Małgorzata Henke

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Specjalista podejścia Mental Toughness, certyfikowany doradca metody MTQ48. Autorka programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków.

Informacje

Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer  z dużym doświadczeniem w biznesie i wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University. Wieloletni praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Programy rozwojowe i szkolenia opiera na interdyscyplinarnym podejściu, sprawdzonych metodach oraz autorskich narzędziach. Pasjonuje się badaniem i rozwijaniem Mental Toughness – siły i odporności psychicznej.

Zajmowała stanowiska członka zarządu i dyrektora w firmach z udziałem zagranicznym z branży wydawniczej. Odpowiedzialna za zarządzanie zespołem i rozwój kompetencji pracowników, współudział w tworzeniu strategii oraz negocjacje i relacje z klientami.

Absolwentka szkoły coachingu Centre for Coaching w Londynie, ze specjalizacją w coachingu osiągnięć oraz coachingu stresu i emocji.

Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – zweryfikowanego naukowo narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną (odporność na stres i presję, zaangażowanie, pewność siebie oraz reakcje na wyzwania i zmianę).

Zajmując się Racjonalną Terapią Zachowania wykorzystuje jej narzędzia w pracy trenera i coacha w obszarze zarządzania stresem, inteligencji emocjonalnej oraz podnoszenia efektywności i zaangażowania.

Prowadzi coaching oraz szkolenia dla biznesu i organizacji pozarządowych. Twórczyni i realizatorka autorskiego programu rozwojowego Akademii Zmiany Nawyków dla współpracowników organizacji non-profit.

Artykuły

Psychologia

Odporność psychiczna pracowników a efektywność firmy

Case study na bazie porównania sytuacji w 2 firmach Wiele informacji o pracownikach, relacjach między nimi i kulturze organizacyjnej można uzyskać jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szkolenia, gdy grupa się dopiero […]

Małgorzata Henke

Psychologia

Well-being, czyli dbanie o pracowników to już nie mrzonki

Co to jest well-being i co ma wspólnego z biznesem? Zwrócenie bacznej uwagi na well-being staje się koniecznością także w Polsce. „Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o […]

Małgorzata Henke