Coaching Kariery i Personal Branding

czyli intensywne przyspieszenie rozwoju zawodowego na współczesnym rynku pracy

Coaching Kariery jest dobrym rozwiązaniem, jeśli masz wrażenie, że Twoja kariera:

 • mogłaby przebiegać w sposób bardziej satysfakcjonujący
 • mogłaby Ci dawać większe poczucie spełnienia zawodowego, czy finansowego
 • kryje nowe możliwości, ale nie masz pomysłu, jak je znaleźć

Coaching Kariery to również doskonały pomysł dla osób, które:

 • znajdują się u progu swojej ścieżki kariery i chcą nią świadomie zarządzać
 • pragną zmiany, otworzenia się na rożne możliwości i awans lub stoją przed ważnymi decyzjami, np. zmiana branży, rozpoczęcie działalności na własny rachunek
 • chcą zbudować swoją karierę tak, by była zgodna z ich wartościami, potrzebami i umiejętnościami
 • utraciły pracę i myślą, co dalej…

Jeżeli właśnie szukasz nowej pracy, to dzięki Coachingowi Rekrutacyjnemu skutecznie przygotujesz się do udziału w rekrutacjach.
Coaching Kariery to interaktywny proces, w którym wspieramy Cię w jasnej ocenie  życia zawodowego i stworzeniu nowej perspektywy pomiędzy: „Gdzie jestem, jak mnie oceniają, co robię…” a „Gdzie chcę być, co chcę robić…”

Coaching Kariery pomoże Ci w rozwoju kompetencji, wydobyciu Twoich zasobów, co prowadzi do osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Coach pomaga Ci w uzyskaniu informacji zwrotnej, w przetestowaniu koncepcji i sprawdzeniu ich silnych oraz słabych stron w bezpiecznym i zaufanym otoczeniu.

Ty jesteś najlepszym ekspertem w swoich sprawach, dlatego coach nie doradza Ci i nie podaje gotowych rozwiązań a jedynie za pomocą pytań umożliwia nowy sposób postrzegania swojej osoby i sytuacji, uaktywnia Twój naturalny potencjał i dostarcza Ci narzędzi pomocnych w budowaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji.

Coaching Kariery – tematy do pracy w czasie sesji:

 • tworzenie strategii rozwoju kariery
 • identyfikacja mocnych i słabych stron, potencjalnych możliwości i ograniczeń rozwoju
 • formułowanie celów, krótko- i długoterminowych planów zawodowych
 • kształtowanie wizerunku własnej osoby na rynku pracy (Personal Branding, Networking)

Coaching Kariery – korzyści:

 • atrakcyjna i pożądana wizja tego, co chcesz osiągnąć
 • zwiększenie siły zaangażowania i motywacji do wprowadzania zmian
 • precyzyjnie określone cele zawodowe i sposobów ich realizacji
 • uporządkowany i klarowny system wartości związanych z pracą
 • identyfikacja i neutralizacja ograniczających przekonań
 • rozwinięta umiejętność podejmowania decyzji, planowania i optymalizacji swoich działań

Podczas tego procesu spotykasz się z Coachem na indywidualnych spotkaniach, których ilość i częstotliwość oraz forma realizacji ustalana jest adekwatnie do zgłaszanych przez Ciebie potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Jedna sesja coachingowa trwa około 1,5 godziny, sugerowana przez nas minimalna ilość sesji to 3 spotkania. W ramach określania indywidualnego potencjału oferujemy również możliwość wykonania badań potencjału osobistego certyfikowanymi kwestionariuszami Thomasa lub Hogana.

Masz więcej możliwości doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania potencjału – nie tylko wspierających plany związane z rozwojem kariery zawodowej, ale również mających mocny wpływ na sferę osobistą

Sprawdź możliwości, które dają: Biznes Coaching, Life Coaching oraz Treningi Indywidualne