Biznesowa Gra Symulacyjna

czyli strategiczne spojrzenie na firmę

SKU: brak Kategoria:

Biznesowa Gra Symulacyjna pomoże Ci doświadczyć, przeżyć i zrozumieć:

 • jak szacować ryzyko i zachowywać się  w sytuacjach nagłej, zaskakującej zmiany
 • jakie są praktyczne zasady funkcjonowania firmy na współczesnym rynku
 • na czym polega budowanie i realizacja strategii rynkowej i konkurencyjnej
 • jak funkcjonują przepływy finansowe w firmie usługowej i gdzie tworzą się koszty
 • kluczowe kategorie finansowe: koszty stałe i zmienne, zysk, płynność finansowa
 • jakimi kryteriami warto się kierować podejmując istotne decyzje strategiczne lub operacyjne
 • jak się skutecznie komunikować i nawiązywać współpracę

Jeżeli do tego tematu potrzebujesz:

⇒ gry ZAMKNIĘTEJ dla Twojego zespołu lub firmy

⇒ gry prowadzonej w formie ON-LINE lub w połączeniu on-line z warsztatem stacjonarnym

Skontaktuj się z nami > dopasujemy specjalne rozwiązania dla Ciebie

 

Biznesowa Gra Symulacyjna to szereg korzyści:

 • Nauczysz się podejmować decyzje w różnych sytuacjach i wielu obszarach funkcjonowania firmy:
  • strategiczne
  • marketingowe
  • sprzedażowe
  • finansowe
  • logistyczne
 • Poznasz w praktyce tajniki myślenia strategicznego podczas budowania firmy o najwyższej wartości dla udziałowców
 • Odnajdziesz się w rywalizacyjnej grze rynkowej konkurując o klientów, obniżając koszty i pilnując jakości
 • Zmierzysz się z czynnikami losowymi i nieprzewidzianymi zmianami sytuacji budując skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi
 • Dostaniesz informację zwrotną od Trenera oraz analizę wygrywających działań i strategii
 •  … a wszystko to podczas pasjonującej, wciągającej gry-zabawy

Możesz zamówić grę specjalną dla Twojej organizacji – mamy do dyspozycji szereg gotowych gier. Możemy też przygotować gry na specjalne zamówienia – więcej – GRY W SZKOLENIACH DEDYKOWANYCH

Biznesowa Gra Symulacyjna daje uczestnikom okazję do zmierzenia się z podejmowaniem następujących decyzji:

Strategicznych

 • Ustalenie ogólnej strategii (np. decyzja, czy firma wybiera strategie typu low cost czy też chce zostać liderem pod względem obrotów itp.)
 • Wybór segmentów rynku
 • Wdrożenia nowych produktów
 • Monitorowanie trendów makroekonomicznych na rynku i dostosowywanie strategii
 • Monitorowanie wyceny giełdowej spółki i takie modyfikowanie strategii, by wartość dla akcjonariuszy stale rosła
 • Podejmowanie decyzji o ew. fuzjach i przejęciach

Marketingowych i sprzedażowych

 • Ustalenie wielkości budżetu na marketing
 • Podział budżetu na poszczególne rynki
 • Wdrożenie niższych lub wyższych standardów obsługi klienta
 • Zakup badań rynkowych

Finansowych

 • Przygotowywanie rocznego budżetu
 • Akceptowanie budżetu na inwestycje w logistykę i marketing
 • Rozłożenie proporcji pomiędzy koszty stałe a zmienne
 • Zaciąganie kredytów lub lokowanie wolnych środków
 • Planowanie płynności finansowej

Logistycznych

 • Zakup floty samochodowej
 • Dzierżawa lub wykup powierzchni garażowej
 • Outsourcing samochodów lub własna flota
 • Dostosowanie struktury floty do obsługiwanego rynku
Skontaktuj się z nami

Fabuła i przebieg gry

Współczesne polskie realia biznesowe:

 • Wszyscy uczestnicy dobierani są w zespoły i wchodzą w role członków zarządu firm o charakterze usługowym – każdy zespół stanowi zarząd jednej z konkurujących na rynku firm. Każda z tych firm oferuje podobne usługi, ale może skupić swoje działania na nieco innych segmentach rynku. Oczywiście każda firma na początku gry otrzymuje określone zasoby – zarówno finansowe, jak i rzeczowe oraz ludzkie.
 • Zadaniem każdego z zespołów jest opracowanie i przeprowadzenie takiej strategii działań, by wytworzyć w swojej firmie jak najwyższą wartość dla udziałowców (czyli jak największe zyski w ciągu kilku kolejnych lat) zgodnie z podanym przez trenera sposobem wyliczania tej wartości.
 • Zespoły – zarządy, aby to osiągnąć, muszą rywalizować ze sobą na wirtualnym rynku stworzonym przez trenerów: muszą konkurować z pozostałymi zespołami (chociaż mogą też docierać do różnych grup odbiorców) w taki sposób, żeby zdobyć klientów, obniżać koszty i jednocześnie dbać o poziom jakości usług.
 • Zespoły, aby wygrać, muszą więc dobrze wyznaczyć swój zakres usług i ich poziom cenowy, potrzebują ustalić wysokość wydatków na marketing, pracowników, obsługę klienta, czy transport. W zakres ich działań wchodzi też przygotowanie budżetu i zadbanie o płynność finansową firmy w każdym z okresów jej funkcjonowania. Firmy mogą w trakcie gry korzystać z kredytów, ale muszą pamiętać także o zobowiązaniach podatkowych – jak w prawdziwym życiu!
 • Niezwykle istotne jest wypracowanie właściwej komunikacji i współpracy w ramach każdego z zespołów między jego członkami, tak żeby uwzględniając interesy reprezentowanych przez nich działów (np. finanse, marketing, czy logistyka) mieć na względzie przede wszystkim powodzenie całej firmy – czasem wynegocjowanie zbyt dużych funduszy przez jednego z członków z zespołu dla jego działu (czyli jego sukces na krótką metę) może się przyczynić do porażki całej firmy na rynku. Bardzo mocno ta część gry uczy zasad konstruktywnej współpracy wszystkich menedżerów w firmie.
 • Cały czas strategie, decyzje i działania każdego z zespołów jest konfrontowany z jednoczesnym zachowaniem zespołów z konkurencyjnych firm, czasem misternie przygotowana strategia załamuje się w kilka minut ze względu na to, co zaprezentowała konkurencja, a czasem los coś „podrzuca” – czy to jest dobre, czy złe – czy to szanse, czy zagrożenia?
 • Rynek w tej grze jest przedstawiony w formie kilku współzależnych symulacji planszowych oprócz tego  gracze mają do dyspozycji odpowiednie arkusze obliczeniowe, modele i rekwizyty obrazujące świadczone usługi, autentyczne monety (w grze w obiegu jest specjalna waluta) i inne potrzebne materiały edukacyjne.
 • Wszystkie te działania odbywają się w ramach pewnej struktury symulacji, która determinuje przebieg warsztatu, ale w żadnym stopniu nie wyznacza, ani nie ogranicza możliwych strategii czy taktyk działania.
 • Działania podejmowane przez zarządy-zespoły mają swoje odzwierciedlenie w ponoszonych przez reprezentowane firmy kosztach lub uzyskiwanych przychodach.
 • Strategie i działania uczestników są wspólnie analizowane, omawiane i podsumowywane przez trenera.
Zadaj nam swoje pytania