Szkolenia zamknięte – baza programów

Poznaj kilka naszych programów, które mogą posłużyć Ci jako inspiracja do zapytania nas o szkolenia zamknięte (In Company)

Programy szkoleń, które aktualnie są dostępne w formie szkoleń otwartych (i oczywiście również mogą stanowić  punkt wyjścia do szkolenia wewnętrznego) znajdują się w zakładce: SZKOLENIA OTWARTE

Informacje o tym, jak przygotowujemy, budujemy i prowadzimy projekty, na które składają się szkolenia zamknięte, znajdują się w zakładce: SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Możemy również przygotować i poprowadzić dla Twojej firmy szkolenia zamknięte w formie SYMULACYJNEJ GRY SZKOLENIOWEJ

Szkolenia menedżerskie dla kadr kierowniczych i specjalistów HR

Budowanie, motywowanie i zarządzanie zespołem oraz przywództwo (leadership):

Zarządzanie projektami:

Szkolenia z miękkich kompetencji biznesowych – psychologiczne

Wystąpienia i prezentacje

Komunikacja, perswazja, wywieranie wpływu:

Zarządzanie emocjami i stresem, przeciwdziałanie wypaleniu, work-life-balance:

Efektywność osobista, kreatywność, zarządzanie sobą i czasem:

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców oraz z obsługi klientów

Szkolenia z autoprezentacji i savoir – vivre: