Zarządzanie Sobą w Czasie – Trening Indywidualny

zarządzanie czasem

czyli jak bardziej świadome zarządzanie sobą w czasie przekłada się na wyższą jakość życia i skuteczność osobistą

Aby zarządzanie sobą w czasie odnosiło sukcesy, konieczne są następujące działania:

  • zmiana nawyków, które nas dekoncentrują  i zmniejszają naszą efektywność
  • jasne sprecyzowanie planów i celów
  • zarządzanie swoim życiem w systemowy i uporządkowany sposób

Zarządzanie Sobą w Czasie – program indywidualnych sesji obejmuje:

1. Trening szkoleniowy z zakresu systemów zarządzania czasem:

a. dopasowanie narzędzi zarządzania czasem do swoich specyficznych potrzeb i  przyzwyczajeń, by w końcu odciążyć głowę od martwienia się o rzeczy do zrobienia

b. wprowadzenie konsekwencji w korzystaniu przez z wybranego zestawu narzędzi

c. sesje są jednocześnie strażnikami i trampolinami konsekwentnego wprowadzenia indywidualnie dopasowanej do Klienta wersji systemu

d. budowanie indywidualnego system zarządzania czasem, dopasowanego do Klienta, biorąc pod uwagę i analizując krytycznie dotychczasowe doświadczenia z różnymi nowoczesnymi metodami zarządzania czasem, np. w ramach rozwiązań inspirowanych:

  • systemem Davida Allena
  • The 4-Hour Workweek Timothy’ego Ferrisa
  • Do It Tomorrow Marka Forstera
  • Zen To Done Leo Babauty
  • I First Things First Stephena Coveya

2. Przejście przez pełny proces gromadzenia spraw niedokończonych:

a. odkrycie i zapis spraw niedokończonych z magazynu pamięci, by móc nimi zarządzać

b. praca z coachingowym Kołem Dziedzin Życia, dzięki któremu proces przeglądu tego, co jest do zrobienia staje się pełny i zharmonizowany

c. wprowadzenie spójności w system zarządzania sprawami przychodzącymi, by przejąć kontrolę nad strumieniem pojawiających się wciąż zadań

3. Wdrożenie nawyku wydajnej analizy spraw zgromadzonych:

a. taktyka zarządzania sprawami zgromadzonymi w systemie

b. odblokowanie możliwych ograniczeń i problemów związanych z procesem podejmowania decyzji

c. wdrożenie nawyku analizy co 1-2 dni

4. Rozwinięcie systemu list:

a. zarządzanie sobą w czasie na bazie indywidualnego dopasowania najefektywniejszej struktury systemu i wybór odpowiedniego zestawu narzędzi: fizycznych i informatycznych

b. zainstalowanie struktury systemu list, by odciążyć głowę dla większej efektywności, kontroli, spokoju i kreatywności

c. odnalezienie, zdefiniowanie i zapis aktywnych projektów oraz projektów przyszłościowych oraz odnalezienie, zdefiniowanie i zapis następnych działań, umieszczonych we właściwych kontekstach

d. przegląd możliwych usprawnień pracy z kalendarzem

5. Zakotwiczenie procesu przeglądów tygodniowych:

a. symulacja przeglądów tygodniowych, które pozwolą utrzymać system na wysokim poziomie skuteczności

b. nastawienie na formułowanie dobrze określonych celów

c. praktyczne wykorzystanie analizy Pareto i prawa Parkinsona

6. Zarządzanie sobą dzięki wdrożeniu systemu nawyków związanych z czasem:

a. w jaki sposób z powodzeniem wprowadzić system w życie – wykorzystanie psychologicznych technik wprowadzania nawyków

b. triki zarządzania czasem – jak w maksymalnym stopniu usprawnić zarządzanie sobą dzięki skutecznym rozwiązaniom ulepszeniom w oparciu o praktyczne odkrycia neuronauki

c. jak przestać odkładać na później sprawy do zrobienia i jak przestać niepotrzebnie tracić czas

7. Wdrożenie systemu skutecznego zarządzania czasem dla e-maili – Inbox Zero

8. Zarządzanie sobą w czasie w kontekście zdefiniowanego horyzontu celów na 5 lat i 1 rok:

a. wypracowanie uspójnionej mapy celów pięcioletnich

b. zdefiniowanie celów jednorocznych zgodnie z metodą SMART

c. zwiększenie świadomości tego, czym są kluczowe projekty w ramach zarządzania czasem, czyli te prowadzące wprost do osiągnięcia celów rocznych

d. wejście w podróż odkrywania Misji Życia na linii czasu metodą Time-Line, pochodzącą z Programowania Neurolingwistycznego, by w możliwie najpotężniejszy sposób zintegrować działanie całego systemu od góry

9. Skorzystamy z najefektywniejszych metod wprowadzania wybranych zmian w życie:

a. wykorzystanie metody wywierania wpływu na siebie do wprowadzenia długotrwałych efektywnych i pożądanych zmian w sposobie działania

b. bardzo ważnym elementem współpracy będą zadania rozwojowe, przeznaczone specjalnie do wykonywania w trakcie tygodnia-dwóch pomiędzy sesjami coachingu

Intensywny Trening Indywidualny obejmuje:

  • minimum 3-4 sesje w formie 1 dniowych zajęć w maksymalnie cotygodniowych odstępach
  • wdrożenie systemu zarządzania czasem obejmuje dla większej efektywności konsultacje e-mailowe z trenerem także już po zakończeniu pracy

Przeczytaj więcej na ten temat – Zarządzanie sobą w czasie a „lenistwo bycia zajętym…”