Personal Branding – budowanie marki osobistej

Jak zbudować silną markę osobistą, by wspierała Twoją skuteczność w biznesie

Wiedza na temat Personal Branding jest szczególnie istotna dla członków zarządów, rad nadzorczych, właścicieli firm i specjalistów, którym zależy na zbudowaniu mocnego i odpowiednio wpływającego na percepcję otoczenia, profesjonalnego autorytetu.

Budowanie marki osobistej danej osoby opiera się na działaniach, które mają doprowadzić do osiągnięcia przez nią określonego celu biznesowego. Marka to emocje, które powodują, że jej odbiorca chce dokładnie tego a nie innego produktu (oferowanego przez daną osobę).

Personal Branding rozpoczyna się zawsze od zbudowania strategii, dzięki której znajdziesz odpowiedzi na pytania:
– Co chcesz osiągnąć?
– Dlaczego to jest dla Ciebie ważne?
– Co Cię interesuje?
– Dokąd prowadzi Twoja droga?
To sprowadza się do określenia kim jesteś i kim chcesz być

W ramach budowania strategii Personal Branding przeanalizujesz swoje zasoby i możliwości:

 • określisz, w jakiej formie Twoje cele są możliwe do wykonania
 • ile potrzeba na ich realizację czasu
 • co już posiadasz (umiejętności, kompetencje)
 • czego jeszcze nie masz (np. specyficzne wykształcenie, czy doświadczenie)

Często warto na tym etapie pracy nad strategią Personal Branding zadać sobie pytania:

 • po co do tego dążę?
 • do czego jest mi to potrzebne?

Po zdefiniowaniu celów i potwierdzeniu, że droga wybrana przez klienta jest dla niego tą właściwą w ramach strategii Personal Branding dokonamy analizy konkurencji, ogólnej analizy rynku i branży oraz ustalimy tzw. sweet spot – czyli to, co powoduje, że marka osobista tej osoby jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.

Mając strategię Personal Branding oraz plan działania należy dopasować do nich narzędzia, które będą najbardziej skuteczne w budowie marki osobistej. Tutaj wszystko zależy od specyfiki marki, możliwości klienta, jego umiejętności oraz obszarów deficytowych. Wielką rolę odgrywa stworzenie właściwej strategii komunikacji:

 • z kim się komunikujesz?
 • po co?
 • co chcesz powiedzieć?
 • jakie ma to robić wrażenie?

Formę komunikacji należy dostosować do strategii Personal Branding, zdefiniować odbiorców, ustrukturalizować komunikaty, spersonalizować przekazy. Wybieramy wtedy także kanały komunikacyjne, rodzaje spotkań, formuły prezentacji, wraz z uwzględnieniem mediów nowych i tradycyjnych. Każdy kontakt komunikacyjny musi być zaplanowany, przemyślany oraz przybliżający klienta do realizacji jego celu. Pracuje się po to, by wyeliminować przypadkowość działań.

Ważnym narzędziem w strategii Personal Branding jest sfera wizualna, którą trzeba dopasować do zdefiniowanego przekazu marki osobistej tak, aby całość tworzyła spójny wizerunek

Klient otrzymuje wskazówki dotyczące detali związanych z takimi obszarami, jak:

 • strój
 • logotyp klienta
 • konstrukcja jego strony internetowej
 • forma prowadzenia profili w mediach społecznościowych

Dodatkowo, na życzenie klienta, przygotowuje się treść jego wystąpień i prezentacji oraz opracowuje ich formułę.

Cały proces jest rozciągnięty w czasie, początek pracy wymaga większej częstotliwości spotkań, później stają się one coraz rzadsze i przybierają formę konsultacji.

Praca nad marką osobistą obejmuje zarówno spotkania face to face, jak i komunikację mejlową i telefoniczną.

Korzyścią z dobrze poprowadzonego procesu Personal Branding jest:

 • zbudowanie silnej i rozpoznawalnej marki osobistej
 • wprowadzenie jej na rynek
 • ugruntowanie marki osobistej w świadomości docelowych odbiorców

Gwarantujemy Ci dobrze zaplanowany i wdrożony projekt, dzięki któremu Twoja kariera rozwinie się zgodnie z zamierzeniami, przyczyni się do wzrostu Twojej rozpoznawalności, sukcesu oraz wzmocnienia pozycji w branży.

Dzięki procesowi Personal Branding nie tylko poznasz najmocniejsze strony swojej marki produktowej lub osobistej, ale też będziesz skutecznie je eksponować i komunikować je w przeznaczonych do tego obszarach.

Poznasz zasady działania konkurencji w Twojej branży oraz zrozumiesz, którędy potrzebujesz iść, aby odnosić sukcesy.

Przestaniesz obawiać się porażek, nauczysz zapobiegać kryzysom.

Zadbasz o wizerunek na tyle skutecznie, że Twoja marka stanie się silna.

Wypracujesz konkretny plan działania i otrzymasz narzędzia, aby go zrealizować.

Będziesz skuteczniej sprzedawać swoje produkty lub usługi, dzięki temu, że opanujesz konieczne do tego umiejętności.

Do kogo jest skierowany jest coaching budowania strategii Personal Branding?

Osobami, które chcą skorzystać z takiego procesu mogą być nie tylko freelancerzy lub osoby prowadzące swoje firmy. Marka osobista dotyczy każdego, kto chce być specjalistą w swojej dziedzinie, kto chce uzyskać łatwość migracji zawodowej, piąć się po szczeblach kariery.

Forma jaką dla siebie wybierzesz: czy własna działalność, czy pozostawania w strukturach korporacji jest kwestią drugorzędną z punktu widzenia skuteczności działań. Podstawą jest strategia, spersonalizowane narzędzia oraz realizacja celu. Dzięki dużemu zaangażowaniu możesz zyskać nową świadomością siebie.

Efekty procesu Personal Branding są długofalowe i trwałe. Wymagają sporego nakładu pracy a na pierwsze sukcesy trzeba trochę poczekać, gdyż nie pojawiają się po pierwszym spotkaniu. Dzięki temu jednak gwarantują skuteczność i przydatność.

Proces budowania marki osobistej prowadzimy tylko w formule coachingu/treningu indywidualnego i spotkań F2F ze specjalistą.

Skontaktuj się, by porozmawiać ze specjalistą