Przejdź do treści

Coaching & Trening Indywidualny

Intensywna praca z trenerem skoncentrowana na najważniejszych dla uczestnika procesu obszarach i celach

Szkolenia Zamknięte

Projekty szkoleniowo-doradcze dopasowane indywidualnie do potrzeb zamawiającej organizacji („szyte na miarę”)

Gry Szkoleniowe

Niezwykle skuteczna metoda szkoleniowa oparta na interaktywnych i angażujących wszystkich uczestników działaniach

Metoda Thomasa

Narzędzie trafnie ujawniające style zachowań (komunikacji, podejmowania decyzji, motywacji) i predyspozycje badanych osób oraz profil pożądanych na dane stanowisko kandydatów

Metoda Hogana

Zestaw kwestionariuszy wielowymiarowo pokazujących „jasną” i „ciemną” stronę profilu osobowego badanych osób oraz ich indywidualne motywy i wartości istotne w życiu zawodowym

Assessment i Development Center

Metody diagnostyczne o wysokiej trafności służące do weryfikacji kompetencji i potencjału badanych osób w procesach rekrutacyjnych oraz planowaniu ścieżek rozwoju i kariery