Szkolenia zamknięte w projektach dla firmy, zespołu – także on-line

Szkolenia zamknięte w projektach wewnętrznych to działania „szyte na miarę” dla danej organizacji. Prowadzimy projekty zamknięte także w formie szkolenia on-line.

Budując szkolenia zamknięte w projektach wewnętrznych bazujemy na naszym kilkunastoletnim, od 2000 roku, specjalistycznym doświadczeniu  i wiedzy merytorycznej popartych doskonałymi referencjami od klientów biznesowych i jednostek publicznych.

Nasze szkolenia zamknięte zawierają też metody i narzędzia związane z BADANIEM POTENCJAŁU, COACHINGIEM & TRENINGIEM INDYWIDUALNYM

Nasi trenerzy prowadzą też SZKOLENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Szkolenia Zamknięte – Lista Inspirujących Programów

Badanie potrzeb organizacji w projektach szkoleń zamkniętych

Projektując i prowadząc szkolenia zamknięte zawsze dopasowujemy je do potrzeb zamawiającej organizacji. Zaczynamy od identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych firmy uwzględniając kontekst organizacyjny i rynkowy oraz aktualne i strategiczne cele stawiane przed uczestnikami szkolenia. Stosujemy:

 • WYWIADY z kadrą zarządzającą, menedżerami uczestników i przedstawicielami HR
 • WYWIADY lub BADANIA FOKUSOWE z uczestnikami
 • anonimowe ANKIETY ON-LINE dla uczestników

Jak budujemy szkolenia zamknięte dla firmy – również w formach zdalnych on-line?

 1. na bazie programu wybranego SZKOLENIA OTWARTEGO
 2. na podstawie inspiracji szkoleniem z PRZYKŁADOWYCH SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH  tworząc program indywidualnie dopasowany do realizacji specyficznych potrzeb danej firmy czy zespołu
 3. w formie SYMULACYJNCH GIER SZKOLENIOWYCH   (jest możliwe przeprowadzenie gier w języku angielskim)
 4. w formie inspirującego  WYKŁADU MOTYWACYJNEGO – PUBLIC SPEAKING dla nawet kilkusetosobowych grup uczestników z jednej firmy lub z wielu różnych organizacji (np. dla firmy i sieci jej przedstawicieli handlowych, podwykonawców czy dostawców)

Podaj nam swoją potrzebę, temat, problem a przygotujemy projekt szkoleń zamkniętych specjalnie dla Twojej organizacji!

Nasze szkolenia zamknięte bazują na konkretnych przykładach z Twojej organizacji:

 • wykorzystujmy w ćwiczeniach i case’ach sytuacje pochodzące z codziennej pracy uczestników szkolenia (zebrane wcześniej w trakcie ankiet, wywiadów i rozmów z uczestnikami oraz ich szefami).

Stosujemy certyfikowane, sprawdzone narzędzia diagnostyczne i badawczo-rozwojowe wspierające projekty rozwojowe dla zespołów i organizacji:

Dajemy Ci rozwiązania możliwe do natychmiastowego zastosowania:

 • uzyskaną wiedzę i umiejętności można więc od razu, bezpośrednio po szkoleniu przenieść do codziennej pracy firmy.

Stosujemy po szkoleniu zamkniętym minimum 30-dniowy indywidualny E-MENTORING jako formę bezpośredniego kontaktu każdego uczestnika z trenerem:

 • w ramach tego każdy z uczestników za pomocą e-mailowej konsultacji uzyskuje od trenera odpowiedzi na swoje pytania związane z wdrażaniem do praktyki wiedzy i umiejętności ze szkolenia –  dzięki temu przedłużony zostaje czas nauki i wzmocnione jest zaangażowanie uczestników.

Proponujemy dodatkowe formy wspierania szkoleń wewnętrznych przyspieszające uczenie się i utrwalające umiejętności:

 • WARSZTATY FOLLOW-UP
 • ZADANIA WPROWADZAJĄCE
 • ZADANIA POSZKOLENIOWE

W naszym Zespole pracują dla Ciebie najlepsi – sprawdzeni TRENERZY:

 • Nasi trenerzy to zespół wyjątkowych ludzi, którzy żyją i uczą z pasją, stale podnoszą swoje umiejętności, są ciekawi świata, pozytywnie nastawieni i lubią innych.
 • Mają nie tylko bardzo dobre wykształcenie i przygotowanie merytorycznie, lecz również praktykę w dziedzinie, którą się zajmują, tak że stają się naturalnymi autorytetami, mentorami i przewodnikami dla uczestników szkoleń.
 • Skutecznie stosują ciekawe i aktywizujące uczestników szkolenia metody dydaktyczne.
 • Nasi trenerzy dbają tak samo o zawartość merytoryczną i praktyczną szkoleń, jak i o zaangażowanie, fascynację tematem oraz samopoczucie uczestników.

Szkolenia zamknięte – METODY i FORMY:

 • interaktywna, warsztatowa forma zajęć nastawiona na zdobycie konkretnych, praktycznych umiejętności
 • opracowywanie ćwiczeń na podstawie realnych sytuacji, z którymi spotykają się w swojej pracy uczestnicy
 • stosowanie scenek z symulacjami typowych oraz trudnych sytuacji zawodowych
 • przeprowadzanie badań uczestników odpowiednio dobranymi testami
 • organizowanie gier i zabaw symulacyjnych (outdoor, indoor)

Szkolenia zamknięte EWALUUJEMY w rozszerzony sposób na kilku poziomach:

 • oprócz standardowej ankiety badającej poziom satysfakcji uczestników bezpośrednio po jego zakończeniu,
 • stosujemy również badanie skuteczności szkolenia na zaawansowanym poziomie z wykorzystaniem testów z wiedzy wraz z elementami badania postaw – wykonywane anonimowo przed i po szkoleniu przez każdego uczestnika za pomocą platformy internetowej on-line

Dzięki takiej kilkustopniowej ewaluacji możemy dostarczyć znacznie więcej informacji o efektach szkolenia oraz kontrolować jego efektywność.

Po szkoleniu bazowym przygotowujemy RAPORT obejmujący:

 • analizę ilościową i jakościową wyników ankiety poszkoleniowej związanej z subiektywną oceną szkolenia przez uczestników
 • analizę przyrostu wiedzy uczestników
 • analizę zauważalnej zmiany ich postaw
 • opis potencjału grupy dokonywany na bazie obserwacji trenera (mocne strony i obszary, na które warto zwrócić uwagę w codziennej pracy)
 • sugestię co do obszarów dalszej pracy dla uczestników

DODATKOWE KORZYŚCI ze szkoleń wewnętrznych:

 • praca wśród znanej grupy osób umożliwia mówienie o wartościach i kulturze organizacyjnej – szkolenie zamknięte może więc znacząco pogłębić identyfikację pracowników z wartościami i celami firmy
 • uczestnicy wspólnie wypracowując pewne rozwiązania, potem w trakcie pracy wzmacniają się wzajemnie w stosowaniu nowych umiejętności