Kwestionariusz motywów wartości i preferencji MVPI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MVPI (The Motives, Values, Preferences Inventory):

Kwestionariusz pokazuje indywidualne motywatory i wartości określające, jaki rodzaj pracy i środowiska (w tym kultury organizacyjnej) będzie dla danej osoby najbardziej satysfakcjonujący, jakie rzeczy sprawiają radość tej osobie, a jeżeli mamy do czynienia z menedżerem: opisuje klimat, jaki będzie kreować ten menedżer w zespole.

Pozwala organizacji upewnić się, że wiodące wartości, które motywują potencjalnie nowo zatrudnioną osobę, są spójne z tymi, które obowiązują w tej kulturze organizacyjnej.

MVPI może także pomóc w diagnozie obszarów zgodności oraz konfliktu między członkami zespołu, jako podstawa do procesów budowania zespołów.
KOMPONENTY SKAL MVPI:

  • Przekonania: powinności, ideały i najwyższe cele życiowe;
  • Styl życia: sposób w jaki osoba chciałaby żyć;
  • Awersje: nastawienia i zachowania, które są nielubiane i denerwujące;
  • Preferowani współpracownicy: rodzaj osób, z którymi ma się ochotę współpracować i przyjaźnić się;
  • Preferencje zawodowe: co osoba lubi robić, preferowany materiał pracy.

ZASTOSOWANIE MVPI:

1. Dopasowanie osoby do kultury organizacyjnej.
Badania Hollanda, Schneidera i innych pokazują, że ludzie są najbardziej szczęśliwi, kiedy pracują w warunkach, które są kompatybilne lub zgodne z ich rdzennymi wartościami. W każdej firmie wytwarza się określona kultura organizacyjna, na co kluczowy wpływ mają założyciele, właściciele, zarząd, kształtujący systemy motywacyjne, nagradzając jedne sposoby zachowania ,kasują inne.

2. Określenie możliwości dobrej współpracy w zespole lub przewidzenie ewentualnego konfliktu.
Wyniki umożliwiają również rozpatrywanie, jak będzie funkcjonował nowy menedżer w relacji z zespołem lub czy nowy pracownik się z nim zintegruje.

3. Określenie typu przywództwa sprawowanego przez danego menedżera w stosunku do podwładnych.
Przywódczy profil MVPI będzie warunkował środowisko pracy, jakie liderzy będą kreować dla swoich pracowników. Profile MVPI dla wysokich pozycji menedżerskich będą kluczowym wskaźnikiem kultury organizacyjnej.

4. Motywowanie a w tym szczególnie nagradzanie personelu.
MVPI pozwala oszacować stopień dopasowania pomiędzy wartościami danej osoby a motywatorami dostarczanymi przez kulturę organizacyjną lub oczekiwane stanowisko.
Ludzie z niskimi wynikami w skali Finanse nie są zainteresowani lub motywowani pieniędzmi. Osoba z wysoką potrzebą Władzy będzie skuteczniej motywowana przez możliwości doprowadzania spraw do końca i wyróżniania się w organizacji, podczas gdy osoby z niskimi potrzebami Władzy są obojętne na tego typu czynniki.

5. Planowanie kariery, rozwój i coaching.
Osoby z wysokimi wynikami w Estetyce powinny rozważyć ścieżkę kariery, która zawiera możliwości kreatywnej samoekspresji.
Osoba z silnymi motywami Altruistycznymi będzie raczej czuła się niewygodnie pracując w instytucji finansowej, gdzie jest orientacja na profity, natomiast powinna wybrać karierę, która daje możliwości pomagania innym. Osoba z silnymi potrzebami bezpieczeństwa mogłaby się czuć niewygodnie pracując w firmie, w której podejmowanie ryzyka jest częścią biznesu. Osoby z niskim wynikiem Finanse nie będą raczej dobrze funkcjonować jako sprzedawcy.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA MVPI:

MVPI składa się z 10 podstawowych skal.

Skala

Definicja Wysokiego Wyniku

1. Rozpoznawalność

aprobata, pochwała oraz potrzeba bycia popularnym

Pragnienie bycia znanym, widocznym, dostrzeganym, sławnym, styl życia kierowany przez poszukiwanie możliwości bycia zauważonym oraz marzenia o sławie i  wielkich wyczynach, niezależnie od tego, czy są one spełnione czy nie
2. Władza

sukces, osiągnięcia oraz współzawodnictwo

Pragnienie odniesienia sukcesu, wpływu na wydarzenia, dokonywania zmian i osiągania lepszych wyników w rywalizacji
3. Hedonizm

orientacja na zabawę, przyjemność oraz korzystanie z uciech

Pogoń za zabawą, ekscytacją, przyjemnością oraz styl życia zorganizowany wokół jedzenia, picia i rozrywki

 

4. Altruizm

chęć pomagania innym, przyczyniania się do rozwoju lepszego społeczeństwa, opiekowania się innymi
Dążenie do pomagania innym, troska o byt ludzi mających mniej szczęścia w życiu oraz styl życia zorganizowany wokół służby publicznej i poprawy ludzkości
5. Przynależność

pragnienie bycia w grupie i czerpanie przyjemności z relacji międzyludzkich
Dotyczy potrzeby i czerpania przyjemności z częstych i różnorodnych kontaktów społecznych oraz styl życia zorganizowany wokół interakcji społecznych

 

6. Tradycja

historia, duchowość, kultywowanie obrządków oraz konserwatywne wartości
Wiara w i oddanie konserwatywnym wartościom takim jak rodzina, kościół, oszczędność, ciężka praca, społecznie akceptowane zachowanie oraz styl życia, który odzwierciedla te wartości

 

7. Bezpieczeństwo

pewność, przewidywalność, porządek i poczucie kontroli nad własnym życiem
Potrzeba przewidywalności i struktury oraz wysiłki skierowane na unikanie ryzyka i niepewności (szczególnie w obszarze zatrudnienia) oraz styl życia zorganizowany wokół minimalizowania błędów i pomyłek
8. Finanse

przedsiębiorczość, handel, sprawy związane z biznesem oraz pieniądze

Zainteresowanie zarabianiem pieniędzy, realizowaniem profitów, znajdowaniem nowych możliwości biznesowych oraz styl życia zorganizowany wokół inwestycji i  planów finansowych

9. Estetyka

sztuka, literatura, muzyka, nauki humanistyczne, kultura

Potrzeba ekspresji siebie, oddanie jakości, zainteresowanie tym, jak rzeczy wyglądają, pachną i jakie wydają dźwięki oraz silne zwracanie uwagi na wygląd produktów pracy

10. Nauka

wiedza, ciekawość, entuzjazm dla  technologii

Dotyczy bycia zainteresowanym nauką, nieskrępowane podejście do technologii, preferowanie bazujących na danych – jako opozycyjnych wobec intuicyjnych – decyzji oraz chęć posiadania wiedzy, jak rzeczy działają