Zarządzanie projektem – trening indywidualny

czyli zarządzanie projektem z dopasowaniem metodyki oraz narzędzi do własnego stylu i specyfiki projektu

Zarządzanie projektem wymaga wiedzy interdyscyplinarnej i umiejętności spojrzenia na sytuację z wielu perspektyw. Nie ma sytuacji typowych, warto więc w tym – z pozoru bardzo znormalizowanym obszarze – znaleźć swoją drogę.

Wybierz zarządzanie projektem w ramach indywidualnego treningu – korzyści:

 • lepiej i bardziej świadomie będziesz zarządzać potencjałem swojego zespołu
 • skuteczniej będziesz zarządzać ograniczeniami
 • właściwie wykorzystasz narzędzia do harmonogramowania i zredukujesz czas tworzenia raportów
 • wdrożysz techniki wzmacniające realizację miar efektywności
 • będziesz zarządzać integracją zakresu i ryzykiem w oparciu o najlepsze, sprawdzone praktyki
 • będziesz mieć pewność realizacji właściwych rzeczy we właściwy sposób
 • skutecznie podniesiesz swoją pozycję i prestiż dzięki odnoszonym sukcesom

Program sesji tego treningu jest ustalany indywidualnie zależnie od potrzeb Uczestnika. Przedstawiamy poniżej przykładowy program indywidualnego treningu „Zarządzanie projektem”.

1. Zarządzanie projektem – trening ze stosowania wybranych metod:

 • Dopasowanie narzędzi i technik zarządzania projektem do Twoich specyficznych potrzeb i ograniczeń organizacji
 • Koniec ze schematami – czas wyjść poza granice standardowych podejść i zbudować własny model realizacji zakresu projektu
 • Analiza różnych podejść w zależności od ryzyka danego przedsięwzięcia i zbudowanie procesu integrującego najlepsze praktyki dla Twojej organizacji
 • Zbudowanie MAPY DROGOWEJ wdrożenia zestawu narzędzi i technik oraz ustalenie planu działania

2. Krok po kroku w budowaniu kompetencji:

 • Opracowanie harmonogramu projektu i dokonanie wyboru właściwej aplikacji dla Ciebie i Twojego zespołu
 • Obszary kompetencji kierownika projektu– czyli diagnoza brakujących elementów, nad którymi należy popracować
 • Praca z interesariuszami projektu – wyzwania i trudności w kształtowaniu właściwego wizerunku

3. Planowanie a zarządzanie projektem – zestaw technik i praktycznych wskazówek, które zmieniają dotychczasową strategię myślenia:

 • PLANOWANIE ASEKURACYJNE – czyli to, co robi zespół a Ty nie jesteś tego świadomy
 • CYKL ŻYCIA PROJEKTU i elementy planistyczne – czyli jak zachować zintegrowane podejście do planowania
 • Przegląd narzędzi i technik planowania przedsięwzięć:
  • Struktury podziału pracy (WBS) – nie daj się zwieść, czyli zbyt szczegółowe podejście zabija kreatywność i pomniejsza Twoją percepcję
  • Techniki szacowania – krok po kroku do urealnienia ambitnych założeń
  • Analiza sieciowa harmonogramu – pewnych rzeczy nie da się „zakopać pod dywan“
  • Bilansowanie zasobów – jak tego nie zrobisz, to realność Twojego planu jest zachwiana
  • Stosowanie zwłoki i wyprzedzenia – sztuka elastyczności i transferowania odpowiedzialności w kontrakcie

4. Techniki monitorowania w zarządzaniu projektem – każdy plan ulega prawom entropii, więc trzeba nauczyć się monitorowania:

 • Diagnozowanie przyczyn wystąpienia odchyleń i konieczność wprowadzania aktualizacji harmonogramu – bierność nie popłaca, uległość nie zawsze da właściwe rozwiązania
 • Wykorzystanie harmonogramu w budowaniu pozytywnych relacji i oczekiwań z głównymi interesariuszami projektu – nie zawsze uda się ich wprowadzić w zachwyt, lecz bez ich poparcia Twoje notowania mogą spaść
 • Ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu – czyli jakie raporty tworzyć i jaki powinien być ich poziom dokładności
 • Ratowanie zagrożonych projektów – sztuka praktycznego postępowania, gdy projekt jest pod tzw. „wodą”

5. Zarządzanie zmianą a zarządzanie projektem – przyglądamy się źródłom porażek w projektach:

 • Etapy procesu zarządzania zmianą w projektach – każdy model jest dobry, lecz życie stawia zawsze nowe wyzwania
 • Identyfikacja wpływu zmiany na różne obszary w projekcie – zestaw praktycznych wskazówek, jak postępować, aby dobrze oszacować dodatkową pracochłonność
 • Ocena i podejmowanie decyzji – nie zawsze warto wdrażać zmiany

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:

 • Proces zarządzania ryzykiem – jak zabezpieczyć swoje interesy realizując projekt po stronie Dostawcy
 • Gry w środowisku Dostawca – Zamawiający, czyli jak znaleźć właściwą drogę do konsensusu
 • Narzędzia i techniki do identyfikacji i analizy ryzyka

7. Rozliczanie i zamknięcie projektu – projekt ma charakter tymczasowy a twoja kariera lepiej nie:

 • Weryfikacja zakresu i walidacja wymagań – zrób to dobrze, zbierz doświadczenia i podziękuj za zaangażowanie
 • Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów
 • Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu
 • Co robić dalej…

Zarządzanie projektem w ramach indywidualnego treningu obejmuje minimum 3-4 sesje w formie kilkugodzinnych zajęć w maksymalnie cotygodniowych odstępach. Realizacja programu zakłada również możliwość realizacji konsultacji w formie online.