ONLINE – szkolenia, konsultacje, mapowanie talentów, czyli strefa rozwoju w formach zdalnych

szkolenia on-line

Wspieramy w rozwoju, szkolimy i doradzamy online we wszelkich formach, indywidualnie i grupowo!

Szkolenia online, badanie potencjałów i doradztwo prowadzone zdalnie wchodzą szeroko do naszej oferty w związku z epidemią i na pewno zostaną, ponieważ jest to doskonała alternatywa, posiadająca niezaprzeczalne zalety również w normalnych czasach. Sposoby i formy rozwijania kompetencji zmieniają się istotnie i w przyspieszonym tempie na naszych oczach. To bardzo dobry czas na mapowanie zasobów, analizę procesów, podnoszenie kompetencji i poszerzanie wiedzy. Możemy skupić się na tym, co jest ważne i odsiać to, co okazało się zbędne i mało skuteczne.

Jeżeli wiesz, na czym polegają metody pracy zdalnej w diagnostyce, uczeniu i rozwoju kompetencji oraz, czego możemy się spodziewać pod konkretnymi pojęciami związanymi z takimi formami, jak: szkolenia online, warsztaty o-line, live streaming, kursy on-line, webinary (webinaria), konsultacje online, to możesz świadomie wybrać i dostosować formę szkolenia do swoich potrzeb lub potrzeb swojego zespołu.

Szkolenia online

Szkolenia online to formy edukacji polegające na pracy synchronicznej, w której trener i uczestnik/uczestnicy są połączeni ze sobą na zasadzie live streamingu (transmisji na żywo), tzn. w tym samym momencie mogą się widzieć, słyszeć, wymieniać informacjami oraz pracować przy różnym stopniu intensywności z każdej strony lub asynchroniczne – odtwarzane post factum.

Przeczytaj więcej o szkoleniach online

Skontaktuj się z nami > znajdziemy specjalne rozwiązania dla Ciebie!

Badania potencjału indywidualnego oraz mapowanie talentów zespołu

Dzięki certyfikowanym testom i kwestionariuszom – realizowanym online – oraz opracowanym na ich podstawie specjalistycznym narzędziom możesz uzyskać odpowiedzi na szereg pytań związanych z zachowaniami pracowników w różnych sytuacjach, podejmowanymi przez nich rolami zespołowymi, stylami pełnienia roli lidera, kierującymi nimi wartościami, motywującymi ich przekonaniami, poziomem odporności psychicznej, czy stylem myślenia. Dzięki naszym ekspertom masz do wyboru wiele możliwości diagnozy, by sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

Zobacz więcej na temat mapowania talentów ludzi i zespołów.

Konsultacje psychologiczne, coachingowe i sesje specjalistyczne online

Konsultacje online to bezpośrednia praca z trenerem/coachem/doradcą – audio i video – za pośrednictwem odpowiedniej platformy (Livewebinar, Zoom, Skype, itp.). Może dotyczyć dowolnego tematu, który jest w obszarze naszej działalności i mieć formę:

Tematyczne grupy wsparcia rozwojowego w mediach społecznościowych

Tematyczne grupy wsparcia mogą funkcjonować w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem specjalnych aplikacji. Służą wspieraniu  w rozwoju uczestników różnych form zdalnej edukacji, np.: wymianie myśli, dzieleniu się doświadczeniem, przekazywaniu narzędzi i materiałów dodatkowych,  a także dyskusji i inspiracji.
W ramach wspierania liderów działa na Facebooku nasza grupa, do której Cię zapraszamy ⇒ Moc Zespołu – Grupa Rozwoju Liderów.

Działamy online – profesjonalnie, skutecznie i bezpiecznie – na odległość

Dla menedżerów i liderów odpowiedzialnym za zespoły szczególnie teraz jest moment największych wyzwań, do których szybko potrzebują się dostosować i elastycznie zmienić swój dotychczasowy sposób postępowania. Szybkie i skuteczne działania online są najlepszym rozwiązaniem.

Czy rozpoznajesz te problemy i wyzwania w swojej sytuacji?

  1. Masowe przejście pracowników na pracę zdalną lub brak możliwości pracy w obecnych warunkach?
  2. Konieczność przestawienia się na inną organizację pracy, brak procedur postępowania, dobrych wzorców, czy nawyków?
  3. Załamanie się dotychczasowych planów, celów, sensowności i możliwości realizowania ustalonych KPI?
  4. Kłopoty z automotywacją oraz demotywacją lub paraliżującym działanie lękiem współpracowników?
  5. Chęć utrzymania trendu rozwojowego i doskonalenia kompetencji pracowników?

Wspieramy Cię w poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami! Nasze działania online to propozycja skierowana do organizacji, zespołów, menedżerów i specjalistów.

Zadaj nam swoje pytania!