Gry szkoleniowe i symulacyjne

Co odróżnia gry szkoleniowe od innych form szkoleniowych?

Gry szkoleniowe są innowacyjną metodą szkoleniową opartą na interaktywnych, dynamicznych i angażujących wszystkich uczestników zajęciach.

Gry szkoleniowe są ćwiczeniami wielowymiarowymi, stawiającymi uczestników przed koniecznością rozwiązywania złożonych problemów za pomocą konkretnych działań.
Muszą oni nie tylko – jak w case study – zaplanować i przedyskutować różne warianty zachowania, ale też wykonać określone kroki, pociągające za sobą dalsze konsekwencje.

Jakie można osiągnąć korzyści dzięki zastosowaniu gier szkoleniowych:

 • Uczysz się podejmować decyzje w różnych sytuacjach i wielu obszarach funkcjonowania firmy:
  – strategiczne, marketingowe, sprzedażowe, finansowe czy logistyczne
 • Poznajesz w praktyce tajniki myślenia strategicznego podczas budowania firmy o najwyższej wartości dla udziałowców
 • Odnajdujesz się w rywalizacyjnej grze rynkowej konkurując o klientów, obniżając koszty i pilnując jakości
 • Mierzysz się z czynnikami losowymi i nieprzewidzianymi zmianami sytuacji budując skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi
 • Dostajesz od razu informację zwrotną od Trenera oraz analizę wygrywających działań i strategii

… a wszystko to w polskich realiach biznesowych podczas pasjonującej, wciągającej gry-zabawy

Czym się różnią standardowe menedżerskie gry szkoleniowe od symulacyjnych gier biznesowych?

 • uwzględniają w swoich regułach faktyczne mechanizmy, funkcje i zasoby w firmie
 • obejmują sytuacje i problemy, jakie występują w prawdziwej organizacji
 • odzwierciedlają wszystkie kluczowe ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania, w których funkcjonuje realna firma, z aspektami finansowymi włącznie – uczestnicy podejmując swoje decyzje płacą wirtualną walutą (kupują, sprzedają, ponoszą koszty, inwestują), w której wyrażany jest też ostateczny wynik gry
 • symulacje gry szkoleniowe najczęściej polegają na współzawodnictwie kilku zespołów, które, aby wygrać mierzą się z takimi samymi decyzjami, jakie musiałyby być podjęte w rzeczywistości: planują strategie, ustalają ceny, marże, plany marketingowe, inwestują, negocjują, itp.
 • biznesowe symulacyjne gry szkoleniowe zazwyczaj są wieloetapowe i trener symuluje kilka kolejnych „lat”, w czasie których odbywa się przebieg rozgrywki – dlatego trwają one minimum 6 godzin, a często są prowadzone przez wiele dni.

Długi czas symulacyjnej gry szkoleniowej daje ogromne korzyści:

 • uczestnicy w kolejnych etapach doświadczają konsekwencji decyzji, które podjęli wcześniej – jak w życiu
 • mogą też w kolejnych „latach” naprawić błędy popełnione wcześniej i zobaczyć, czy teraz postąpili właściwie – dostają praktyczny feedback od „życia”
 • to z kolei pozwala unaocznić uczestnikom przebieg i konsekwencje wieloletnich trendów rynkowych

Ponieważ gra szkoleniowa przypomina otoczenie biznesowe firmy – czyli np. kontrahentów, klientów, pracowników, urzędy, pieniądze, samochody itp., więc uczestnik podejmując decyzje, wydaje pieniądze, kupuje i sprzedaje, przez co empirycznie zdobywa umiejętności i wiedzę (rundy gry są podsumowywane mini – wykładem).
Wyniki, które osiąga symulowana w grze firma, zależą nie od rzutu kostką, lecz od decyzji graczy, więc bardzo szybko wiadomo, w czym dana drużyna jest mocna, a gdzie są obszary do rozwoju – a wszystko to w atmosferze pozytywnych emocji i zadowolenia ze zdobywania doświadczenia przez zabawę.
Dlaczego symulacyjne gry szkoleniowe są tak skuteczne.

NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE ⇒ EMOCJE ⇒ STAN FLOW

Gry szkoleniowe są uznawane za jedną z najbardziej efektywnych metod uczenia, ponieważ uczestnicy:

 • zapamiętują i utrwalają do 80% przekazywanej wiedzy, co jest trudno osiągalne przy użyciu innych metod
 • dzięki nauce przez doświadczenie w symulowanych sytuacjach biznesowych szybciej rozumieją złożone zagadnienia, zjawiska i pojęcia, które trudno przekazać w książce, czy na wykładzie
 • przez utożsamienie się z daną rolę i używaniu realistycznych rekwizytów zdobywają nową wiedzę i umiejętności praktycznie
 • są bardzo zaangażowani w proces edukacyjny – każdy z nich podejmuje decyzje, przewiduje ich konsekwencje a potem obserwuje na żywo ich skutki oraz wyciąga wnioski – wszystko to dzieje się w sposób skondensowany, w czasie kilku godzin, w bezpiecznych i komfortowych warunkach w czasie symulacyjnej gry biznesowej
 • pracują w stanie FLOW, przeżywając pełne emocji wydarzenia w grach, dzięki czemu efekty szkolenia oddziaływają na nich silnie, dając długo pozytywną energię i motywację do pracy
 • szybko się integrują jako zespół, lepiej się poznają i zaprzyjaźniają od strony nieformalnej i wzmacniają w sobie przekonanie, że praca zespołowa daje wymierne korzyści

Kiedy warto zastosować gry szkoleniowe i symulacyjne – ogólne zasady:

1. Kiedy chcemy poszerzyć spojrzenie uczestników na dany problem, pokazać go w perspektywie, ponieważ gry szkoleniowe uczą całościowego spojrzenia na organizację i jej otoczenie – jak na system naczyń połączonych.

2. Kiedy chcemy nauczyć zespół podejmowania decyzji i przewidywania ich konsekwencji, ponieważ w grach biznesowych uczestnicy odczuwają skutki swoich decyzji na własnej skórze,wygrywając lub przegrywając kolejne etapy gry.

3. Kiedy chcemy nauczyć pracowników myślenia strategicznego i planowania długofalowych działań, ponieważ przy grach, które trwają kilka wirtualnych „lat” uczestnicy widzą długofalowe rezultaty swoich dobrych lub złych decyzji. Gra stanowi bezpieczny poligon doświadczalny, w którym uczestnicy tworzą strategie, konkurują na rynku, reagują na ataki konkurencji, albo optymalizują strukturę organizacji.

Konkretne sytuacje, kiedy warto zastosować gry szkoleniowe i symulacyjne:

1. Program wprowadzania do firmy nowych pracowników

Uczestnicząc w symulacyjnej grze szkoleniowej w ciągu jednego dnia będą mogli zrozumieć istotę strategii, rynek i kluczowe procesy w firmie – znacznie to przyspieszy naukę i sprawi, że pracownicy nie tylko zapamiętają, ale też dogłębnie zrozumieją i przećwiczą zastosowanie nabytej wiedzy.

2. Szkolenia wewnętrzne

Gry szkoleniowe symulacyjne uczą myślenia i zarządzania strategicznego, podejmowania decyzji, racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i innymi zasobami organizacji, rozumienia jak powstają koszty i przychody, jak działa rynek i konkurencja. Gra może być też znakomitym akcentem otwierającym, albo zwieńczającym większy projekt szkoleniowy.

3. Assessment i Development Center

Gry szkoleniowe i symulacje biznesowe pozwalają zweryfikować umiejętności decyzyjne, analityczne, planistyczne, myślenie strategiczne, a także pokazać w działaniu role przyjmowane przez osoby badane w zespole.

4. Wyjazdy integracyjne i wydarzenia firmowe

Gry szkoleniowe – poza walorami edukacyjnymi – stanowią także fascynującą zespołową zabawą. Większość pracowników wciąga się w gry tak, że nie chce nawet iść na posiłki! Gry dzięki swojej atrakcyjnej fabule, ciekawym rekwizytom i pokazywaniu na ekranie na bieżąco aktualnych wyników poszczególnych zespołów – wciągają jak hazard.

5. Prezentacje dla klientów / użytkowników: promocja produktów

Bardzo atrakcyjne są symulacje biznesowe, w których gracze pracują z produktami (usługami) danej firmy, przez co poznając je w nieformalny, osobisty, interaktywny sposób stają się ich orędownikami i bardzo silnie wspierają ich sprzedaż.