Szkolenia Miękkie – dla specjalistów i menedżerów

Miękkie umiejętności psychologiczne są podstawą skuteczności biznesowej i osobistej

Szkolenia miękkie dają wszystkim uczestnikom możliwość nabywania i doskonalenia umiejętności koniecznych do: skutecznego zarządzania sobą i osiągania celów, sprawnego planowania i organizowania czasu, radzenia sobie ze swoimi emocjami i  dobrego funkcjonowania pod presją stresu, dbania o równowagę w życiu (work-life-balance) a także wykazywania się inteligencją emocjonalną oraz inteligencją społeczną w relacjach z innymi ludźmi.

Osoba, która posiada wysoki potencjał w wymienionych obszarach – posiadając wysoką inteligencję emocjonalną i społeczną – na pewno poradzi sobie z dowolnymi wyzwaniami, czy problemami, które podejmie sama, lub które przyniesie jej praca, biznes, czy życie prywatne.

Tych umiejętności można się nauczyć!

Szkolenia miękkie OTWARTE możemy przeprowadzić również w formie ZAMKNIĘTEJ dla pracowników jednej organizacji

Szkolenia miękkie – otwarte:

TRENING SKUTECZNOŚCI OSOBISTEJ, czyli jak zarządzać sobą dobrze, zamieniać porażki w siły mobilizujące i osiągać swoje cele z sukcesem

» Dowiesz się, jak działa Twój Umysł i dlaczego ludzie nie zachowują się racjonalnie
» Poznasz mechanizmy powstawania emocji i przekonań oraz dowiesz się, jak przeprowadzać UPGRADE UMYSŁU
» Znajdziesz sposoby na zwiększenie swojej automotywacji oraz konsekwencji
» Zobaczysz, czy jesteś optymistą a może pesymistą i czy warto być 100% optymistą
» Poznasz techniki szybkiej zmiany percepcji i przełączania na aktywne poszukiwanie kreatywnych rozwiązań

…sprawdź szczegółowy program i zarezerwuj termin!

ZARZĄDZANIE CZASEM – TRENING OSOBISTEJ EFEKTYWNOŚCI, czyli systemowe podejście i najskuteczniejsze nowoczesne techniki TIME MANAGEMENT

» Poznasz najskuteczniejsze metody, techniki i prawa zarządzania czasem
» Rozwiniesz umiejętność ustalania osobistych priorytetów i osiągania swoich celów
» Uwolnisz nawet setki godzin rocznie dzięki zrozumieniu, jak i gdzie czas przecieka Ci przez palce oraz, jak go zatrzymywać dla rzeczy naprawdę istotnych dla Ciebie
» Opanujesz techniki szybkiej auto-motywacji, czyli nauczysz się, w jaki sposób nie odkładać ważnych spraw na „wieczne potem”
» Poznasz najlepsze praktyki zarządzania e-mailami
…sprawdź szczegółowy program i zarezerwuj termin!

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM ORAZ PRZECIWDZIAŁĄNIE WYPALENIU, czyli jak z emocji zamiast wrogów uczynić swoich sprzymierzeńców

» Poznasz zarządzanie emocjami od strony najnowszych odkryć psychologii
» Stworzysz osobistą “apteczkę emocjonalną” i wytrenujesz korzystanie z  błyskawicznych technik psychologicznych
» Przejdziesz przez trening stosowania technik pochodzących z terapii poznawczo-behawioralnej umożliwiających samodzielną pracę ze swoim sposobem myślenia
» Wzmocnisz swoje emocje w kontaktach z innymi ludźmi i nauczysz się radzić sobie w trakcie emocjonalnie trudnych rozmów
» Wykreujesz osobisty plan na zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu zgodnie z zasadami WORK-LIFE-BALANCE
» Poznasz moc AUTOCOACHINGU w pracy ze stresem i zaopatrzysz się w zbiór krótko i długoterminowych sposobów zwiększania jakości Twojego życia

…sprawdź szczegółowy program i zarezerwuj termin!

Szkolenia z obszaru KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:

I. ASERTYWNOŚĆ – TRENING SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, czyli sztuka budowania zdrowych relacji i ochrony granic

II. PREZENTACJE PUBLICZNE – TRENING GŁOSU I CIAŁA, czyli jak się przygotować i bezstresowo je prowadzić

III. WYWIERANIA WPŁYWU z RETORYKĄ PERSWAZYJNĄ, czyli sztuka przekonywania, budowania autorytetu i stosowania gier statusowych

Szkolenia miękkie – zamknięte

Czyli szkolenia miękkie organizowane dla grup liczących od kilku do kilkunastu osób, posiadających – w ramach jednej organizacji lub sieci – podobne potrzeby szkoleniowe.

Możesz przeczytać więcej o naszym podejściu i atutach  związanych z organizacją szkoleń zamkniętych (zwanych inaczej dedykowanymi, wewnętrznymi lub „in company”) oraz  zapoznać się z przykładowymi programami takich szkoleń w bazie programów zamkniętych.

Najlepiej od razu – skontaktuj się z nami