ONLINE – szkolenia, konsultacje, mapowanie talentów, czyli strefa rozwoju w formach zdalnych

Wspieramy w rozwoju, szkolimy i doradzamy online we wszelkich formach, indywidualnie i w zespołach!

Szkolenia online, badanie potencjałów i doradztwo prowadzone zdalnie weszły szeroko do naszej oferty, ponieważ jest to doskonała alternatywa, posiadająca niezaprzeczalne zalety również w nowych czasach. Sposoby i formy rozwijania kompetencji zmieniają się istotnie i w przyspieszonym tempie na naszych oczach. To bardzo dobry czas na mapowanie zasobów, analizę procesów, podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy. Możemy skupić się na tym, co jest ważne i odsiać to, co okazało się zbędne i mało skuteczne.

Jeżeli wiesz, na czym polegają metody pracy zdalnej w diagnostyce, uczeniu i rozwoju kompetencji oraz, czego możemy się spodziewać pod konkretnymi pojęciami związanymi z takimi formami, jak: szkolenia online, warsztaty o-line, live streaming, kursy on-line, webinary (webinaria), konsultacje online, to możesz świadomie wybrać i dostosować formę szkolenia do swoich potrzeb lub potrzeb swojego zespołu.

Szkolenia online

Szkolenia online to formy edukacji polegające na pracy synchronicznej, w której trener i uczestnik/uczestnicy są połączeni ze sobą na zasadzie live streamingu (transmisji na żywo), tzn. w tym samym momencie mogą się widzieć, słyszeć, wymieniać informacjami oraz pracować przy różnym stopniu intensywności z każdej strony lub asynchroniczne – odtwarzane post factum.

Przeczytaj więcej o szkoleniach online

Skontaktuj się z nami > znajdziemy specjalne rozwiązania dla Ciebie!

Badania potencjału indywidualnego oraz mapowanie talentów zespołu

Dzięki certyfikowanym testom i kwestionariuszom – realizowanym online – oraz opracowanym na ich podstawie specjalistycznym narzędziom możesz uzyskać odpowiedzi na szereg pytań związanych z zachowaniami pracowników w różnych sytuacjach, podejmowanymi przez nich rolami zespołowymi, stylami pełnienia roli lidera, kierującymi nimi wartościami, motywującymi ich przekonaniami, poziomem odporności psychicznej, czy stylem myślenia. Dzięki naszym ekspertom masz do wyboru wiele możliwości diagnozy, by sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

Zobacz więcej na temat mapowania talentów ludzi i zespołów.

Konsultacje psychologiczne, coachingowe i sesje specjalistyczne online

Konsultacje online to bezpośrednia praca z trenerem/coachem/doradcą – audio i video – za pośrednictwem odpowiedniej platformy (Livewebinar, Zoom, Skype, itp.). Może dotyczyć dowolnego tematu, który jest w obszarze naszej działalności i mieć formę:

Działamy online – profesjonalnie, skutecznie i bezpiecznie – na odległość

Dla menedżerów i liderów odpowiedzialnym za zespoły stale pojawiają się wyzwania, do których szybko trzeba się dostosować i elastycznie zmieniać swój sposób postępowania. Szybkie i skuteczne działania online są nierzadko najlepszym rozwiązaniem.

Zadaj nam swoje pytania!