Coaching Sprzedażowy – menedżera i zespołu

czyli jak podnieść indywidualne i zespołowe wyniki sprzedaży z dbałością o motywację handlowców

Coaching Sprzedażowy połączony z intensywnym treningiem indywidualnym jest jednym z najbardziej skutecznych, efektywnych i skoncentrowanych na osiąganiu założonych celów sposobów podnoszenia kompetencji.

Coaching Sprzedażowy – kiedy ma zastosowanie:

dla zespołu handlowego

  • kiedy handlowcy mają doświadczenie, znają branżę i odbyli liczne szkolenia, ale chcemy zintensyfikować sprzedaż i nadal zauważamy niewykorzystane możliwości w ich rozwoju
  • kiedy chcemyz szybko wdrożyć nowe osoby do pracy w zespole i do osiągania wysokich wyników

dla szefa zespołu

  • kiedy szef potrzebuje wiedzy, umiejętności i inspiracji, żeby jeszcze lepiej motywować i kierować swoim zespołem

dla handlowca:

  • kiedy sam handlowiec odczuwa potrzebę zwiększenia swojej automotywacji oraz poprawienia wytrwałości i wyników

We wszystkich tych sytuacjach indywidualne podejście zapewnianie przez Coaching Sprzedażowy oraz intensywny indywidualny trening umiejętności będzie najefektywniejszym i najbardziej rentownym rozwiązaniem!

Coaching Sprzedażowy to indywidualna praca z trenerem / coachem oraz możliwość audytu w terenie

Coach tak planuje indywidualny proces uczenia się każdej osoby, by uzyskać najlepsze wyniki w zadanym czasie.
Osoba trenowana jest bezpośrednio zaangażowana i głęboko zidentyfikowana z wypracowanymi nowymi schematami zachowań tak, że dochodzi do trwałej zmiany jej postaw i zwiększenia motywacji do pracy.

Coaching Sprzedażowy – jak przebiega proces pracy:

Trening polega na spotkaniach osobistych lub za pośrednictwem Skype’a osoby coachowanej z trenerem, który jest jednocześnie ekspertem – specjalistą w zakresie sprzedaży oraz zarządzania zespołem handlowym.

Standardowy proces pracy w trakcie coachingu obejmuje 3 do 10 sesji, które trwają ok. 1,5 godziny.

Na pierwszym spotkaniu trener i uczestnik coachingu mają możliwość poznać się lepiej i zaplanować cele, tryb oraz oczekiwane efekty dalszej pracy.

W przypadku, gdy Coaching Sprzedażowy dotyczy całego zespołu, bardzo efektywnym rozwiązaniem jest poprzedzenie procesu spotkań indywidualnych rozszerzoną analizą potrzeb w formie wspólnych z trenerem wizyt handlowych, na podstawie których coach przygotuje indywidualne plany rozwoju dla każdego handlowca z osobna.

Nasi eksperci Coachingu Sprzedaży mają doskonałe efekty w pracy z licznymi zespołami

Skontaktuj się, by porozmawiać ze specjalistą