownicy mogą wyrażać opór
 • Jak rozpoznać pracowników w fazie oporu
 • Jak przekazywać informacje o zmianie
 • Narzędzie pracy z poziomem zaangażowania pracowników – MAPA ZAANGAŻOWANIA – case-study

3. Jak zbudować efektywny zespół – ustalenie zasad w zespole i zawarcie kontraktu z zespołem

 • Jak zbudować expose szefa i jak je wygłosić – praca z kamerą video
 • Portfolio personalne zespołu w MACIERZY BCG
 • Jeżeli pracownik nie pracuje efektywnie – dlaczego tak się dzieje i co robić?
 • Fazy rozwoju zespołu – praktyczne wskazówki dla menadżera
 • MODEL LILII WODNEJ – jak wpływać na zachowania oraz postawy pracowników
 • Najistotniejsze aspekty komunikacji w zespole
 • MODEL KOMUNIKACJI F. S. VON THUNA
 • Bariery w komunikacji
 • Style komunikacyjne – kwestionariusz dla uczestników

 

4. Delegowanie zadań i przekazywanie poleceń, czyli jak wyznaczać zadania, określać i monitorować realizację celów oraz wspierać motywację pracowników do ich wykonania:

 • Diagnozowanie problemów szefów z delegowaniem zadań
 • Jak dobierać zadania dla pracowników a nie pracowników do zadań, czyli zmiana paradygmatu!
 • Co zrobić, jeśli nie mamy wpływu na dobór ludzi w zespole
 • Zasada formułowania celu SMART
 • Zasady i SCHEMATY DELEGOWANIA
 • Stopnie delegowania zadań w zależności od stopnia zaufania i powierzonej samodzielności
 • Właściwa komunikacja w czasie rozmowy delegującej zadanie – jak unikać błędów oraz przykłady dobrych praktyk
 • Trudne sytuacje w delegowaniu zadań:
  • Co zrobić, kiedy pracownik nie ukończył zadania na czas
  • Jak rozmawiać z pracownikiem, który wykonał zadanie niezgodnie z ustaleniami i jakie mogą być przyczyny takich sytuacji
  • Jak delegować zadanie osobie z zespołu projektowego, której przełożonym jest inny kierownik
  • Jak delegować, aby pracownicy utożsamiali się z celem zadania, zwiększali poziom swojej samodzielności i poczucie odpowiedzialności za osiągane wyniki
 • Monitoring realizacji zadań i osiąganych celów
 • Case-study i symulacje z udziałem kamery video, w wyniku których każdy uczestnik po nagraniu symulowanej rozmowy z pracownikiem otrzyma informacje zwrotne od grupy i trenera

5. Jak zbudować zespół z osób o różnych profilach osobowości oraz rolach zespołowych.

 • Uczestnicy wezmą udział w interaktywnej GRZE SZKOLENIOWEJ BUDOWANIE MOSTU, w której będą mieli za zadanie zbudować ekologiczny most przy ograniczonych zasobach. W grze będą doświadczać wspólnego poszukiwania rozwiązań podczas dążenia do celu oraz radzenia sobie z wyzwaniami. Stanie się to doskonałym polem do wzbogacenia samoświadomości oraz zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania w zespole, własnego stylu komunikowania się, ról zespołowych – własnej oraz członków zespołu. Gra daje pole do wciągającego, dynamicznego doświadczenia wzbogacającego proces uczenia się
 • Typologia osobowości według THOMAS INTERNATIONAL
 • Formalne i nieformalne role w zespole, czyli wykorzystanie TYPOLOGII M. BELBIN’A
 • Role to zachowania a nie ludzie, czyli co zrobić, jeśli danej roli brakuje w zespole
 • Jak role wpływają na efektywność zespołu
 • Skuteczny lider niejedną ma twarz, czyli Twój styl bycia liderem
 • OKNO JOHARI jako model wspierający samoświadomość członków zespołu

6. Różnice między członkami zespołu jako źródło potencjału rozwojowego:

 • Diagnoza zespołu z punktu widzenia potencjalnych różnic
 • Rozpoznanie potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z istniejącego zróżnicowania członków zespołu
 • Kobiety i mężczyźni w organizacji, czyli wpływ płci na styl zarządzania, podejmowania decyzji, negocjacji i komunikowania się
 • Jak skutecznie zarządzać różnorodnością związaną z wiekiem, czyli pokolenia +55, X, Y oraz Z

7. Podsumowanie i stworzenie własnych planów wdrożeniowych związanych z realizacja celów szkoleniowych

Warunki uczestnictwa »